Strandvägen, Stockholm

Strandvägen västerut, juni 2022. Till höger syns kvarteret Bajonetten med bland annat von Rosenska palatset.

Strandvägen är en gata på Östermalm i Stockholms innerstad, med sträckning från Nybroplan i väst till Oxenstiernsgatan och Dag Hammarskjölds väg i öst. Gatan är en trädplanterad boulevard och esplanad som består till stor del av stenhus från sekelskiftet 1900. Gatan är cirka 1,3 km meter lång och har en kajpromenad vid Ladugårdslandsviken och Djurgårdsbrunnsviken som heter Strandvägskajen.

Planering och stadsplan

Ladugårdslandsviken omkring 1870.
Strandvägen mot väst, Gamla Djurgårdsbron i förgrunden, 1897.
F.d. Strandvägen 74 (Villa Gumælius).

Tidigare namn på Strandvägen var Ladugårdslands Strandgata. Gatan var då en svårframkomlig gata med ruckel och skjul, och en av byggherrarna i Stockholm, Isaak Hirsch, fann att han bara kunde ta sig till gatan via Storgatan eller genom att ro över vattnet. Hirsch bidrog till att området kring nuvarande Strandvägen rustades upp, bebyggdes och blev huvudstadens paradgata.[1][2] Innan upprustningen på slutet av 1800-talet var gatan en eländig gångstig där man bara kunde ta sig fram styckvis.[3]

Redan 1857 började man diskutera en kaj från Ladugårdslandsbron i väster till Gamla Djurgårdsbron i öster. Den av Albert Lindhagen föreslagna, och efter honom uppkallade, Lindhagenplanen reglerade inte hela staden, varför de flesta av hans reformförslag sköts på framtiden. Ett projekt kom dock att förverkligas och det gällde anläggandet av en strandgata från Ladugårdslandsbron fram till Fredrikshov vid Gamla Djurgårdsbron. I den strid som uppstod kring Strandvägens tillkomst målade en av dess förespråkare ut följande framtidsvision: "Med ståtliga moderna byggnader och med de skuggiga alléerna i sin mitt ledande till Stockholms mest besökta, vackraste och mest omväxlande förlustelseort samt en med fartyg beklädd kaj och fri utsikt över större delen av hamnen skulle vi få en gata, vars make knappt skulle finnas i Europa."[4]

År 1859 presenterade chefen för stadens vattenbyggnader, Edvard von Rothstein, ett förslag med en bred, kajförsedd och trädplanterad gata som kom att uppfylla visionen. Staden beslöt att gatans bredd skulle vara 240 fot istället för tidigare fastställda 140 fot, alltså 72 meter mot 42 meter. Som jämförelse kan nämnas av Stockholms dåtida huvudstråk som Drottninggatan, Regeringsgatan och Arsenalsgatan var mellan 9 och 12 meter breda. Den enorma bredden gjorde Strandvägen till ett mycket storslaget projekt. I december 1861 började gatans anläggningsarbeten med omfattande utfyllningar och kajarbeten som pågick till 1876. De första lindarna planterades 1879. Hela kostnaden förutom planering och plantering uppgick till 1 065 402:31 kronor.[5]

Gatan namngavs 1885. Den första byggnaden vid Stockholms nya paradgata uppfördes 1881–1883 på fastigheterna Ädelman större 7, 8, 9 efter ritningar av arkitekt Oskar Erikson. Den östra delen mellan Djurgårdsbron och Gamla skogsinstitutet blev klart 1896, lagom till Allmänna konst- och industriutställningen 1897. På grund av första världskriget dröjde det till 1923 innan Strandvägens idag sista och ostligaste fastighet bebyggdes, Hornblåsaren 5.

Strandvägen öster om Storgatan ingick före 1914 i Kavallerivägen.[6] Därefter förlängdes Strandvägen österut och förbi Diplomatstaden med jämna husnummer 74–84. Exempelvis hade Villa Gumælius (byggår 1924) adressen Strandvägen 74. Den delen namnändrades 1999 till Dag Hammarskjölds väg. Idag (2022) finns bara tre jämna husnummer längs hela Strandvägen som avser KMK:s klubbhus (nr 56), Gamla skogsinstitutets huvudbyggnad (nr 58) och före detta skjutbanelokal (nr 60).

Heinrich Neuhaus panorama

Strandvägen på Heinrich Neuhaus Stockholmspanorama från 1870-talet. Observera att någon alléplantering fanns inte vid den tiden.

Spårväg

Läggning av spårvagnsräls, 1910.

Strandvägen var en av de första gatorna i Stockholm som trafikerades av spårvagn (hästdragen), i samband med att trafiken ut till Djurgården startade år 1877. För den elektriska spårvagnstrafiken lades nya spår 1910. I samband med högertrafikens införande 1967 lades trafiken ned och spåren revs senare upp. I början av 1990-talet anlades nya spår inför trafikstarten på Djurgårdslinjen 1991. Före 1967 låg spåren i båda riktningarna på den norra körbanan, medan de nuvarande spåren ligger på var sida om allén. Sedan 2010 trafikeras Strandvägen av såväl reguljär spårvagnstrafik (linje 7) som av veteranspårvagnar (linje 7N). De senare rullar huvudsakligen under sommarhalvåret och hösten.

Nobelpalatset

Huvudartikel: Nobelpalatset

År 1906 fick arkitekt Ferdinand Boberg uppdraget av Nobelstiftelsen att rita ett Nobelpalats vid Strandvägens östra slut. Bobergs förslag var det djärvaste han ritat; Nobelpalatset skulle torna upp sig från en klippavsats i Nobelparken ungefär 20 meter över Djurgårdsbrunnsviken och Strandvägen skulle i fonden mot öst ha fått en siluett utan motstycke. Men förslaget blev trots många ändringar och långa diskussioner aldrig genomförd. 1913 lade Nobelkommittén ner sitt stora projekt.

Stadsplan från 1859

Edvard von Rothsteins fortfarande gällande stadsplan (Diarienr L-275) över Strandvägen och Nybroplan från 1859.

Samtliga fastigheter och kvarter från väst till öst

BildNrFastighetKvarterÄven känt somByggårArkitektByggherreByggmästareAnmärkning
1Bodarne 14Kvarteret Bodarne1904Hagström & EkmanIsaak HirschJohan SjöqvistFasaderna mot Strandvägen samkomponerades med Bodarne 11 och 10
3Bodarne 11Kvarteret Bodarne1904Hagström & EkmanMagnusson & LöwenadlerJohan Alfred SandbergFasaderna mot Strandvägen samkomponerades med Bodarne 10 och 14.
5Bodarne 10Kvarteret Bodarne1904Hagström & EkmanIsaak HirschRichard BengtssonI bottenvåningen har Svenskt Tenn sina butikslokaler sedan 1927.
7A, 7CKlippan 10, 12Kvarteret Klippan1911Hagström & EkmanPer S. BocanderFredrik Sjösteen (7A)
Josef Östlihn (7C)
I nummer 7A ligger Hotel Esplanade och i nummer 7C Hotel Diplomat.
9Klippan 9Kvarteret Klippan1900Johan LaurentzJohan BengtsonJohan BengtsonBland hyresgästerna fanns bankdirektören Ernest Thiel och varuhusdirektören Joseph Sachs.
11Krabaten 4Kvarteret Krabaten1895Gustav Lindgren
och Kasper Salin
Johan Pettersson EdlundJohan Pettersson EdlundFram till 1901 bodde här bankdirektören Marcus Wallenberg.
13Krabaten 3Kvarteret Krabaten1896Carl KleitzSven Fritiof WennerholmSven Fritiof WennerholmBland hyresgästerna på 1950-talet märks grosshandlaren Juan Magnus Morales.
15Krabaten 2Kvarteret Krabaten1896Johan LaurentzPer August WersénPer August WersénUrsprungligen avslutades hörnet med en lanterninkrönt tornhuv.
17Ädelman mindre 11Kvarteret Ädelman mindre1895Johan LaurentzJohan BengtsonJohan BengtsonBland långtida hyresgäster märks Galleri Gummeson som hade sina lokaler i souterrängvåningen mellan 1912 och 2009.
19–21Ädelman mindre 17Kvarteret Ädelman mindreThaveniuska huset1885Isak Gustav Clason
och Kasper Salin
Evald ThaveniusEvald ThaveniusMellan övervåningens fönster finns sgraffitomålningar av Julius Kronberg föreställande lekande putti.
23Ädelman större 9Kvarteret Ädelman större1961Nils TeschRederi AB RexWidmark & PlatzerUrsprungshuset från 1882 revs och ersattes 1961 av nuvarande byggnad som därmed blev Strandvägens nyaste. Kring sekelskiftet 1900 hade politikern Fredrik von Essen sin bostad här.
25Ädelman större 8Kvarteret Ädelman större1882Oskar EriksonJohansson & HammarlundJohansson & HammarlundSamtidigt uppfördes Ädelman större 7 och 9 som blev det första nya bostadshuset vid Strandvägen. Kring sekelskiftet bodde här skådespelaren Anders de Wahl.
27Ädelman större 7Kvarteret Ädelman större1882Oskar EriksonJohansson & HammarlundJohansson & HammarlundPå denna adress bodde politikern Per Edvin Sköld och bankmannen Marcus Wallenberg. Hans söner Jacob och Markus växte upp här tillsammans med sina fyra systrar.
29–33Korporalen 9Kvarteret KorporalenBünsowska huset1888Isak Gustaf Clason
och Anders Gustaf Forsberg
Friedrich BünsowClaes Gustaf NorströmBland de boenden märks Friedrich Bünsow med familj och greve Reinhold von Rosen.
35Sergeanten 1Kvarteret Sergeanten1892Johan LaurentzPer Sundahl
och Johan Brandel
Per Sundahl
och Johan Brandel
Fasaden samkomponerades med Sergeanten 6, 7 och 8. Hörnlägenheten på fjärde våningen disponeras av Egyptens ambassad i Stockholm.
37Sergeanten 8Kvarteret Sergeanten1892Johan LaurentzJohan AhlströmJohan AhlströmFasaden samkomponerades med Sergeanten 1, 7 och 8.
39Sergeanten 7Kvarteret Sergeanten1892Johan LaurentzIsaak HirschOscar HerrströmFasaden samkomponerades med Sergeanten 1, 6 och 8. Lägenheten på våning 1 trappa disponeras av Sri Lankas ambassad i Stockholm.
41Sergeanten 6Kvarteret Sergeanten1892Johan LaurentzJohan GöranssonJohan GöranssonFasaden samkomponerades med Sergeanten 1, 7 och 8.
43Beväringen 1Kvarteret Beväringen1896Johan Albert NordströmJohan Albert NordströmJohan GöranssonFasaden samkomponerades med Beväringen 5 och 6.
45Beväringen 6Kvarteret Beväringen1896Ullrich & HallquisthRichard IngemarsonRichard IngemarsonFasaden samkomponerades med Beväringen 1 och 5. I huset hade Carl Gustaf von Platen (den yngre) sin uppväxt.
47Beväringen 5Kvarteret Beväringen1896Johan Albert NordströmJohan Albert NordströmJohan GöranssonFasaden samkomponerades med Beväringen 1 och 6. Mellan 1948 och 1958 disponerades en av våningarna av Indiens ambassad i Stockholm.
49Bajonetten 1Kvarteret Bajonetten1895Sam KjellbergIsaak HirschOscar Herrström Isaak Hirsch bodde på Strandvägen 49 fram till sin död 1917.
51Bajonetten 11Kvarteret Bajonetten1897Sam KjellbergIsaak HirschOscar Herrström
53Bajonetten 9Kvarteret Bajonetten1896Sam KjellbergIsaak HirschOscar Herrström
55Bajonetten 6Kvarteret Bajonettenvon Rosenska palatset1899Isak Gustaf ClasonClarence von RosenLars PetterssonByggnaden sträcker sig genom kvarteret till Storgaten 58.
56KMK:s klubbhus1928–1930Osvald AlmqvistKungliga Motorbåt KlubbenokändByggnaden ligger på Strandvägskajen, nedanför Nobelparken.
57Bajonetten 7Kvarteret Bajonetten1900Ludvig Peterson
och Ture Stenberg
Carl Oscar LundbergCarl Oscar LundbergBland tidiga hyresgäster märks den förmögne grosshandlaren William Olsson.
59Gardisten 4Kvarteret Gardisten1915Höög & MorssingNils Petrus AlthinNils Petrus AlthinBland tidiga hyresgäster fanns den norska statsmannen Francis Hagerup och på 1930-talet låg Norges legation i Sverige i byggnaden.
58–60Gamla Skogsinstitutet 1Kvarteret Gamla Skogsinstitutet1858Johan Adolf HawermanKronanOkändFastigheten ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk och är sedan 1971 ett lagskyddat byggnadsminne. Sedan 2011 ligger Israels ambassad i byggnaden.
61Gardisten 3Kvarteret Gardisten1915Östlihn & StarkOscar HerrströmOscar HerrströmGardisten 3 blev en del i den så kallade Skandiaaffären där Ola Ramstedt (dåvarande personalchef för Skandia Liv) lät för bolagets räkning bland annat ”lyxrenovera” sin egen lägenhet i fastigheten.
63Hornblåsaren 6Kvarteret Hornblåsaren1913Folke ZettervallFrithiof DahlFrithiof DahlBland hyresgästerna fanns 1915 bokförläggaren Åke Bonnier och politikern Carl Gripenstedt.
65–67Hornblåsaren 5Kvarteret Hornblåsaren1923Gustaf Adolf Falk
och Knut Nordenskjöld
Eskil AlfheimEskil AlfheimEskil Alfheim och hustrun, operasångerskan Karin Alfheim, bodde själva i huset fram till 1930 och tornrummet blev hennes musiksalong.

Panorama

Strandvägen och Strandvägskajen från Djurgårdsbron mot Nybroplan, december 2007. Längst till höger syns kvarteret Beväringen.

Referenser

En båtfärd längs Strandvägen, år 1897.

Noter

  1. ^ ”Isaak Hirsch – en stor välgörare. Stiftelsen Isaak Hirschs Minne”. SIHM. Arkiverad från originalet den 2 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190502133100/https://sihm.se/isaak-hirsch-en-stor-valgorare/. Läst 2 maj 2019. 
  2. ^ ”Isaak Hirsch – mannen som byggde Strandvägen”. sverigesradio.se. (Sveriges Radio - P4 Stockholm). https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6804040. Läst 2 maj 2019. 
  3. ^ Sommar (1987), sid 16
  4. ^ Östermalm II, byggnadsinventering, Stockholms stadsmuseum (1975-1978), sida 18
  5. ^ Erik Wilhelm Dahlgren, red (1897). Stockholm: Sveriges hufvudstad: skildrad med anledning af Allmänna konst- och industriutställningen 1897 enligt beslut af Stockholms stadsfullmäktige. Stockholm: J. Beckman. sid. 300 (del 2). Libris 20803 
  6. ^ Stahre, Nils-Gustaf; Fogelström, Per Anders & Ferenius, Jonas & Lundqvist, Gunnar (2005). Stockholms gatunamn. sid. 122 och 332. Läst 2 maj 2019 

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Strandvägen 15, maj 2022b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 15. Byggnadsår 1896, arkitekt Johan Laurentz, byggherre och byggmästare P A Wersén
Strandvägen 57, maj 2022c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 57, 1895 - 1899 byggår

Upphovsman C. O. Lundberg (Byggherre)

C. O. Lundberg (Byggmästare)

Ludvig Peterson (Arkitekt)

Ture Stenberg (Arkitekt)
Strandvägen 63, maj 2022a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 63. Byggnadsår 1912-13, arkitekt Folke Zettervall, byggherre och byggmästare Frithiof Dahl
Strandvägen, spårvägen, 1910.jpg
Strandvägen, arbeten med läggning av spårvagnsräls
Strandvägen 55, maj 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 55. Von Rosenska palatset
Strandvägen 29-33, maj 2022a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Bünsowska huset (Strandvägen 29-31) uppfört 1886–1888 för träpatronen och miljonären Friedrich Bünsow efter ritningar av arkitekterna Isak Gustaf Clason (fasader) och Anders Gustaf Forsberg (planerna)
Strandvägen 13, maj 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 13. Byggnadsår 1895-96, arkitekt Carl Kleitz, byggherre C Sandelius, byggmästare S F Wennerholm.
Strandvägen 23, maj 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 23. Byggnadsår 1959-67, arkitekt Nils Tesch, byggherre Rederi AB Rex, byggmästare Widmark & Platzer AB.
Strandvägen 43.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Strandvägen 43, Byggnadsår 1891-96, arkitekt och byggherre Johan Albert Nordström
Strandvägen 1-5, maj 2022a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 1-5, Stockholm, Kvarteret Bodarna
Strandvägen 1-5, maj 2022b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 1-5, Stockholm, Kvarteret Bodarna
Strandvägen D81 8630 (27024531297).jpg
Författare/Upphovsman: Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden, Licens: CC BY 2.0
Strandvägen, Stockholm, May 2018
Strandvaegen 1897.jpg
Strandvägen i Stockholm, vy mot väst, gamla Djurgårdsbron i föregrunden
Kungl Motorbåt Klubben, juni 2022e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kungliga Motorbåt Klubbens klubbhus. Byggår 1928 eller 1930, arkitekt Osvald Almqvist
Strandvägen 51, Stockholm maj 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Upphovsman

Isaac Hirsch (Byggherre)

Oscar Herrström (Byggmästare)

Sam Kjellberg (Arkitekt)
Strandvägen D81 8615 (41849782032).jpg
Författare/Upphovsman: Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden, Licens: CC BY 2.0
Strandvägen, Stockholm, May 2018
Strandvägen 43-47, maj 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
* Strandvägen 43. 1891-1896. Architects: J. O. Nordström
  • Strandvägen 45. Built 1893. Architects: Ullrich & Hallquisth
  • Strandvägen 47. 1893-1894. Architects: J. O. Nordström
Strandvägen 39, maj 2022a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 39. Byggnadsår 1890-91, arkitekt Johan Laurentz, byggherre I Hirsch, byggmästare O Herrström.
Strandvägen panorama 1897.webm
Strandvägen panorama 1897 (N° 548 cat. lumière)
Strandvägen 59, maj 2022a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 59. Byggnadsår 1913-15, arkitekter Höög & Morssing, byggherre och byggmästare NP Althin
Strandvägen 11, maj 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 11. Byggnadsår 1894-95, arkitekt Lindgren & Sahlin, byggherre och byggmästare J P Edlund.
Kvarteret Bodarne från sydost, juni 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kvarteret Bodarne, Strandvägen 1-5 från sydost
Strandvägen 65, 1920-tal.jpg
Strandvägen 65: Byggnadsår 1922 - 1923, B. Alfheim (Byggherre), E. R. Alfheim & Co (Byggmästare), Gustaf Adolf Falk (Arkitekt), Knut Nordenskjöld (Arkitekt)
Strandvägen 61, maj 2022a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
1914 - 1915 Nybyggnad

Upphovsman Oscar Herrström (Byggmästare)

Oscar Herrström (Byggherre)

Östlihn & Stark (Arkitekt)
Strandvägen 53, maj 2022a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 51. 1895 - 1897 byggår

Upphovsman Isaac Hirsch (Byggherre) Oscar Herrström (Byggmästare)

Sam Kjellberg (Arkitekt)
Strandvägen 49, maj 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 49, År 1894 - 1895 byggår

Isaac Hirsch (Byggherre), Oscar Herrström (Byggmästare),

Samuel Kjellberg (Arkitekt)
Strandvägen västerut, juni 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen västerut med kvarteret Bajonetten till höger
Thaveniuska huset december 2017 01.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 4.0
Thaveniuska huset.
Strandvaegen 2007a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Strandvägen i Stockholm
Strandvägen 45, maj 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 45. Built 1893. Architects: Ullrich & Hallquisth
Strandvägen 35.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Strandvägen 35: Byggnadsår 1890-92, arkitekt Johan Laurentz, byggherre och byggmästare Sundahl & Brandel.
Gamla Skogsinstitutet, maj 2022a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Gamla Skogsinstitutet, huvudbyggnad
Strandvägen på Neuhaus Panorama 1870-tal.jpg
Strandvägen på Neuhaus Panorama
Strandvagen2.JPG
Författare/Upphovsman: Helge Høifødt, Licens: CC BY-SA 3.0
Strandvägen, Östermalm, Stockholm, seen from Nybroplan
Strandvägen 37, maj 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 37, Byggnadsår 1890-92, arkitekt Johan Laurentz, byggherre och byggmästare Sundahl & Brandel.
Strandvägen 25, maj 2022b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 25, Stockholm, Byggnadsår 1882-83, arkitekt och byggherre Oskar Erikson, byggmästare Johansson & Hammarlund.
Strandvägen 17, maj 2022a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 17. Byggnadsår 1895, arkitekt Johan Laurentz, byggherrar N J Bengtsson, G Jonsson och F K Grönstedt, byggmästare N J Bengtsson.
Ladugårdslandsviken omkring 1870.jpg
Ladugårdslandsviken omkring 1870
Strandvägen 41, maj 2022a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Strandvägen 41. Byggnadsår 1890-92, arkitekt Johan Laurentz, byggherre och byggmästare J F Göransson & K W Gustavsson.
Strandvägen 7AB September 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 3.0
Strandvägen 7 A-B, Östermalm, Stockholm. Built 1907-11. Architects: Hagström & Ekman. Hotels and apartments
Stadsplan Nybroplan och Strandvägen, Stockholm,1860-tal.jpg
Stadsplan för Nybroplan och Strandvägen
Husnummer Strandvägen 74.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Strandvägen 74 i Diplomatstaden, Stockholm