Strafflagen

Se 1864 års strafflag för den numera upphävda svenska lagen.
Strafflag i sin ursprungliga form i Finlands Författnings-Samling 39/1889.

Strafflagen (19.12.1889/39) är den centrala straffrättsliga lagstiftningen i Finland. Lagen motsvarar närmast den svenska Brottsbalken.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Strafflag1889.jpg
The first page of Finland's Criminal Code from 1889 in Swedish.