Stråkinstrument

Violinen är det högst stämda av de klassiska stråkinstrumenten🎻.
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
En instrumentmakare stämmer stallet till en fiol. Det är viktigt att alla delar i ett akustiskt musikinstrument har samma resonans (frekvens). Med en liten "stämpinne" knäpper han på stallet och med sitt gehör kan han avgöra om stallet har den rätta resonansen.

Stråkinstrument är de stränginstrument som kan spelas med stråke. Medlemmarna i gruppen domineras sedan flera sekler tillbaka av fiol, altfiol, cello och kontrabas. I familjen ingår även medeltida fioler såsom rebec och fiddla men också många utomeuropeiska instrument som exempelvis den kinesiska erhu.

Hos stråkinstrumenten alstras tonen i första hand genom att en stråke dras över strängen och ljudet förstärks sedan i resonanslådan. De kan också spelas pizzicato, genom att knäppa strängarna med fingrarna.

Lista över stråkinstrument

Se även

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Violin VL100.jpg
A standard modern trade violin shown from the front and the side.
Instrumentmakare - Malmö 1988.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
En instrumentmakare stämmer stallet till en fiol. Det är viktigt att alla delar i ett akustiskt musikinstrument har samma resonans (frekvens). Med en liten “stämmpinne” knäpper han på stallet och med sitt gehör kan han avgöra om stallet har den rätta resonansen.