Storgatan, Stockholm

Storgatan österut vid Hedvig Eleonora kyrka.

Storgatan är en gata på Östermalm i Stockholms innerstad, med sträckning från Östermalmstorg i väst till Strandvägen vid Nobelparken i öst.

Historik

Storgatan västerut vid Näringslivets hus.
Fastigheten Östermalm 1:17.

Gatan omnämns redan på 1640-talet som Stora Gatan och var tillsammans med Humlegårdsgatan (som är Storgatans förlängning västerut) den första vägen över Ladugårdslandet, det som senare skulle bli stadsdelen Östermalm. På Tillæus karta från 1733 och Wägvisare i Stockholm från 1841 kallas gatan Stora gatan eller Södra Humlegårdsgatan. Förut gick Storgatan inte ända ner till Strandvägen utan endast till Styrmansgatan, på 1750-talet anlades en privat väg längre österut.

Enligt gällande stadsplan från februari 1935 skulle Storgatan breddas från 12 meter till 18 meter.[1] Många fastigheter längs Storgatans norra sida har dock fortfarande kvar den gamla gatulinjen medan några har den nya, bland dem Sjökalven 25 och det närbelägna Näringslivets hus samt bostadshuset i Neptunus 26 (klart 1936) som då var det första huset med den nya, indragna placeringen.

Vid Storgatan ligger Hedvig Eleonora kyrka samt, vid korsningen med Narvavägen Oscarskyrkan.

Övriga byggnader i urval

Se även

Referenser

Noter

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Näringslivets hus 2012-01-28b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Näringslivets hus, hörnet Storgatan/Skeppargatan, Stockholm
Storgatan 2008.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Storgatan in Stockholm. Närmast Storgatan 1 (Sjökalven 26), byggår 1856. Arkitekt J.F. Åbom.
Stadens norra kasern 01.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Stadens norra kasern, Storgatan 23