Stora landsvägen

Stora landsvägen är en pjäs av August Strindberg från 1909. Dramat är Strindbergs sista och kan räknas till hans så kallade vandringsdramer. Pjäsen är uppdelad i sju "stationer".

Tankeväckande citat

Jägarn. Hvad kan jag hjälpa er med?
Japanen. Detta! — Jag tar en sömndryck att jag blir som död — ni låter lägga mig i en kista, som föres till krematoriet...
Jägarn. Men om ni vaknar — ?
Japanen. Det är just hvad jag räknar på! I ett ögonblick vill jag känna eldens renande, försonande kraft — lida en kort stund — och så erfara befrielsens salighet —
Jägarn. Och sedan?
Japanen. Sedan skall ni samla askan i min dyraste vas...
Jägarn. Och sätta ert namn på... Hvad heter ni?
Japanen. Vänta nu! — Jag har vandrat, felat och lidit under namnet: Hiroshima, efter min födelsestad.

– ur 4:e "stationen" En passage i staden

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

August Strindberg 1882 Falander.jpg
August Strindberg (1849-1912), Swedish author.