Stockholms stadsarkiv

Entrén till Stadsarkivet Kungsklippan.
Entrén till Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Stockholms stadsarkiv (SSA) bevarar och förvaltar information från Stockholms stad och Stockholms län. De äldsta handlingarna i arkivet upprättades i Stockholm i slutet av 1300-talet. Idag är Stadsarkivet en av världens mest moderna arkivmyndigheter med ansvar för stadens information på många olika typer av mediabärare: papper, fotografier, film, ljudband och digitala format. Digital arkivering sker i stadens e-arkiv. Det omfattande folkbokföringsarkivet Rotemansarkivet (1878–1926) och Stockholms stads byggnadsritningar (1713–1978), stadens unika arkiv av byggnadsritningar, är internationellt välkända.

Stadsarkivet finns sedan 2019 på två platser i staden. Dels på Kungsklippan 6 på Kungsholmen i Stockholm, och sedan 2019 på Stadsarkivet Liljeholmskajen vid Sjöviksvägen 126 i Årstadal, där bland annat det stora ritningsarkivet bevaras.

I arkivets läsesal finns möjlighet att ta del av information ur arkiv och bibliotek, få sakkunnig hjälp, söka i databaser, och uppleva olika programevenemang. Visningar av lokaler och arkivmagasin kan bokas av skolklasser eller grupper. Stockholms stadsarkiv fick sin moderna organisation 1930 och leds idag av Stockholms stads arkivutskott under Kulturnämnden.

Byggnaden

Arkivets magasin sprängs ut i Kungsklippan.
Ingång till Stadsarkivet, 1950-tal
Gamla ingången idag.

År 1943 invigdes det sju våningar djupa magasinet i Kungsklippan. Stadsarkivets byggnation hade då, på olika sätt, debatterats sedan 1902. Många olika lösningar hade presenterats under årens gång. En viktig tvistefråga som försvårade genomförandet var den framtida arkivbyggnadens roll som både arkiv för stadens arkivhandlingar och för statens regionala handlingar. Realiserandet av projektet följde på en arkitekttävling som stadsplanenämnden i Stockholm arrangerade 1939–1940 med fyra inbjudna arkitekter: Gunnar Asplund, Paul Hedqvist, Cyrillus Johansson och Ivar Stål. Sakkunnig i tävlingsjuryn var Ivar Tengbom. Gunnar Asplund vann tävlingen men hann inte påbörja byggnaden före sin död på hösten 1940.

Projektet övertogs istället av arkitekten Sven Ivar Lind som inte kunde genomföra Asplunds förslag i alla delar. Andra världskriget försenade samtidigt projektet vilket krävde komplicerade sprängningar och konstruktionslösningar på byggnadsplatsen i Kungsklippan. De första sprängningarna i berget skedde i oktober 1940 och inflyttningen av arkivalier kunde påbörjas i mars 1943. Under åren 1943–1958 saknade Stadsarkivet administrativa lokaler över marknivå. Besök till arkivet skedde genom trapphusets övre del och forskarsalen var inrymd i den högst upp belägna magasinsvåningen.

I början använde Stadsarkivet bara tre av sju magasinsvåningar för egna behov. Övriga delar var inledningsvis avsedda för militära ändamål. Här fanns skyddsrum och evakueringsutrymmen för stadens förvaltningar vid ett eventuellt krigshot mot Stockholm. Efter kriget hyrdes delar av magasinen ut till civila verksamheter. Successivt övertog dock Stadsarkivet alla magasinsplan.

Sven Ivar Lind bearbetade efter andra världskriget Gunnar Asplunds planer för den administrativa delen ovan jord med läsesal och andra publika delar. Asplund hade tänkt sig att återanvända den utsprängda stenen från Kungsklippan som fasadmaterial i den nya byggnaden. Men endast den ursprungliga entrén, som bara innehöll trapphuset med två hissar från Graham Brothers och en betongtrappa, kläddes med natursten. Gamla entrén syns på ett äldre fotografi från 1950-talet och ligger numera i entréhallen.

Byggnaden uppfördes istället med fasader av rött tegel och glas under åren 1958–1959. Den konstnärliga utsmyckningen bestod bland annat av en vävnad i läsesalen av Alf Munthe, en entréport i koppar av Per-Erik Willö och skulpturala verk av Bror Hjorth och Robert Nilsson. Möbler och inredningar formgavs av John Kandell.[1]

Utanför byggnaden hälsar bronsstatyn Mimi – eller La petite baigneuse – av konstnären Gunnar Nilsson besökarna välkomna till arkivet. Parken runt huset ritades av stadsträdgårdsmästare Holger Blom och hans medarbetaren Erik Glemme.

Stadsarkivets lokaler byggdes till med ett glashus och moderniserades 2004. Nybyggnaden ritades av Berg Arkitektkontor. Konstnären Björn Olsén har utformat alla nya konstnärliga utsmyckningar, bland annat det skulpturala verket Arkivhyllan. Lindar i parken utanför Stadsarkivet har inspirerat verk i både de publika delarna och i magasinen.

Exteriör

Interiör

Verksamheten

Medeltida sigill på handling.

Stadsarkivet har tillsynsansvar för Stockholms stads förvaltningar, bolag och stiftelser. Här förvaras även hela Stockholms läns kyrkoarkiv och arkiv efter till exempel domstolarnas, polisens och tullens verksamhet. Arkivet skall se till att arkivlagen följs och att en god offentlighetsstruktur upprätthålls. Idag är digitisering av pappershandlingar och förvaltning av digitalt skapade handlingar en av Stadsarkivets viktigaste uppgifter. Konservering och bindning av äldre handlingar sker vid behov och ingår som en del i arkivets arbete med att säkerställa att stadens information bevaras för framtiden.

Arkiv

I Stockholms stadsarkiv finns ett omfattande material för den som söker information om stadens historia. Här förvaras Stockholms tänkeböcker, stadens skotteböcker och dess jordeböcker från 1400- och 1500-talen, likaså ritningar, kartor samt rullor från sjömanshus och barnhus samt ett stort antal fotografier. Skolarkiven är mycket omfattande med bland annat klasslistor och skolbetyg. I Stadsarkivet finns även sociala arkiv, äldre sjukhusarkiv och arkiv från teknisk verksamhet såsom el-, gas- och vattenverk.

Arkivet förvarar även Stockholms äldsta privilegiebrev, Riksrådets privilegiebrev från 1436. Det äldsta dokument som ligger i stadsarkivets bergrum härstammar från den 9 april 1389 och är från borgmästare och råd i tyska staden Iserlohn (Ysernlohen) i Westfalen till borgmästare, fogde och råd i Stockholm om utbekommande av arv till borgerskan i Iserlohn Elzebe Vinnes efter systersonen Johan Plumen.

I Stadsarkivet finns ett stort antal enskilda arkiv från organisationer, frikyrkor, idrottsföreningar, företag och privatpersoner. Allt finns tillgängligt för forskning och insyn.

Världsminne

Den 26 maj 2011 beslutade FN-organet Unesco att föra in Stockholms stads byggnadsritningar (1713–1978) vid Stockholms stadsarkiv på listan över Världsminnen.[2]

Stadsarkivet Liljeholmskajen

Den 10 juni 2019 öppnade Stockholms stad och Stadsarkivet ett byggnadshistoriskt center i två bergrum som tidigare ägdes av Vin & Sprit vid Liljeholmskajen.[3]Stadsarkivet Liljeholmskajen vid Sjöviksvägen 126 finns även delar av Trafikkontorets arkiv. En central del i utbudet i det nya arkivet är Stockholms historiska byggnadsritningar med cirka två miljoner ritningar från 1700-talet och framåt som tidigare fanns på Stadsarkivets lokaler på Kungsklippan. Arkivet inrymmer hör- och läsesalar. Det finns möjlighet att beställa arkivhandlingar och arkivpersonal finns på plats.[4]

Bilder på föremål och arkivet (urval)

Se även

Referenser

Noter

Tryckta källor

  • Britt Hedberg, Stadens minne. Stockholms stadsarkiv till år 2000, Stockholmia Förlag, Stockholm, 2002.
  • Per Kallstenius och Lennart Ploom, Stockholm – ett världsminne, Bokförlaget Max Ström, Stockholm, 2013.
  • Leif Gidlöf, "Stockholms stadsarkivs byggnadsfråga", i Lars Wikström (red.), Studier och handlingar rörande Stockholms historia, V, Stockholms stadsarkiv, 1985.
  • Stockholms stadsarkiv: Byggnadens historia.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

NV4A0354 03.jpg
Författare/Upphovsman: Petter Magnusson, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms stadsarkiv. Byggnaden från öster.
SSMFA039500S.jpg
Kungsklippan. Byggnad vid Stadsarkivet
NV4A0848.jpg
Författare/Upphovsman: Petter Magnusson, Licens: CC BY-SA 3.0
Kafé och evenemangsavdelning i Stockholms stadsarkiv
Trakten kring Stockholm Stockholms Stadsarkiv 2015.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Verket "Trakten kring Stockholm i 9 blad" i Stockholms Stadsarkiv
Stadsarkivet.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms stadsarkiv Kungsklippan, Kungsholmen i Stockholm, fotografering av handlingar
VitalisiTrosa.jpeg
Foto av forskarsalen på Stockholms stadsarkiv (SSA) i Stockholm
Bronsport, Per-Erik Willö, Stadsarkivet (närbild).JPG
Författare/Upphovsman: Jssfrk, Licens: CC0
Bronsport av Per-Erik Willö med Birger jarls sigill. Stadsarkivet, Kungsklippan, Kungsholmen.
Stockholms stadsarkiv ritningsarkiv 2015.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Stockholms stads äldsta bevarade bygglovsritning som ingår i världsminnet avser ett privathus vid dåvarande Bastugatan (sedermera Brännkyrkagatan och Guldgränd). Ritningen är daterad 19 maj 1713 och signerad Jonas Nilson.
Stockholms stadsarkiv 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms stadsarkiv Kungsklippan, Kungsholmen i Stockholm
Stockholms stads jordebok 1420-1470a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms stads jordebok 1420-1470, pärm
1389-09-04, brev Iserlohn.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Det äldsta dokument som förvaras i Stockholms stadsarkivet härstammar från den 9 april 1389 och är från borgmästare och råd i tyska staden Iserlohn (Ysernlohen) i Westfalen till borgmästare, fogde och och råd i Stockholm.
Stockholms stadsarkiv 2015b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Stockholms stadsarkiv, gamla entrén
Stockholms stadsarkiv under byggnad.jpg
Magasinet för Stockholms stadsarkiv sprängs ut i Kungsklippan
NV4A3010.jpg
Författare/Upphovsman: Petter Magnusson, Licens: CC BY-SA 3.0
Handlingar från 1600-talet i Stockholms stadsarkiv
Stockholms stadsarkiv ritningsarkiv 2015a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Stockholms stadsarkiv ritningsarkiv
NV P1060987.jpg
Författare/Upphovsman: Petter Magnusson, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms stadsarkivs expedition
NV4A0354 02.jpg
Författare/Upphovsman: Petter Magnusson, Licens: CC BY-SA 3.0
Entré till Stockholms stadsarkiv.
Stockholms stadsarkiv ritningsarkiv 2015d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Stockholms stadsarkiv ritningsarkiv
Stadsarkivet Liljeholmskajen, 2019.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Stadsarkivet Liljeholmskajen
Stockholms stads jordebok 1420-1470b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms stads jordebok 1420-1470, 1:a uppslag
NV4A3517.jpg
Författare/Upphovsman: Petter Magnusson, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms kommunfullmäktiges arkiv i Stockholms stadsarkiv
Stadsarkivet 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms stadsarkiv Kungsklippan, Kungsholmen i Stockholm, tänkebok från 1479-1483.
Stadsarkivet 2009b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms stadsarkiv Kungsklippan, Kungsholmen i Stockholm, privilegiebrevet från 1436
NV4A0649.jpg
Författare/Upphovsman: Petter Magnusson, Licens: CC BY-SA 3.0
Arbete i kart- och ritningsarkivet.
Medeltida sigill på handling i Stockholms stadsarkiv.jpg
Författare/Upphovsman: Petter Magnusson, Licens: CC BY-SA 3.0
Medeltida sigill på handling i Stockholms stadsarkiv
Stockholms stadsarkiv 2011.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms stadsarkiv, fasad mot Kungsholmsgatan