Stockholms stads utrednings- och statistikkontor

Stockholms stads utrednings- och statistikkontor (USK), tidigare Stockholms stads statistiska kontor, var ett utredningsorgan inom Stockholms stad, grundat 1905 och avyttrat 2011 till Sweco.[1][2]

Historik

Det statistiska kontorets förste chef och drivande kraft under lång tid var Joseph Guinchard.[1] Vid hans bortgång 1934 hade kontoret växt till 56 personer, och man förvaltade landets största kommunala förvaltningsbibliotek.[1] Kontorets styrelse blev vid Stockholms förvaltningsreform 1920 en självständig förvaltningsnämnd,[1] med ett borgarråd som ordförande.[3] Ordföranden från 1920 var borgarrådet Oscar Larsson.[4]

Kontoret utgav bland annat Stockholms kommunalkalender och Statistisk årsbok för Stockholm.[3][5]

Bland chefer efter Joseph Guinchard märks Ivar Öman (från 1947) och Iréne Svenonius (2003-2006). Bland övriga tjänstemän och styrelseledamöter märks sedermera borgarrådet Yngve Larsson (amanuens 1908, samt styrelseledamot 1920-1924), Ludvig Widell (styrelseledamot från 1908), Edvard Söderberg (styrelseledamot 1909-1919), Henning Karlson (aktuarie 1909-1918), Filip Anger (aktuarie 1940-1963), Per Holm (aktuarie från 1941), Åke Englund (amanuens 1944-1945).

Kontoret hade 1908 lokaler på Eldkvarntomten, och på 1970-talet i Falkenbergska palatset.[6]

Referenser

Vidare läsning

Externa länkar