Stockholm Energi

"Stockholms Elektricitetsverk" på Tulestationen.

Stockholm Energi AB (tidigare namn bland annat Stockholms Gas- och Elektricitetsverk, Stockholms Elektricitetsverk och Stockholms Elverk) var en energikoncern som ägdes av Stockholms stad. Verksamheten ingår idag (2019) i Ellevio, Fortum och Stockholm Exergi.

Historik

Arbete i ett av Stockholms Elektricitetsverkets kabelskåp, 1950-tal.

Stockholm Energi hade sina rötter i Stockholms Gaslysnings AB. Gasverkets elektriska avdelning startade sin verksamhet 1883 i samband med Brunkebergsverkets idrifttagande. Dåvarande Stockholms Elektricitetsverk var delägare i några kraftverk, exempelvis vattenkraftstationen Untraverket. Bygget av Untraverket beslutades av Stockholms stadsfullmäktige den 27 november 1911, men fördröjdes av första världskriget och var färdig den 23 december 1918. Samma dag började kraftleveranserna till Stockholm.[1] Verket inledde därigenom Stockholms vattenkraftsepok. Innan Untraverket stod klar producerades elektrisk ström i Stockholm med hjälp av koleldade ångturbiner i Värtaverket.

1990 omvandlades verket till aktiebolag genom att det likaledes kommunägda Stockholm Energi Produktion AB (till 1985 AB Svarthålsforsen, med vattenkraftsanläggningar i norra Sverige) övertog verkets tillgångar. 1998 gick Stockholm Energi samman med Gullspångs Kraft, som ägdes av den finländska Fortumkoncernen. Det sammanslagna bolaget fick namnet Birka Energi och ägdes till hälften av vardera ägarna. 2001 sålde Stockholms stad sin aktiepost i Birka Energi till det finländska storföretaget Fortum, vari hela verksamheten uppgick. Man behöll dock sin hälftenandel i Birka Värme, senare namnändrat till Stockholm Exergi.

Företagets olika namn

Innan Stockholm Energi gick samman med Gullspångs Kraft och bildade Birka Energi genomfördes en lång rad namnbyten:[2]

 • 1853 Stockholms Gaslysnings AB
 • 1884 Stockholms Gasverk
 • 1892 Elektricitetsverket är en underavdelning av gasverket
 • 1897 Stockholms Gas- och Elektricitetsverk
 • 1950 Stockholms Elektricitetsverk
 • 1960 Stockholms Elverk
 • 1974 Stockholms Energiverk (inklusive gas)
 • 1985 Stockholms Stads Energi
 • 1990 Stockholm Energi

Företagets logo genom åren

Stockholms energibolag

 • SE Elnät AB
 • Energi Entreprenad AB

Se även

Källor

 1. ^ Ekerot, Gunnar (1923). Stockholms Elektricitetsverk – Untraverket – En kommunal storindustri. Stockholm: A.B. Fahlcrantz Boktryckeri  särtryck ur "Svenska industriella verk och anläggningar" nummer 114
 2. ^ Hallerdt (1992), s. 183

Tryckta källor

 • Björn Hallerdt (redaktör) (1992). Stockholms tekniska historia, del V. Ljus kraft värme. Stockholmsmonografier. ISBN 91-7031-035-1 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Birka Energi skylt 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Birka Energi skylt på ett gammalt elskåp
Stockholms Elektricitetsverk skåp 2012a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms Elektricitetsverk, text på kabelskåp
Stockholms Elektricitetsverk skåp 1930-tal.jpg
Arbete i kabelskåp med säkringar för lågspänningskablar
Stockholms Energiverk skylt 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms Energiverk skylt på ett gammalt elskåp
Tulestationen 2008a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Tulestationen i Stockholm är dekorerad med röd Övedssandsten, byggnaden är ritad av Ferdinand Boberg
Stockholm Energi skylt.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholm Energi, en bleknad skylt på ett elskåp i Stockholm
Stockholms Elverk kabelskåp 2012b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms Elverk, text på kabelskåp