Statlig inkomstgaranti för konstnärer

Statlig inkomstgaranti för konstnärer är en form av statligt kulturstöd med livslång lön utan krav på motprestation.[1] Dylika stöd till kulturarbetare förekommer i bland annat de nordiska länderna i olika utformning, och delas ut till, eller har delats ut, till ett begränsat antal personer som har, eller har haft stor betydelse för landets kulturliv.

Sverige

Statlig inkomstgaranti för konstnärer i Sverige, ibland folkligt kallat "konstnärslön", för konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv, lämnas till ett begränsat antal konstnärer.[2] De vanligaste mottagarna av inkomstgarantin är författare och översättare, bildkonstnärer och musiker. Bland övriga mottagare finns fotografer och filmare, keramik- och textilkonstnärer, formgivare, regissörer, dansare och skådespelare, samt en clown (Manne af Klintberg) och en schackspelare (Ulf Andersson).[3] Inkomstgarantin tilldelades konstnärer utan ansökan. För författare och översättare har Sveriges författarfond beslutat om garantin, och för övriga konstnärsgrupper Konstnärsnämnden.[källa behövs]

Den första statliga inkomstgarantin för konstnärer delades ut 1964 och kallades då för konstnärsbelöning.[4] 1968 uppgick antalet innehavare till 110 stycken.[4]

Sveriges riksdag beslutade år 2010 att successivt avveckla inkomstgarantin: de personer som redan tilldelats garantin får behålla den, men inga nya beviljas. Efterhand överförs de medel som frigörs i systemet till långtidsstipendier.[5][6][7] I januari 2014 hade 135 personer inkomstgaranti.

Systemet innebar redan från instiftandet 1964 att innehavaren tilldelades en tilläggssumma som garanterade en årsinkomst på fem gånger basbeloppet.[4] 2014 utgjorde detta 222 000 kronor. Beloppet minskas om konstnären har andra inkomster. Om konstnären med egna inkomster når upp till nivå om omkring 260 000 kronor (2014), utbetalas inga pengar.[8] I genomsnitt erhåller innehavarna ungefär halva maxbeloppet.[9]

Innehavare av inkomstgaranti i Sverige

Innehavare av svensk statlig inkomstgaranti för konstnärer per februari 2014:[3]

Bildkonstnärer

Clowner

Dansare

Dockmakare

Dokumentärfilmare

Filmregissörer

Formgivare

Fotografer

Författare/översättare

Keramiker

Kompositörer

Koreografer

Musiker

Professorer/lärare

Scenografer

Schackspelare

Skådespelare

Sångare

Teaterregissörer

Textilkonstnärer

Tonsättare

Andra statliga konstnärsstipendier i Sverige

Vid sidan om inkomstgarantin finns idag ett antal statliga stipendier till kulturarbetare inom bild, form, dans, film, musik och teater. Bland dessa kan nämnas:

 • Arbetsstipendier som varar mellan ett och tio år[10][11]
 • Arbetsstipendier till nyetablerade konstnärer
 • Rese- och studiestipendier
 • Materielstipendier

Danmark

En så kallad livslång förmån utgår till 275 konstnärer, för närvarande maximalt 267 000 svenska kronor. Förmånen räknas ned mot annan taxeringsbar inkomst som kulturarbetaren får.[9]

Finland

I Finland utgår inga konstnärslöner. Dock utgår en konstnärspension som 60-årspresent på 151 200 svenska kronor om året som livslång ersättning. 35 nya konstnärer utses varje år som mottagare av den statliga konstnärspensionen som betalas ut av det finska finansdepartementet.[9]

Island

Varje år bestäms av alltinget vilka konstnärer som ska beviljas så kallad hederslön. Lönen uppgår till 114 000 kronor och utgår för 2010 till 28 personer. På grund av den finansiella krisen ifrågasattes ordningen under december 2009. Dock utgick hederslön även under 2010 för kulturarbetare på Island.[9]

Norge

I Norge beviljas en så kallad garantiintäkt till 503 yrkesverksamma konstnärer som bedömts ha gjort en betydande kulturell insats. Ersättningen omprövas med återkommande intervall, tre till fem år, för att säkerställa att konstnären arbetar inom området. Den statliga insatsen för garantiintäkten är 127 miljoner svenska kronor. Ersättningen är på upp till 251 900 svenska kronor.[9]

En översyn av det statliga stödsystemet sker under 2010 av norska kulturministeriet.[9]

Noter

 1. ^ "Kulturnyheterna" 4 juli 2016 (vid 6 min 15 sek), Sveriges Television.
 2. ^ ”Statliga inkomstgarantier till konstnärer i september 2009”. Konstnärsnämnden. Arkiverad från originalet den 21 juni 2008. https://web.archive.org/web/20080621151303/http://www.konstnarsnamnden.se/info.html. Läst 15 november 2009. 
 3. ^ [a b] ”Innehavare av statlig inkomstgaranti”. Konstnärsnämnden. Arkiverad från originalet den 7 november 2010. https://web.archive.org/web/20101107101824/http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=11891. Läst 18 februari 2014. 
 4. ^ [a b c] Focus uppslagsbok (1970) uppslagsord: Konstnärsbelöning, Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm, band:3, sid:1697
 5. ^ ”Proposition 2009/10:183”. http://rkrattsbaser.gov.se/prop/adv?fritext=inkomstgaranti&prub=&ar=2009%2F10&org=&dok=&dokid=&sort=desc&post_id=2. Läst 21 mars 2018. 
 6. ^ ”Riksdagsskrivelse 2009/10:285”. http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksdagsskrivelse/riksdagsskrivelse-200910285_GX0K285. Läst 21 mars 2018. 
 7. ^ Den statliga inkomstgarantin avvecklas, Konstnärsnämnden”. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222191140/http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=13641. Läst 11 mars 2013. 
 8. ^ Konstnärsnämnden tar i sitt budgetunderlag 2008-2011, sid 13-14, upp en diskussion om förändrade avtrappningsregler för att minska påstådda negativa effekter av systemets utformning, med huvudsakligt syfte att uppmuntra garantiinnehavare att skaffa ytterligare arbetsinkomster
 9. ^ [a b c d e f] Erika Josefsson/TT Spektra (13 november 2009). ”Bara Sverige drar in konstnärslönen”. Upsala nya tidning. UNT. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222052238/http://www.unt.se/avd/1%2C%2CMC%3D5-AV_ID%3D982185%2C00.html. Läst 10 mars 2010. 
 10. ^ ”Tidigare långtidsstipendiater i bokstavsordning”. Arkiverad från originalet den 19 april 2020. https://web.archive.org/web/20200419234114/https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=17131. Läst 19 april 2020. 
 11. ^ ”Tidigare långtidsstipendiater per konstområde”. Arkiverad från originalet den 19 april 2020. https://web.archive.org/web/20200419234238/https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=17132. Läst 19 april 2020. 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Ambox outdated serious.svg
An outdated clock with a serious icon