Stadsmuseets neonskyltsinventering

NK-klockan (fotomontage) från 1939 tillhör de äldsta skyltarna i inventeringen.

Stadsmuseets neonskyltsinventering var en inventering av neonskyltar i Stockholms kommun utförd av Stadsmuseet i Stockholm år 1998. Initiativtagare till inventeringen var Stadsljusgruppen.

Inventeringen

Neonskylt "STÄMLAR".

På sommaren och hösten 1998 inventerade teknikhistorikern Jan Garnert och byggnadsantikvarie Johan Rittsél under ledning av Mona Sundin, antikvarie på Stadsmuseet i Stockholm, neonskyltar i Stockholm. Initiativet till inventeringen togs av Stadsljusgruppen. I inventeringen ingick sex affärsstråk i Stockholms innerstad (Sveavägen, Odengatan, Karlavägen, Kungsgatan, Fleminggatan och Götgatan), dessutom undersöktes skyltar i centrumanläggningar i 13 av Stockholms förorter. Utöver det inventerades även utvalda neonskyltar som har blivit välkända inslag i Stockholms stadsbild.

Tidsgränsen för skyltarnas ålder sattes vid 1970-talets mitt, det innebär att samtliga skyltar inom berörda områden äldre än 1975 inventerades. Äldre skyltar som renoverades efter 1975 togs också med i inventeringen. Skyltarna dokumenterades med fotografier och i ett formulär antecknades text, figur, rörlighet, färg, material och ljuskälla, placering på fasad, skick, ålder och uppsättningsår samt renoveringsåtgärder. Skyltarnas positioner markerades på kartor med sex olika färger som anger deras ålder.

Totalt inventerades 240 skyltar, de äldsta (sex stycken) var från 1930-talet. Bland dem fanns skylten "STÄMPLAR" för Stockholms stämpelfabrik som var en av många reklamskyltar på Esselte-huset, Vasagatan 14-18 (se Esseltehusets skyltar). Den renoverades så sent som 1995 av Focus Neon, men är numera nertagen och förvaras av Stadsmuseet. En av 1930-talets inventerade skyltar som ännu (2019 finns kvar är Sörman-skylten för herrekiperingsaffären Georg Sörman vid Sankt Eriksgatan 41 på Kungsholmen. Den tillverkades av Grahams Neon, monterades 1937 respektive 1939 och fick hedersomnämnande för Årets skylt 1998. En annan klassiker är Frövi Skor-skylten från 1930-talet (sedan 2004 på Stora Nygatan 41), också den tillverkad av Graham Neon.

Skyltexempel

Exempel på skyltar som ingick i Stadsmuseets neonskyltsinventering 1998.

Se även

Källor

Vidare läsning

  • Garnert, Jan (1998). Stockholmsnatt. Stockholm: Stockholms stadsmuseum. ISBN 91-85239-09-7 

Media som används på denna webbplats

Upplandsgatan 57.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Upplandsgatan 57, Odenplans bilskola
Oscars teatern skylt.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Neonskylt för Oscarsteatern, Stockholm
NK klocka 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
NK-klockan (montage)
Sörman neon 2010b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Georg Sörman, S:t Eriksgatan, Stockholm
Tuloskylten natt 2010b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Tuloskylten kvällstid
Åhlens 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Åhléns på Södermalm, Stockholm
Neonskylt STÄMLAR.jpg
Författare/Upphovsman: Stadsmuseet i Stockholm, Licens: CC BY 4.0
Neonskylt STÄMLAR för Stockholms stämpelfabrik som suttit på Essellte-huset (Vasagatan)
Frövi Skor neonskylt 2014b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Neonskylt "Frövi SKOR" Stora Nygatan 41, Gamla stan
POST-skylt okt 2014 01.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Skylt på Posthuset Fridhemsgatan
Fontänen.jpg
Författare/Upphovsman: JohanSahlen, Licens: CC BY-SA 3.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR).
Råcksta Centrum skylt 2012y.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Råcksta Centrum skylt
Medusa 1 November 2015 01 01.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 4.0
Expressen och Dagens Nyheter, neonskyltar på fastigheten Medusa 1, Kornhamnstorg 6