Stadsbild

Nattbild på New Yorks stadslandskap
Stockholms stadslandskap präglas förutom byggnader till stor del av vatten, parker och naturreservat
Vy över Delft av Jan Vermeer (1660-61)

Stadsbild eller stadslandskap (engelska: cityscape, tyska: Stadtbild) är ett begrepp som betecknar den urbana motsvarigheten till landskap. Stadsbilden är det övergripande intryck av en stads arkitektur inklusive grönanläggningar, berg, vattendrag och liknande som tillsammans bildar stadslandskapet.

Inom stadsplanering avser begreppet konfigurationen av byggnader och gaturum.

Stadslandskap i konsten

Inom konsten avser begreppet en konstnärlig representation, till exempel en tavla, av de fysiska aspekterna av en stad eller ett urbant område. Redan under antiken förekom stadslandskap i konsten men det var i Nederländerna under mitten av 1600-talet som stadslandskapet blev en egen genre inom konsten. Ett exempel på 1600-talets avbildningar av stadslandskapet är Jan Vermeers berömda målning Vy över Delft. På 1800-talet kom impressionisterna att skildra staden och livet i staden.

Se även

Källor

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Kaknästornet utsikt 2009c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholm från Kaknästornet
New York City at night HDR.jpg
Författare/Upphovsman: Paulo Barcellos Jr., Licens: CC BY-SA 2.0
New York City at night, photographed using the HDR technique. Looking east along West 45th St. The yellow sign in the center is Milford Plaza Hotel.