Staccato

Staccato angivet i notskrift
Musikstycke framfört med staccato
Samma stycke framfört utan staccato

Staccato [sta'kɑ:tɔ] av italienska (di)staccare 'avskilja', 'lossa', är en musikalisk term som betecknar att en ton skall spelas väsentligt kortare än dess noterade tidsvärde i motsats till legato. Staccato betecknas med en punkt ("staccato-prick") över eller under noten.

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Musica clasicismo.png
Classical music icon for wikiportal on ca.wikipedia.org
Diatonic scale on C staccato.png
Diatonic scale on C, staccato articulation.