Spårvagnstrafik i Stockholm

Spårvagnstrafik i Stockholm
Tvärbanangamlanya.jpg
Spårvagn littera A12 vagn 335 tillverkad år 1924 (vänster) samt A32 vagn 402 tillverkad år 1999, vid Sickla udde i april 2010.
Allmänt
PlatsStockholms län
Stockholms, Sundbybergs, Solna, Lidingö och Nacka kommun.
Antal linjer5 ordinarie linjer
samt 1 museilinje
Antal hållplatser53
Turtäthetvarierande
Organisation
Invigd10 juli 1877 (hästspårvagn)
ÄgareRegion Stockholm
Infrastruktur­förvaltareAB Storstockholms Lokaltrafik
TrafikoperatörAB Stockholms Spårvägar
(linje 7, 7N & 21)
VR Sverige
(linje 12, 30, 31)
Tekniska fakta
Banlängd38 kilometer
Linjelängd41 kilometer
Spårvidd1 435 millimeter
Elektrifierad1901
Matning750 V DC (kontaktledning)
Korsande spårvagnsräls i centrala Stockholm för Spårväg City.

Spårvagnstrafik i olika former har bedrivits i Stockholm med omnejd sedan 1877, då med hästspårvagn. Från 1887 förekom även ångspårvagn längs med HornsgatanSödermalm. År 1901 kom de första elektriska spårvagnarna, som ledde till en ökad produktivitet, varefter nätet expanderade i innerstaden och i omkringliggande förorter och förstäder fram tills 1930-talet. 1933 öppnades den första spårvägstunneln mellan Slussen och Skanstull, som var den första delen av vad som senare skulle komma att bli Stockholms tunnelbana.

Merparten av det historiska nätet avvecklades mellan slutet av andra världskriget och fram till högertrafikomläggningen 1967 för att lämna plats åt den då exponentiellt växande bilismen samt utbyggnaden av Tunnelbanan. Endast Nockebybanan och nuvarande Lidingöbanan, då Stockholm–Södra Lidingöns Järnväg, huvudsakligen anlagda på egen banvall i villaförorter, överlevde nedläggningsperioden. Under 1980-talet växte planer fram på Snabbspårvägen, numera känd som Tvärbanan, vars första etapp kom att invigas år 2000. 1991 invigdes den ideellt drivna museispårvägen Djurgårdslinjen, som 2010 förlängdes och uppgraderades till en ordinarie linje på professionell basis.

Spårvägarna kring Stockholm består idag av tre separata spåranläggningar:

Den totala banlängden uppgår till cirka 38 km. Inom de närmaste åren planeras ett antal utbyggnader. Se även Lista över spårtrafiklinjer i Stockholm.

Historik

Olika typer av spårvagnar (1877-1915)

En hästspårvagn vid korsningen GötgatanTjärhovsgatan.
En öppen spårvagn i Stockholm 1908.
Spårvagnståg på linje 14 i Stockholm 1931. Fotot är taget på Sveavägen, mellan Kungsgatan och Apelbergsgatan. Kameran är riktad norrut.
Påstigning ombord på spårvagn av littera A13 vagn 360 på Örbybanan vid hållplats Ringvägen, numera tunnelbanestation Skanstull.
Spårvagn littera A26 vagn 479 på Stadshusbron år 1963.

Hästspårvagnar

Trafik med hästspårvagnar påbörjades i Stockholm, som första stad i Sverige, den 10 juli 1877 och bedrevs av Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag (SNS). Trafiken bedrevs de första tio åren endast norr om Nils Ericsons sluss (nuvarande Slussen, men 1887 startade Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag (SSB) trafik på Söder. Den sista hästspårvagnen i Stockholm gick vid midnatt den 10 februari 1905, dragen av de två trotjänarna "Drott" och "Vivi". Med i vagnen fanns bolagets direktör, kapten Hjortzberg samt ett flertal styrelseledamöter.[1]

Ångspårvagn

Från den 11 augusti 1887 togs ångspårvagnar i drift av SSB för att klara trafiken i den branta backen på HornsgatanSödermalm vars lutning var alltför stor för hästspårvagnar. Ångspårvagnarna trafikerade fram till den 15 november 1901.

Elspårvagnar

Elektriska spårvagnar infördes först på Söder, den 5 september 1901. Den 13 februari 1904 rullade de första elektriska vagnarna på Norr.

Införandet av elektrisk drift möjliggjorde även längre linjer och trafiken kunde utsträckas utanför Stockholms innerstad. Förortslinjerna kom att omfatta Västerort med grenar mot Nockeby, Ulvsunda och Södra Ängby, Söderort där utfarten via Skanstull kom att omfatta linjer mot Skarpnäck och Örby och utfarten via Hornstull fick linjer mot Gröndal, Mälarhöjden och Fruängen. Solna och Sundbyberg täcktes av linjen mot Sundbyberg. Lidingö fick två linjer. Dessa kom från 1925, när Lidingöbron byggts, att utgå från Innerstaden. Samtliga förortsbanor var radiella med utgångspunkter i centrala Stockholm och några tvärförbindelser dem emellan fanns inte.

Bensinspårvagn

Även en förbränningsmotordriven spårvagn har gått i trafik i Stockholm. Det fanns bara en sådan vagn och den gick på ett oelektrifierat spår tvärs över Gärdet. Man fick nämligen inte sätta upp kontaktledning där, då det ansågs som ett reservflygfält under 1920-talet.

Samordning av spårvagnstrafiken inom Stockholm (1915-1939)

Det kommunala AB Stockholms Spårvägar (SS) bildades 1915 för att samordna spårvagnstrafiken inom Stockholm och övertog 1917 Stockholms Nya Spårvägsaktiebolags (SNS) hela rörelse och därefter Stockholms Södra Spårvägsaktiebolags (SSB) trafiknät 1918.

Även efter det att trafiken på Norr och Söder förenats under ett bolag var linjenäten fortfarande separata. Inte förrän år 1922 var förbindelsen över broarna vid Nils Ericsons sluss klara. Den 1 april detta år gjordes en stor linjenätsreform och Stockholms innerstad fick ett sammanhängande spårvägsnät med nya nummer på spårvagnslinjerna. Ett flertal linjer passerade över Slussbroarna.

Den 1 oktober 1933 öppnades en nybyggd tunnel under Södermalm mellan Slussen och Skanstull för underjordisk spårvagnstrafik. Bandelen fick namnet Tunnelbanan och var embryot till det som skulle utvecklas till Stockholms tunnelbana. Från 1941 byggdes nya linjer med tunnelbanestandard fast med spårvagnshållplatser. Spårvagnarna på dessa sträckor var dubbelriktade, bland annat av typen A24/B24, kallad Ängbyvagn. Denna vagntyp, ombyggd under 1980-talet, gick på Lidingöbanan fram till 2013.

När Västerbron öppnades 1935 innebar det att spårvägstrafiken mellan norr och söder inte längre behövde passera Gamla stan.

Avveckling av spårvägen (1939-1967)

Skrotning av mustangspårvagnar på "AB Demontering" kring 1967/1968.

En långsam avveckling av innerstadsspårvägen beslutades 1939, då spårvagnarna hade börjat betraktas som ett hinder för den växande biltrafiken, och avvecklingen inleddes 1941 genom att spårvagnslinje 11 omställdes till trådbusslinje 41. Nedläggningen fick dock avbrytas p.g.a. den bristsituation på både förbränningsolja och gummi som krigsutbrottet medförde. Trådbussar fanns i Stockholm från 1941 till 1964.

År 1941 beslutade man bygga en tunnelbana i Stockholm, den bana som numera kallas för Gröna linjen. Spårvägsbyggandet i ytterstaden efter det inriktades på framtida tunnelbanekonvertering och de byggdes utan gatukorsningar. Man förberedde för tunnelbanan, till exempel genom att ge plats för perronger i mitten vid stationer.

De omedelbara avvecklingsplanerna bordlades under kriget och de närmast efterföljande åren. 1946 anskaffades nya spårvagnar för innerstadstrafiken, de s.k. mustangerna. Det sista spårvägsbygget i innerstaden skedde 1952 till Hakberget (linje 4) och till Tessinparken (linje 8).

År 1957 tog Stockholms stadsfullmäktige ett principbeslut med acklamation att spårvagnstrafiken i innerstaden på sikt skulle läggas ned och ersättas med tunnelbana. Avvecklingen skulle vara helt genomförd i mitten av 1970-talet då vagnparken och infrastrukturen skulle ha nått slutet av sin ekonomiska livslängd. Efter beslutet 1963 att Sverige skulle övergå till högertrafik den 3 september 1967, tidigarelades nedläggningen och de sista innerstadslinjerna upphörde natten mot Dagen H.

Den 1 januari 1967 ombildades SS till Storstockholms Lokaltrafik (SL), med ny ägare och nu med ansvar för kollektivtrafiken i hela Stockholms län. Endast en mustangspårvagn i innerstadstrafik märktes om med den nya SL-loggan. Åren 1967-1968 skrotades de gamla vagnarna på AB Demontering. Inredningen plockades ur, fönstren såldes till sommarstugeägare, säten gick till båtfolk. När allt av värde var borttaget eldades resten upp.[2]

Interludium 1967-1991

Tåg bestående av Ängbyvagnar (A30B/B30B) vid TorsvikLidingöbanan 1996.

Kvar av Stockholms en gång omfattande spårvägsnät blev tre anslutningslinjer till tunnelbanan: Nockebybanan mellan Alvik och Nockeby, Norra Lidingöbanan mellan Ropsten och Kyrkviken och Södra Lidingöbanan mellan Ropsten och Gåshaga. Nockebybanan gick med dubbelriktade vagnar med dörrar på båda sidor och kunde lättare köra högertrafik. Lidingöbanorna gick helt på egen banvall och kunde fortsätta som förr öster om Ropsten, men lades ned väster därom. Norra Lidingöbanan lades ner 1971.

År 1975 fick de två återstående linjerna 12 och 21 linjenummer 120 respektive 221 för att bättre passa in i respektive områdes busslinjenummerserie. Båda linjernas fortsatta existens var hotad under sent 1970-tal och tidigt 1980-tal då den gamla vagnparken började uppvisa ålderstecken och röster höjdes att det vore mer rationellt att ersätta dessa med busstrafik. Efter organiserade protester från boende längs med båda banorna, Rädda Tolvan och Lidingöbanans vänner, fattades beslut av en blocköverskridande koalition i landstingsfullmäktige bestående av moderaterna, centerpartiet och vänsterpartiet att renovera vagnparken. År 1989 återfick Nockeby- och Lidingöbanan sina tidigare linjenummer.

Återinrättande av spårvagnstrafik (1991-idag)

Göteborgsmustangerna (A31) införskaffades för att tjäna som museispårvägens slitvargar, då återstoden av de samtida Stockholmsmustangerna (A25, A26, A27) endast finns i två exemplar i vänstertrafikutförande.
Tvärbanans andra etapp, här vid Stora Essingen, tillkom år 2000.

Sedan slutet av 1980-talet har olika utredningar gjorts om återinrättade av spårvagnstrafik, framför allt som tvärförbindelser i förorterna, men även i innerstaden.

Djurgårdslinjen och Spårväg city

Den spårvagnstrafik som först återkom var Djurgårdslinjen, som invigdes 1991, med infrastruktur gemensamt finansierad av landstinget och kommunen via Stiftelsen Stockholms Museispårvägar samt med trafik i regi av entusiaster från Svenska Spårvägssällskapet. Det är en turist-/museispårväg med sommartid mycket omfattande trafik till besöksmål på Södra Djurgården som Skansen och Gröna Lunds tivoli. Den går mellan Norrmalmstorg och Skansen (tidigare Waldemarsudde) på Djurgården. Genom att SL:s periodkort gäller för resa har den fått många resande och uppfattas i det närmaste som en reguljär linje.[3] SL:s styrelse beslöt den 19 juni 2007 att spåren skulle förlängas till Sergels torg för att moderna spårvagnar skulle ersätta busslinje 47, vilket är fallet sedan den 23 augusti 2010, under namnet Spårväg city. Förlängningen har kritiserats hårt av både socialdemokraterna och Stockholms handelskammare för att vara ett slöseri med SL:s investeringsmedel.

Tvärbanan

Hästskon (syftandes på linjesträckningen som en halvcirkel utanför Stockholms innerstad), senare omdöpt till Snabbspårvägen innan dagens Tvärbanan antogs 1999, var en del i trafiköverenskommelsen Dennispaketet. Ursprungligen ingick också en sidogren från Årstafältet via Östberga till Älvsjö station, men istället byggdes en pendeltågsstation vid Årstaberg. År 2000 öppnades den första etappen av spårvagnstrafik på Tvärbanan, då mellan Liljeholmen och Gullmarsplan. Den har senare byggts ut i etapper och går idag mellan Solna station och Sickla samt en gren till Bromma flygplats.

Linjer

Stockholm har fyra reguljära spårvagnslinjer numrerade 7 (Spårväg City), 12 (Nockebybanan), 21 (Lidingöbanan) och 30/31 (Tvärbanan). Numreringen är rester av det äldre, huvudsakligen nedlagda systemet, kompletterat med 30/31 för Tvärbanan. Därtill kommer trafiken på Djurgårdslinjen, som erhållit linjenummer 7N (där N står för linjens ändhållplats, Norrmalmstorg). Djurgårdslinjen är en musei-/turistlinje med trafik huvudsakligen under sommarhalvåret.

LinjeBanaSträckningLängd
(km)
Medelhastighet
(km/h)[4]
HållplatserVagntypDepåÖppnad
7Spårväg CityT-Centralen TunnelbanaWaldemarsudde3,317,511A35Alkärrshallen2010[5]
7NDjurgårdslinjenNorrmalmstorgSkansen2,77museispårvagnarAlkärrshallen1991
12NockebybananNockebyAlvik TunnelbanaSpårväg5,724,410A32 och A35Brommadepån1914
21LidingöbananRopsten TunnelbanaGåshaga brygga9,225,114A36Lidingödepån1914
30TvärbananSicklaSolna Station 19,821,726A32 och A35Brommadepån, Ulvsundadepån2000
31TvärbananAlviks strandBromma flygplats4,16A32 och A35Brommadepån, Ulvsundadepån2021

Trafikoperatörer

Huvudman för spårvagnstrafiken är Region Stockholm med dess bolag AB Storstockholms Lokaltrafik. Trafikoperatör för linjerna 12, 30 och 31 är VR Sverige, medan linjerna 7 och 21 körs av AB Stockholms Spårvägar. Detta bolag är dotterbolag till Bergkvarabuss AB. I april 2014 utsågs Stockholms Spårvägar till operatör för linjerna 7 och 21 för en period på åtta år [6]

Framtida utbyggnader

(c) Johan Fredriksson, CC BY-SA 3.0
Spårbygge vid Nybroplan i april 2010 i samband med byggandet av Spårväg city.
Daniel Helldén inviger Spårväg Citys förlängning och nya hållplats T-Centralen den 3 september 2018. Övriga från vänster: Karl Henriksson (KD), Sara Svanström (L), Tomas Eriksson (MP), Helldén, Kristoffer Tamsons (M) och Gustav Hemming (C)

Tvärbanan

Tvärbanans Solnagren nådde Solna station 2014. Efter en avstängningsperiod under sommaren 2014 var avsikten att starta trafik med genomgående trafik från Solna station via Alvik till Sickla Udde[7] men då signalsystemet inte var färdigt för reguljärt bruk genomfördes detta inte. Inte heller efter avstängningen sommaren 2015[8] kunde det genomföras. Det dröjde till augusti 2017 innan Tvärbanan fick genomgående trafik i Alvik.

Arbete pågår med Kistagrenen, från Bromma flygplats via Solvalla, Rissne, Ursvik och Kista till Helenelund.[9] Trafikstart för sträckan Norra Ulvsunda-Bromma flygplats var 16 maj 2021.[10]

Det fanns planer på att konvertera Saltsjöbanan till spårväg och knyta ihop den med Tvärbanan. De är inte aktuella nu eftersom en kort förlängning av Tvärbanan från Sickla udde till Sickla öppnades oktober 2017, dock utan sammankoppling med Saltsjöbanan.

Spårväg City

Befintlig Spårväg City[11] byggdes ut till Klarabergsgatan 2018 för ett lättare byte mellan spårvagn, tunnelbana och pendeltåg. Man planerar även för en förlängning av Spårväg City från Djurgårdsbron till Ropsten,[12] där den ska kopplas samman med Lidingöbanan. [13] Man har efter att utbyggnaden till T-Centralen blivit klar återlämnat alla inhyrda spårvagnar av typ A34 (Bombardiers Flexity Classic) till Norrköping och ersatt dessa med nya av typ A35, samma spårvagnar som går på Tvärbanan samt Nockebybanan, och är tillverkade av spanska CAF. Detta blev klart i slutet av 2020.[14]

Spårväg Syd

För mer info se artikeln Spårväg Syd

I november 2008 presenterade Stockholms läns landsting tillsammans med kommunerna Huddinge och Stockholm projektet Spårväg Syd som skall knyta ihop pendeltåg och tunnelbana i södra delen av regionen. Under våren 2017 undertecknades förslaget och bygget beräknades först kunna börja tidigast 2023, men nu är starten satt till 2024, med en arbetsperiod på 10 år. Den planerade sträckningen är Flemingsberg via Kungens kurva och Skärholmen och vidare till Fruängen och Älvsjö (cirka 17 km), med möjlighet till vidare utbyggnad österut. [15]

Historiskt linjenät

1946

1946 fanns följande linjer[16]

1959

År 1959 trafikerades följande linjer i Stockholm med spårvagn[17]:

1967 (innan högertrafiken)

Innan Dagen H (sensommaren 1967) fanns följande linjer:

1967 (efter högertrafiken)

Efter Dagen H (sensommaren 1967) fanns följande kvar:

1977 & 1987

Tio år senare (1977) fanns det bara två linjer kvar
(linjenätet var detsamma även 1987):

1997

1997 fanns följande linjer:

 • 7 Norrmalmstorg-Skansen-Waldemarsudde (museilinje)
 • 12 Alvik-Nockeby
 • 21 Ropsten-Gåshaga

2007

2007 fanns följande linjer:

 • 7 Norrmalmstorg-Skansen-Waldemarsudde (museilinje)
 • 12 Alvik-Nockeby
 • 21 Ropsten-Gåshaga brygga
 • 22 Alvik-Liljeholmen-Gullmarsplan-Sickla udde

2017

2017 fanns följande linjer:

 • 7 Kungsträdgården-Skansen-Waldemarsudde
 • 7N Norrmalmstorg-Skansen (museilinje)
 • 12 Alvik-Nockeby
 • 21 Ropsten-Gåshaga brygga
 • 22 Solna Station-Sundbyberg centrum-Alvik-Liljeholmen-Gullmarsplan-Sickla udde

Se även

Källförteckning

Tryckta källor

Notförteckning

 1. ^ Hvar 8 Dag : illustreradt magasin, Sjette årgången, [2 oktober 1904 - 24 september 1905], Förlags AB Hvar 8 dags tryckeri, Göteborg 1905 s. 327
 2. ^ Så var det, bilder från 50- och 60-talets Stockholm, 1992, ISBN 91-7588-855-6, sida 104
 3. ^ Sedan april 2011 gäller samtliga SL:s färdbevis även på denna linje.
 4. ^ Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2: Bilaga 1 Nulägesbeskrivning. Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, s. 23. (Odaterad) Läst 4 juni 2015.
 5. ^ Historiska spårvägslinjen 7: 1904, nedlagd 1967
 6. ^ http://www.mynewsdesk.com/se/sl/pressreleases/stockholms-spaarvaegar-fortsaetter-driften-paa-linje-7-och-tar-oever-trafiken-paa-lidingoebanan-989842
 7. ^ Trafikförändringar 2013/2014 - Stockholms läns landsting
 8. ^ ”Tvärbanan avstängd i sommar – igen”. www.stockholmdirekt.se. http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/tvarbanan-avstangd-i-sommar-igen/dbbofi!EDwf5Nl3tG7NoenveRmo2Q/. Läst 1 oktober 2015. 
 9. ^ ”Tvärbanan till Kista och Helenelund”. Region Stockholm. https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Tvarbanan-Kista-Helenelund/. Läst 17 maj 2021. 
 10. ^ ”Trafikstart för Tvärbanan till Bromma flygplats”. Region Stockholm. 16 maj 2021. Arkiverad från originalet den 17 maj 2021. https://web.archive.org/web/20210517133250/https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Tvarbanan-Kista-Helenelund/Nyheter/2021/05/trafikstart-for-tvarbanan-till-bromma-flygplats/. Läst 17 maj 2021. 
 11. ^ http://www.sl.se/Upload/om_sl/pdf/Djurgardslinjen.pdf
 12. ^ ”Mittenkoalitionen överkörd om spårväg till Ropsten”. Mitti.se. 7 december 2022. https://www.mitti.se/nyheter/mittenkoalitionen-overkord-om-sparvag-till-ropsten-6.3.46510.15dc61a7f9. Läst 15 mars 2023. 
 13. ^ http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Sparvag-City/
 14. ^ http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Sparvag-City/Sparvagnsanskaffning/
 15. ^ https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Sparvag-syd/
 16. ^ Karta över AB Stockholms Spårvägars linjer år 1946
 17. ^ Stockholmskartan 1959

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

SL Nya T-Symbolen för tunnelbana..png
SL Nya T-Symbolen för tunnelbana.
Stockholm metro symbol.svg
Symbol for Stockholm metro
Spårväg City 2010-04-07.jpg
(c) Johan Fredriksson, CC BY-SA 3.0
Bygget av Spårväg City vid Berzelii park, Stockholm.
Bf Stora Essingen 2, ET 412.jpg
Författare/Upphovsman: Falk2, Licens: CC BY 3.0
Zug nach Sickla Udde, dahinter die für die Tvärbana neugebaute Alviksbro nach Alvik
Tram tracks in Stockholm 2018.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Korsande spårvagnsräls på Klarabergsgatan i centrala Stockholm 2018.
Stockholm commuter rail symbol.svg
Symbol för Stockholms pendeltåg
Stadshusbron 1963.jpg
Stadshusbron i Stockholm 1963
Tvärbanangamlanya.jpg
Författare/Upphovsman: AleWi, Licens: CC0
Gammal och ny spårvagn på Tvärbanan
Spårväg City-invigning 2018 (4 av 4).jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Karl Henriksson (KD), Sara Svanström (L) och Tomas Eriksson (MP), Daniel Helldén (MP), Kristoffer Tamsons (M) och Gustav Hemming (C) vid invigningen av Spårväg Citys nya hållplats vid Klarabergsgatan och därmed förlängning av linjen fram till T-centralen. Den nya hållplatsen T-Centralen blir ny start- och sluthållplats för Spårväg City mot Djurgården.
Linje 14 1931.jpg
Spårvagnståg på linje 14 i Stockholm. Fotot är taget på Sveavägen, mellan Kungsgatan och Appelbergsgatan. Kameran är riktad norrut.
Spårvagn 1908.jpg
Spårvagn i Stockholm vintertid 1908.
Lidingöbanan, ET 322 Ri. Gåshaga.jpg
Författare/Upphovsman: Falk2, Licens: CC BY 3.0
Ein Dreiwagenzug nach Verlassen der Lidingöbrücke
Spårvagnar skrotas Stockholm 1967.jpg
Skrotning av Stockholms spårvagnar på AB Demontering
Örbybanan 1933-09-03 LB SSA 3319 03 090.jpg
Påstigning på Örbybanan på hållplats Ringvägen
Hästspårvagn.jpg
En hästspårvagn vid korsningen Götgatan/Tjärhovsgatan i Stockholm.
Högtalsreservoaren 2011g.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Högdalsreservoaren Högdalen / Fagersjö, södra Stockholm med Högdalenverket i bakgrunden