Slum

Slumområde i Delhi i Indien 1973.

Slum, eller slumområde, avser stadsdelar eller förorter, ofta i anslutning till miljonstäder i u-länder, som kännetecknas av fattigdom och undermåliga bostäder. Ofta återfinns där också stora hälso- och sanitetsproblem samt utbredd kriminalitet.

Förslumning

Förslumning inträder när ett tidigare välmående område omvandlas i socioekonomiskt negativ riktning, genom ökad fattigdom, brottslighet etc. Processen kan bero på olika samverkande faktorer, exempelvis ändring av transportleder, ekonomisk lågkonjunktur, tilltagande korruption, rationalisering eller nedläggning av industrier. Motsatsen till förslumning kallas gentrifiering.[1]

Stora slumområden

Se även

Referenser

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
1973 Delhi Slum.jpg
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Roger McLassus 1951 antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC BY-SA 3.0

Slum in Delhi on 20 Jun 1973. Picture taken and uploaded by Roger McLassus.

This is NOT Vancouver and should NOT be on the Vancouver page.