Slottslän

Rekonstruktion av Ringstaholms slott
Nordisk territorialhistoria
Sverige

Sveriges historia

Finland

Finlands historia

Danmark

Danmarks historia

Färöarna

Färöarnas historia

Grönland

Grönlands historia

Norge

Norges historia

Island

Islands historia

Nordisk och baltisk
kolonialhistoria

Norden

Ett slottslän var det geografiska område som under medeltiden avdelades till en borgs underhåll. I Sverige var dock slottslänen vanligen stora och omfattade större områden än vad som behövdes för borgens underhåll.[1]

Länen var huvudsakligen av tre typer:

  1. pantlän, som tilldelades en herreman som ersättning för lån till kronan till dess att lånet var återbetalt. Alla inkomster i länet tillföll innehavaren.
  2. län på tjänst var förläningar som tilldelades herremän som ersättning för tjänster de gjort kungen. Även här hade länsinnehavaren rätt att behålla alla inkomster från länet utan redovisning.
  3. Kronolän som förvaltades av en fogde (advocatus), om han även var militärbefälhavare i området vanligen kallad hövitsman (capitaneus), vilken hade skyldighet att redovisa och leverera allt överskott från länet till kronan. Ibland fastställdes en fast summa att levereras årligen, varvid länsinnehavaren hade rätt att behålla eventuellt överskott men även skjuta till vid ett underskott i skatteintäkterna.[1]

Kronolänen kom från 1300-talet att kallas fatburslän.[1] Ingen specifik skillnad gjordes om länets förvaltningscentrum utgjordes av en borg eller en kungsgård. Under Vasatiden kom så en centralisering av rikets förvaltning att ske och länet som lokalt maktcentrum försvinna. Från mitten av 1500-talet är slottslänen i princip att se som fögderier, och de mer kamerala län som tillkom från den tiden hade egentligen inget av maktrollen de gamla slottslänen hade.

Slottslän

Här nedan listas slottslän i nuvarande Sverige som fanns innan Axel Oxenstiernas länsreform 1634:[2][3][4]

län

residens

årtal
från
årtal
till
beskrivning

Arboga länArboga gård1450-talet1590/1618var tidigare Köpings län
Axevalla länAxevalla hus1300-talet1469Valle, Guhems, Laske härader
Borgholms länBorgholm1300 ca.1634Öland
Borns hyttegårds länBorns hyttegård15501600 ca.Kopparbergslagen
Bråborgs länBråborg15561630i Lösings härad
Dalaborgs länDalaborg1300-talet1434större delen av Dalsland
Ekholms länEkholm1370-talet1400-talets slutVäne, Bjärke, Flundre och Vardbo härader samt delar av Åse och Viste härader
Eskilstuna länEskilstuna hus1530/15461634Väster- och Österrekarne samt Villåttinge vissa tider
Forsholms länForsholm1300-talet1400 ca.Kinne och kanske Kållands härad
Gripsholms länGripsholms slott1300-talet1634fortsatt som livgeding till 1655 och 1660-1719
Gävleborgs slottslänGävle kungsgård15931634Gästrikland, livgeding till 1637
Helsingborgs länHelsingborgs slott1200-talet1669danskt slottslän
Hofs länHovgården1300-talet1545/1571Dals, Lysings, Vifolka och Göstrings härad, nu i Östergötlands län
Jönköpings slottslänJönköpings slott1540-talet1634en fortsättning av Rumlaborgs län
Kalmar slottslänKalmar slott1300-talet1634stor del av nuvarande Kalmar län
Karlsborgs länKarlsborg, Bohuslän15251531Viken
Kronobergs slottslänKronobergs slott15431590-talets slutfyra av fem härader i Värend
Kungsörs länKungsörs gård15621634även benämnd Ulfsunds län, i Södermanland
Kägleholms länKägleholm15491561Glanshammar härad, nu del av Örebro län
Köpings länKöpingshus1300-talet1450-taletblev senare Arboga län
Landskrona länLandskrona slott15471669danskt slottslän
Lindholmens länLindholmens borg i Svedala1330-talet1300-talets slutoklart om länets omfattning
Linköpings länLinköpings slott1470-talet1634nu del av Östergötlands län
Läckö länLäckö slott1300-talet1634nu del av Västra Götalands län
Lödöse länLödösehus1200-talet1370-talet
Malmöhus slottslänMalmöhus1300-talet1669danskt slottslän
Nyköpings länNyköpingshus1300-talet1634Jönåkers, Röne, (Daga) och Oppunda härader
Näsgårds länNäs kungsgård1542tog över efter Tuna län, i Dalarna
Olsborgs länOlsborg15231525Viken efterträddaes av Karlsborgs län
Openstens länOpensten1300-talet1434Kind, Mo och eventuellt Redvägs härader
Orreholmens länOrreholmens kungsgård16111618m.fl. Vartofa härad
Ringstaholms länRingstaholm1300-talet1470Bråbo, Lösings, Åkerbo, Gullbergs, Memmings härader, nu i Östergötlands län
Rumlaborgs länRumlaborg1300-talet1540-taletefterträddes av Jönköpings slottslän
Stegeborgs länStegeborg1300-talet1634nu en del av Östergötlands län, namnges Stükeborg av danskarna
Stegeholms länStegeholm1300-talet1517/1634nu del av Kalmar län
Stockholms slottslänSlottet Tre Kronor1300-talet1634en del av dagens Stockholms län
Strömsholms länStrömsholms slott1560-talet1621Snevringe härad
Stynaborgs länStynaborg1390 ca.1435Ale, Barne och Kullings härader
Stäkes länAlmarestäkets borg1300-talet1557Bro, Håbo och Ärlinghundra härader
Sundbyholms länSundbyholms slott15581562Villåttinge
Svartsjö länSvartsjö slott1300-talet1634Färingsö och Munsön, senare hela Färentuna och från 1557 även Bro
Säter gårds länSäters gård15541589utbrutet ur och återgick till Näsgårds län
Telgehus länTelge hus13181527Öknebo, Hölebo samt västra delen av Svartlösa härad, fogden här underställd hövitsmannen på Stockholms slott
Tuna länKungsgården i Tuna1300-talet1542togs över av Näsgårds län, i Dalarna
Uppsala (slotts)länUppsala slott,
tidigare Uppsala gård och kungsgård
1400-talets börja1634Ulleråker, Vaksala, Bälinge, Rasbo Norunda tidigt även Olands, Tierp, Våla
Vadstena slottslänVadstena slott1541/15711634nu del av Östergötlands län
Vibyholms länVibyholms slott15821630-taletVillåttinge
Väsby länVäsby kungsgård15331620Torstuna, Yttertjurbo och Simtuna, delen Övertjurbo och Våla kallas även Salbergs län
Västerås länVästerås slott1300-talet1634
Älvsborgs slottslänÄlvsborg1300-talet1634nu del av Västra Götalands län
Örbyhus länÖrbyhus slott1530-talet1634Tierps, Våla och Vendels härader samt Älvkarleby, Västlands, Österlösta, Hållnäs, Valö, Danmarks och Films socknar; Våla härad 1549 överfört till Salbergs län
Örebro slottslänÖrebro slott1300-talet1634torde under slutet av 1300-talet och början av 1400-talet ha omfattat hela Närke; 1413 fanns även Vallbygårds län, som troligen endast omfattade socknarna närmast kungsgården i Kungs-Vallby, Grimstens härad och försvinner senare
Örestens länÖrestens fästning1300-talet1521Marks härad
Östhammars länÖsthammarshus1395 omtalat1400-talets mittFrösåkers härad

Svenska slottslän i Finland innan länsreformen 1634[5]

län

residens

årtal
från
årtal
till
beskrivning

Borgå länBorgå15231619östra delen av historiska Nyland utan områdena av nuvarande Fredrikshamn, Kotka, Pyttis och norra delen av Hyvinge
Kastelholms länKastelholms slott13881634Åland
Korsholms länKorsholms slott13841634området av historiska Österbotten utan områdena av nuvarande Bötom, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Närpes och Storå
Kumogårds länKumo slott
Kumogård
Björneborg
13311634området av historiska Satakunda utan områdena av nuvarande Eura och Raumo ävensom södra delen av Euraåminne, men samt områdena av nuvarande Bötom, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Närpes och Storå från historiska Österbotten ävensom norra delen av nuvarande Pöytis från historiska Egentliga Finland
Nyslotts länOlofsborg14751634området av historiska Savolax
Raseborgs länRaseborgs slott1634västra delen av historiska Nyland utan områdena av nuvarande Högfors och Vichtis
Tavastehus länTavastehus slott1634området av historiska Tavastland utan östra och sydvästra delarna av nuvarande Kouvola, men samt områdena av nuvarande Högfors och Vichtis frän historiska Nyland
Viborgs länViborgs slott12931634sydvästra delen av historiska Karelen samt områdena av nuvarande Fredrikshamn, Kotka och Pyttis från historiska Nyland ävensom östra hälften av nuvarande Kouvola från historiska Tavastland
Åbo länÅbo slott1634området av historiska Egentliga Finland utan norra delen av nuvarande Pöytis, men samt nuvarande områdena av Eura, Raumo och södra delen av Euraåminne från historiska Satakunda

Se även

Referenser

  1. ^ [a b c] Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord slottslän)
  2. ^ Nationalencyklopedin
  3. ^ Nordisk Familjebok
  4. ^ ”Riksarkivet: Svensk arkivinformation (SVAR)”. Arkiverad från originalet den 26 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071026094702/http://www.svar.ra.se/. Läst 30 september 2012. 
  5. ^ län i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0

Externa länkar

län i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0

Media som används på denna webbplats

Ringstaholm i Norrköping, den 24 april 2007, bild 1.JPG
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Västgöten antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC BY-SA 3.0
Bilden är fotograferad av Harri Blomberg.
Slottslän i Finland.svg
Författare/Upphovsman: S Group Coop, Licens: CC BY-SA 4.0
Slottslän i Finland