Skulptör

En skulptör som arbetar i sten.
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
En skulptör hugger och sågar ut en figur i en trädstam.

En skulptör (med äldre språkbruk bildhuggare) är en konstnär som skapar skulpturer och andra tredimensionella konstföremål. En skulptör kan arbeta med alla slags material: traditionellt har lera, brons, marmor eller granit varit vanligast. Idag använder skulptörer även aluminium och olika sorters plast.

En äldre och idag sällan använd benämning för en kvinnlig skulptör är skulptris.

Se även

Media som används på denna webbplats

Sculpteur sur pierre JPG01.jpg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 2.5
Skulptör - Ystad-2020.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
En skulptör hugger/sågar ut en figur i en trädstam vid centralstationen i Ystad 2020.