Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (förkortat SSLS) är en skriftserie utgiven sedan 1886 av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).[1][2][3] Huvudserien hade år 2023 nått skriftnummer 872.[4] Huvudserien har flera underskriftserier med egna teman och egen numrering. Flera av verken har digitaliserats och gjorts fritt tillgängliga vid Finlands nationalbibliotek.[5]

Enligt SLS utgivningspolicy granskas verken enligt det internationella vetenskapssamfundets kvalitativa och etiska krav. Vid sidan om huvudserien ger SLS även ut serien SLS Varia sedan år 2018 som granskas enligt SLS interna fastställda kriterier.[2]

Underserier och teman

Inom huvudserien finns flera underserier med egen numrering och egna teman.[1][6][7]

Ett urval av de officiella underskrifterserierna med första och senaste utgivningsåret samt senaste ordningsnummer:

Majoriteten av huvudseriens verk faller utanför underserierna. Ett exempel av dessa är Pehr Kalms böcker över hans resor till Nordamerika på 1700-talet.[27]

Serien SLS Varia

Vid sidan om SSLS ger SLS även ut serien SLS Varia sedan 2018.[28] Första verket i serien är Dikter i urval av Zacharias Topelius.[29] Seriens publikationer är av annan karaktär än huvudserien och granskas internt inom SLS enligt fastställda kriterier, i motsats till SSLS huvudserie som granskas enligt internationella vetenskapssamfunds kvalitativa och etiska krav.[2]

Enskilda verk

Ett urval av enskilda verk

Se även

Referenser

 1. ^ [a b] Svenska litteratursällskapet i Finland i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0
 2. ^ [a b c] ”Ge ut en bok på SLS”. Svenska litteratursällskapet i Finland. 25 oktober 2018. https://www.sls.fi/sv/ge-ut-en-bok-pa-sls. Läst 28 september 2022. 
 3. ^ Henrik Gabriel Porthan; Wilhelm Lagus; Matthias Calonius (1886), Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius. 1, Åren 1791–1796, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, Wikidata Q113382419, ISSN 0039-6842, https://urn.fi/urn:NBN:fi-fd2019-00022304 
 4. ^ Fredrica Nyqvist; Susan Sundback (2010), Det finlandssvenska sociala kapitalet : fakta och fiktion / redaktörer: Susan Sundback och Fredrica Nyqvist., Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, Wikidata Q113530016, ISSN 0039-6842, https://urn.fi/urn:NBN:fi-fd2019-00022787 
 5. ^ ”Digitala samlingar - Nationalbiblioteket”. digi.kansalliskirjasto.fi. https://digi.kansalliskirjasto.fi/collections?id=421. Läst 28 september 2022. 
 6. ^ Torsten Steinby (1985), Forskning och vitterhet : Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Del 1, Det första halvseklet / av Torsten Steinby., Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, s. 52-60, 173-176, 194-197, Wikidata Q113529858, ISSN 0039-6842, https://urn.fi/urn:NBN:fi-fd2019-00022705 
 7. ^ Olof Mustelin (1986), Forskning och vitterhet : Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Del 2, Det andra halvseklet / Olof Mustelin., Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, s. 129-166, Wikidata Q113529876, ISSN 0039-6842, https://urn.fi/urn:NBN:fi-fd2019-00022640 
 8. ^ Finlands Svenska Folkdiktning i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0
 9. ^ Lindholm, Pia (2020-02-12). ”Finlands svenska folkdiktning på nätet: En guldgruva av äldre finlandssvensk folktradition öppen för alla”. Folk och musik. doi:10.33343/fom.89207. ISSN 2490-1199. https://fom.journal.fi/article/view/89207. Läst 4 oktober 2022. 
 10. ^ Kulturgeografiska kartor över Svensk-Finland (Q113526337)
 11. ^ Modersmålets sånger : Finlands svenskheter framställda genom musik (Q113954394)
 12. ^ Folkloristiska och etnografiska studier. 1 (Q113451071)
 13. ^ Folkloristiska och etnografiska studier. 5 (Q113519060)
 14. ^ Erik Ekelund (1951), Förhandlingar : ny följd. 26, Mars 1949-februari 1950., Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, Wikidata Q113526955, ISSN 0039-6842, https://urn.fi/urn:NBN:fi-fd2019-00022549 
 15. ^ Historiska och litteraturhistoriska studier. 1 (Q113518970)
 16. ^ Historiska och litteraturhistoriska studier 96 (Q113954336)
 17. ^ Hugo Pipping / Olav Panelius (Q113953927)
 18. ^ Holger Nohrström : biblioteksman och forskare, publicist och översättare (Q113529923)
 19. ^ Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. 1, Dikter 1-3 (Q113519049)
 20. ^ Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg. XX (Q113954426)
 21. ^ Släktbok. 1, 1 (Q113396203)
 22. ^ Släktbok. Ny följd IV:1-2 (Q113953933)
 23. ^ Fornsvenskt lagspråk. 1, Strödda anteckningar (Q113396162)
 24. ^ Talet lever! (Q113954481)
 25. ^ ”Mycket mer än en sagofarbror - omfattande digital utgåva breddar bilden av Zacharias Topelius”. svenska.yle.fi. https://svenska.yle.fi/a/7-1287223. Läst 2 oktober 2022. 
 26. ^ Zacharias Topelius, Zacharias Topelius Skrifter, Wikidata Q114315395, https://topelius.sls.fi/ 
 27. ^ Fredrik Elfving; Georg Schauman (1904), Pehr Kalms Resa till Norra Amerika ånyo. Första delen / utgifven af Fredr. Elfving och Georg Schauman ; med en inledning af Georg Schauman., Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, Wikidata Q113394130, ISSN 0039-6842, https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2104398 
 28. ^ ”SLS Varia”. Svenska litteratursällskapet i Finland. https://www.sls.fi/sv/utgivning/serie/sls-varia. Läst 28 september 2022. 
 29. ^ ”Dikter i urval”. Svenska litteratursällskapet i Finland. 1 november 2018. https://www.sls.fi/sv/utgivning/dikter-i-urval. Läst 28 september 2022. 

Externa länkar