Skjutningar i Sverige

Antal bekräftade skjutningar per år i Sverige
Information
Diagrammet är tillfälligt inaktiverat. Grafer inaktiverades den 18 april 2023 på grund av programvaruproblem.

Statistik för främst senaste året kan komma att justeras efter en tid.

  Skjutningar. Datakälla: Polisen.[1]
  Skadade i skjutningar. Datakälla: Polisen.[1] Sifforna skiljer ibland något från socialstyrelsens patientregister.
  Avlidna i skjutningar. Datakälla: Polisen.[1] Siffrorna skiljer ibland något från rättsmedicinalverkets statistik

Skjutningar i Sverige är attentat och attacker medelst skjutvapen. Vapnen som används är eldvapen, luftvapen och det som i vardagligt tal benämns som handeldvapen. Polismyndigheten beskriver en bekräftad skjutning som ett "tillfälle då det avfyrats projektiler med krutladdat vapen och att det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material eller personer som kommer av beskjutningen, alternativt att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och inte uppenbart oavsiktlig."[2]

Antalet konstaterade fall av dödligt våld per capita i Sverige hade en topp på 1980-talet och började åter öka efter en lägsta nivå år 2012. Frekvensen av dödade genom skärande och stickande har successivt minskat, men istället har antalet skjutningar med dödlig utgång ökat till rekordnivåer under 2020-talet. Uppklarandegraden är låg för skjutningar i kriminella miljöer, och hög för andra skjutningar.[3][4]

Under 2022 skedde i genomsnitt mer än en skjutning per dag och över en dödlig skjutning i veckan – båda siffrorna rekordhöga.[5][6][7] De flesta skjutningarna har skett i Stockholmsregionen.[8]

Mord och dråp i Sverige per 100 000 invånare över tid. Notera att dödsfall som behöver utredas regelmässigt registreras av polisen som anmälda fall av dödligt våld för att kunna prioriteras, men senare kan konstateras vara självmord, olyckor eller felaktiga uppgifter om dödsfall. Datakällor: BRÅ[9][10], SCB[11], Socialstyrelsens dödsorsaksregister[12][13] via DN,[14][15] polisen[1].
*) Utjämnat genom löpande medelvärden över tre år.

Bakgrund

Regeringen gav Polismyndigheten uppdrag från och med november 2016 att föra statistik över antalet bekräftade skjutningar per månad, polisregion. Det inkluderar antalet skjutningar med dödlig utgång och hur många som skadats av skjutvapenvåld. Före 2016 har Polismyndigheten tillsammans med Brottsförebyggande rådet fört statistik över antalet dödsskjutningar i Sverige.

Kriminella grupperingar och det ökande skjutvapenvåldet i Sverige

Brottsförebyggande rådet släppte 2020 en studie som beskriver det dödliga våldet i den kriminella miljön under perioden 2005-2017. Studien visar att under åren 2014-2017 utgör dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön en dryg fjärdedel av det dödliga våldet i Sverige, med cirka 30 fall per år. Jämfört med perioden 2004-2007 låg nivån på omkring 10 fall per år. Studien visar också att det ökande antalet fall av dödligt våld i den kriminella miljön rör främst unga män mellan 18 och 24 år. Det är vanligt att dessa bor hemma hos sina föräldrar, är arbetslösa eller studerar. Den mest använda våldsmetoden vid dödligt våld generellt i Sverige är kniv, men användningen av skjutvapen har ökat stadigt sedan mitten av 00-talet och är i dag nästan lika vanligt som kniv. Automatvapen förekom i stort sett inte alls fram till 2012, men förekommer i nära en fjärdedel av fallen i den kriminella miljön under den senare delen av perioden som Brå studerat.[16]

Dödsskjutningar i kriminell miljö är också alltmer vanligare i Sverige än i övriga Europa. Vid slutet av 2010-talet visade resultatet att omkring åtta av tio dödsskjutningar i Sverige skett i den kriminella miljön, vilket kan jämföras med sex av tio i Nederländerna. Det kan även jämföras med 3-5 av tio i Sverige under 2000-talet, och knappt två av tio från 1995-1999.[17] Den ökning av det dödliga våldet som sedan 2013 har observerats i Sverige är på många sätt avvikande i ett europeiskt perspektiv. Bakom den svenska utvecklingen ligger däremot allt fler fall av dödligt våld med skjutvapen, en uppgång som började redan omkring 2005, men under flera år dolts bakom den minskande trenden i dödligt våld med andra våldsmetoder. Idag begås åtta dödsskjutningar av tio inom den kriminella miljön och det är främst unga män (20–29 år) som drabbas. För denna grupp är skillnaden från andra länder i Europa mycket stor. Från att Sverige i början av 00-talet befann sig i den nedre delen av rangordningen vad gäller förekomsten av dödligt våld med skjutvapen ligger landet nu mycket högt inom Europa, med cirka fyra avlidna per miljon i befolkningen per år. Sammantaget är studiens huvudresultat att dödsskjutningarna har ökat i Sverige under den senaste perioden, och att ingen motsvarande utveckling kan observeras i övriga Europa.[18]

Typer av vapen

Enligt en rapport från Polisregion Stockholm varierar fabrikaten av skjutvapen. Den stora variationen av olika typer av vapen som smugglats in bedöms tala för att vapenmarknaden är decentraliserad och att det inte finns några stora vapenlager.[19] Det framstår som vanligare att de vapen som återanvänds är av kändare märken så som Glock och Walther, vilket bedöms bero på att de har högre renommé och blir en form av statussymbol. Vidare framkom att det är lättare att köpa ammunition till pistoler än till automatkarbiner.[20]

Beslagtagna vapen som länkats till minst en skjutning 2015-2019.[21]
Semiautomatiska pistolerAntalAutomatvapenAntalÖvriga vapentyperAntal
Zastava-pistoler26Zastava M70 (automatkarbin)19Ombyggda start/gasvapen11
Glock-pistoler13Skorpion vz. 61 (k-pist)6Revolvrar7
CZ-pistoler7AG Strojnica ERO (k-pist)1Hagel- och kulgevär8
Beretta-pistoler5AKS-47 (automatkarbin)1Antika vapen2
Tanfoglio-pistoler4CZ vz. 58 (automatkarbin)1Start- och gasvapen3
Övriga modeller32
Totalt87Totalt28Totalt31

Kartläggning av gärningspersoner

Dagens Nyheter publicerade 2021 en kartläggning av alla som häktats, åtalats eller dömts för skjutvapenvåld sedan 2017. Totalt ingår 432 personer i DN:s kartläggning och samtliga har varit häktade, åtalade eller dömda i någon av de skjutningar som ägt rum i Sverige under perioden 1 januari 2017 till 31 augusti 2021 och som lett till att personer dödats eller skadats. Gärningspersoner under 15 år ingår inte i DN:s undersökning eftersom de inte är straffmyndiga. DN understryker att majoriteten av brotten inte är uppklarade och att endast cirka en tredjedel av skjutningarna har lett till att någon har blivit häktad, åtalad eller dömd.

DN visar att 97 % av de misstänkta gärningspersonerna är män och medianåldern är 23 år. Mer än hälften (56 %) av dem som är 16-30 år gamla har ofullständiga betyg från nionde klass i grundskolan. Av samtliga har 38 % en förälder som någon gång dömts till fängelse och en fjärdedel av föräldrarna har varit eller är beroende av ekonomiskt bistånd. 71 % av de misstänkta som var 18-25 år gamla saknar inkomst eller uppvisar en obefintlig inkomstnivå och 76 % av samtliga är tidigare dömda för något eller flera brott. Två tredjedelar av personerna mellan 18 och 25 år bor hemma hos en eller båda föräldrarna och mer än hälften (52 %) har växt upp med en ensamstående mor. Strax under hälften (49 %) är folkbokförda i socioekonomiskt utsatta områden. 85 % av gärningspersonerna har utländsk bakgrund och av dessa har 62 % bakgrund i Mellanöstern och Afrika. Av dessa 85 % är 41 % utrikes födda (vanligaste födelseländerna är Irak, Somalia, Syrien, Balkan och Turkiet), 35 % inrikes födda med utrikes födda föräldrar och 9 % inrikes födda med en utrikes född förälder. 89 procent av de utrikes födda invandrade före år 2010. Mindre än en procent – tre personer – var vid brottstillfället asylsökande eller befann sig i Sverige utan tillstånd.[22]

Våld som drabbar utomstående

Justitieminister Morgan Johansson sa 2017 att risken är låg att skjutvåldet drabbar andra personer än de som är menade som måltavlor.[23]

Enligt Polismyndigheten 2019 hade minst tolv personer som var åskådare dödats i korseld under de senaste tio åren (2009-2019) och risken för allmänheten att skadas eller dödas har ökat.[24]

Under 2011-2020 dog eller skadades 46 personer i skjutvapenvåld utan att de var inblandade i den aktuella konflikten, vid 36 olika våldsbrott. Av dessa var åtta under femton år. Enligt Joakim Sturup, forskare vid Centrum för psykiatriforskning, kan en bidragande faktor vara den ökande användningen av automatkarbiner.[25] Kriminologen Mikael Rying menar (2020) att mycket av den grova och våldsamma brottsligheten är oorganiserad vilket ökar risken att våldet drabbar utomstående.[26]

Efter att en 12-årig flicka av misstag sköts ihjäl i augusti 2020[27] krävde bland annat Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch att det stiftas en ny lag om kronvittnessystemet.[28] Regeringen beslutade i januari 2022 om en lagrådsremiss med förslag för att bryta tystnadskulturen och få fler att våga vittna om brott.[29]

Statistik och lista över nyliga dödsskjutningar

Grafen nedan visar antalet dödsskjutningar per år enligt rättsmedicinalverkets rättsläkare och dödsorsaksregistret.[30][14][15]

Antal dödskjutningar mellan 2007 och 2023

2022

Under 2022 registrerades det 391 skjutningar i Sverige enligt polisen. Av dessa hade 62 dödlig utgång och totalt 107 med skador.[1][31]

2023

Under 2022 registrerades det 363 skjutningar i Sverige enligt polisen. Av dessa hade 53 dödlig utgång och totalt 109 med skador.[1]

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

2024

Januari

Februari

Mars

Se även

Referenser

 1. ^ [a b c d e f] . ”Sprängningar och skjutningar | Polismyndigheten”. polisen.se. https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/sprangningar-och-skjutningar/. Läst 28 januari 2023. 
 2. ^ ”Sprängningar och skjutningar | Polismyndigheten”. polisen.se. https://polisen.se/link/4c9c6642003b48ac947dd3107370731c. Läst 16 september 2022. ”En bekräftad skjutning är tillfälle då det avfyrats projektiler med krutladdat vapen och att det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material eller personer som kommer av beskjutningen, alternativt att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och inte uppenbart oavsiktlig.” 
 3. ^ Yohannes, Sofia; Kauranen, Anders (17 november 2021). ”Ny kartläggning: Få skjutningar klaras upp”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-kartlaggning-fa-skjutningar-klaras-upp. Läst 16 september 2022. 
 4. ^ ”Dödligt våld | Polismyndigheten”. polisen.se. https://polisen.se/link/423ba59283af4f3aaa7f30ed3a14bacb. Läst 20 oktober 2022. 
 5. ^ ”En skjutning per dag: ”Politiken har inte bitit på gängen””. www.tv4.se. https://www.tv4.se/artikel/5dMtgmBcFh3eSyekxQ66Fo/mer-aen-en-skjutning-per-dag-politiken-har-inte-bitit-pa-gaengen. Läst 16 september 2022. 
 6. ^ Haupt, Petra; Malmöhus, P4 (25 augusti 2022). ”46 ihjälskjutna i år – fler än under förra året”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/46-ihjalskjutna-i-ar-fler-an-under-forra-aret. Läst 16 september 2022. 
 7. ^ ”Dödligt skjutvapenvåld på rekordnivå”. www.tv4.se. https://www.tv4.se/klipp/va/13770177/dodligt-skjutvapenvald-pa-rekordniva. Läst 16 september 2022. 
 8. ^ ”Nytt mörkt rekord – 48 döda i skjutningar hittills i år”. Omni. https://omni.se/nytt-morkt-rekord-48-doda-i-skjutningar-hittills-i-ar/a/8JBjzx. Läst 25 september 2022. 
 9. ^ ”Databas över anmälda brott”. BRÅ. http://statistik.bra.se/solwebb/action/index. Läst 20 maj 2019. 
 10. ^ ”Personer lagförda för brott”. BRÅ. https://www.bra.se/statistik/kriminalstatistik/personer-lagforda-for-brott.html. Läst 20 juni 2019. 
 11. ^ ”Medelfolkmängd per år i Sverige”. Statistikdatabasen. SCB. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101D/MedelfolkHandelse/. Läst 26 juni 2019. 
 12. ^ ”Statistik om dödsorsaker”. SCB. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/halso--och-sjukvard/dodsorsaker/dodsorsaker/. Läst 1 november 2019. 
 13. ^ ”Dödsorsaksregistret”. Socialstyrelsen. Arkiverad från originalet den 1 november 2019. https://web.archive.org/web/20191101133126/https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/alla-register/dodsorsaksregistret/. Läst 1 november 2019. 
 14. ^ [a b] ”Fakta i frågan: Blir det vanligare med skjutningar?”. Dagens Nyheter. 2 oktober 2019. https://www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-i-fragan-blir-det-vanligare-med-skjutningar/. 
 15. ^ [a b] ”Datafil beställd av DN från från socialstyrelsens dödsorsaksregister: Döda med dödsorsaken Övergrepp av annan person (X85-Y09) samt sena effekter av övergrepp av annan person (Y87.1)”. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zltbE-dA8c17F-jt5pJuOIaCEUcjJiGz/. Läst 16 december 2019. 
 16. ^ ”I fokus: Skjutningar och kriminella grupperingar”. Brottsförebyggande rådet. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2020-09-09-i-fokus-skjutningar-och-kriminella-grupperingar.html. Läst 16 september 2022. 
 17. ^ Hradilova Selin, Klara (26 maj 2021). Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. sid. 63. ISBN 978-91-88599-47-6. https://bra.se/download/18.1f8c9903175f8b2aa70c9a1/1629181100220/2021_8_Dodligt_skjutvapenvald_i_Sverige_och_andra_europeiska_lander.pdf. Läst 16 september 2022 
 18. ^ Hradilova Selin, Klara (26 maj 2021). Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. sid. 65. ISBN 978-91-88599-47-6. https://bra.se/download/18.1f8c9903175f8b2aa70c9a1/1629181100220/2021_8_Dodligt_skjutvapenvald_i_Sverige_och_andra_europeiska_lander.pdf. Läst 16 september 2022 
 19. ^ Sturup, Joakim (15 november 2021). Skjutningar och beslag av skjutvapen i Polisregion Stockholm under 2020. Stockholm: Polismyndigheten, Polisregion Stockholm. sid. 10. https://polisen.se/contentassets/3f7eec285373455493dcab98a3f7fbf1/rapport-skjutningar-och-beslag-av-skjutvapen-region-stockholm-2020.pdf/download. Läst 16 september 2022 
 20. ^ Lärdomar av EncroChat - Analysprojekt Robinson.. Stockholm: Nationella operativa avdelningen. 10 maj 2021. sid. 28. https://polisen.se/contentassets/16937f05e9e748ff8f774a8311f11e8b/lardomar-av-encrochat---sammanfattande-rapport.pdf. Läst 16 september 2022 
 21. ^ ”Illegal vapenanvändning i polisregion Stockholm”. Polisregion Stockholm. maj 2020. sid. 9–10. https://polisen.se/contentassets/3a2c005dae514febb5a53df027fabc53/rapport-vapen-oppen-version-u-314_20.pdf. Läst 16 september 2022. 
 22. ^ ”Fakta i frågan: Vilka är det som skjuter?”. DN.SE. 6 december 2021. https://www.dn.se/sverige/fakta-i-fragan-vilka-ar-det-som-skjuter/. Läst 16 september 2022. ”Uppgifter om inkomster, bostadssituation, födelseland och föräldrar kommer från Skatteverket. Uppgifter om brottslighet kommer från domstolarna samt Åklagarmyndigheten. Information om skolgång kommer från respektive persons kommun under skoltiden.” 
 23. ^ ”Justitieministern: Liten risk att oskyldiga drabbas”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/tv/nyheter/justitieministern-liten-risk-att-oskyldiga-drabbas/. Läst 16 september 2022. 
 24. ^ Nekham/TT, Erika (29 augusti 2019). ”Flera oskyldiga har blivit gängkrigens offer”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/a/zGbyR9/flera-oskyldiga-har-blivit-gangkrigens-offer. Läst 16 september 2022. 
 25. ^ Frenker, Clarence (29 december 2020). ”Ny högstanivå för antalet skjutningar i Sverige 2020”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-hogstaniva-for-antalet-skjutningar-i-sverige-i-ar. Läst 16 september 2022. 
 26. ^ TT (2 augusti 2020). ”Experten: Risken för oskyldiga offer ökar”. gp.se. https://www.gp.se/1.32044521. Läst 16 september 2022. 
 27. ^ ”12-årig flicka skjuten till döds av misstag”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/8mr1jx. Läst 16 september 2022. 
 28. ^ Zackrisson, Pelle (21 augusti 2020). ”Busch (KD): Inför Lex Adriana-lagar”. Nyheter Idag | By Pelle Zackrisson. https://nyheteridag.se/busch-kd-infor-lex-adriana-lagar/. Läst 16 september 2022. 
 29. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (28 januari 2022). ”Regeringen vill införa ett system med kronvittnen och stärka skyddet för vittnen”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/regeringen-vill-infora-ett-system-med-kronvittnen-och-starka-skyddet-for-vittnen/. Läst 16 september 2022. 
 30. ^ [a b] ”Skjutningar i Sverige år för år (Antal döda enligt Rättsmedicinalverket, och skadade enligt socialstyrelsens patientregister)”. Svt Nyheter. https://www.svt.se/datajournalistik/skjutningar-i-sverige-ar-for-ar/. Läst 16 februari 2023. 
 31. ^ ”Skjutningar i Sverige”. www.incharts.se. https://www.incharts.se/shootings/. Läst 16 oktober 2023. 
 32. ^ ”Tongivande kriminell mördad – skytt väntade på parkering”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/oWlX2K. Läst 16 september 2022. 
 33. ^ Oskar Ahlqvist, Joakim Palmkvist, Sandra Jakobsson (14 januari 2022). ”Döde mannen på Värnhem sköts ihjäl”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2022-01-14/dode-mannen-pa-varnhem-skots-ihjal. Läst 16 september 2022. 
 34. ^ ”Man död i skjutning – stor polisinsats”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/kvallsposten/skottlossning-i-helsingborg-skadad-man-till-sjukhus/. Läst 16 september 2022. 
 35. ^ Bonde, Knut; Nordström, Gunilla; Malmöhus, P4 (23 januari 2022). ”Man död efter skottlossning i Malmö”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/man-dod-efter-skottlossning-i-malmo. Läst 16 september 2022. 
 36. ^ ”Uppgift: Man ihjälskjuten söder om Stockholm”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/z7ejz4. Läst 16 september 2022. 
 37. ^ ”Uppgifter: Tidigare gängledare skjuten”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/larm-om-skottlossning-i-linkoping-4dmc1/. Läst 16 september 2022. 
 38. ^ ”Ung man mördad – hittades skjuten i trapphus”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/V9LO51. Läst 16 september 2022. 
 39. ^ ”Man avliden efter skottlossning i Borås”. SVT Nyheter. 4 februari 2022. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/misstankt-mordforsok-i-boras-larm-om-skottlossning. Läst 16 september 2022. 
 40. ^ Stockholm, P4 (10 februari 2022). ”20-årig man död efter skjutning i Fisksätra”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/skjuten-man-i-fisksatra-dod. Läst 16 september 2022. 
 41. ^ Kroon, Clary; Brännström, Sara-Lena (11 februari 2022). ”Ung man hittad ihjälskjuten i Kalmar – skottskador i huvudet”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/man-hittad-dod-i-kalmar-2. Läst 16 september 2022. 
 42. ^ ”Man död efter skottlossning i Skarpnäck”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/XqOy3r. Läst 16 september 2022. 
 43. ^ Sturesson, Rickard; Kristianstad, P4 (18 februari 2022). ”Man skjuten till döds i Hörby”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/man-skjuten-till-dods-i-horby. Läst 16 september 2022. 
 44. ^ ”Man död efter skjutning i Södertälje”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/ja1729. Läst 16 september 2022. 
 45. ^ Arborén, Henrik; Kallyny, Sandy (1 mars 2022). ”En död och en svårt skadad efter skjutning i Söderhamn natten mot tisdagen”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/en-mordad-och-en-svart-skadad-i-soderhamn. Läst 16 september 2022. 
 46. ^ ”Man skjuten till döds i Haninge”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/28lgmy. Läst 16 september 2022. 
 47. ^ ”Man död efter skottlossning i Kalmar – misstänkt mord”. SVT Nyheter. 6 mars 2022. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/man-skottskadad-i-kalmar. Läst 16 september 2022. 
 48. ^ ”Man skjuten till döds vid gym i Lidköping”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/oWGW3V. Läst 16 september 2022. 
 49. ^ Claesson, Frida; Johnsson, Sandra (28 mars 2022). ”Skottlossning på gym i centrala Stockholm”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/person-patraffad-skottskadad-i-vasastan. Läst 16 september 2022. 
 50. ^ ”Man död – jagades ikapp och sköts med flera skott”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/en-person-skjuten-i-botkyrka-/. Läst 16 september 2022. 
 51. ^ ”Mördad man hittades på villatomt”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/bGvM5A. Läst 16 september 2022. 
 52. ^ Grönlund, Erik; Törner, Clara (10 april 2022). ”Man död efter skottlossning i Skarpnäck”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stor-polisinsats-i-skarpnack-uppgifter-om-skottlossning. Läst 16 september 2022. 
 53. ^ Killander, Martina; Blekinge, P4 (13 april 2022). ”Man skjuten till döds i parkeringshus”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/man-hittad-skadad-i-garage. Läst 16 september 2022. 
 54. ^ Redin, Jonas; Holmström, Alice (14 april 2022). ”En man gripen i Västerbotten misstänkt för mord – man skjuten”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/en-man-gripen-misstankt-for-mord-man-skjuten. Läst 16 september 2022. 
 55. ^ ”Polisen bekräftar: De döda i huset var familj”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/de-doda-i-vallentuna-var-familj/. Läst 16 september 2022. 
 56. ^ Björk, Frida; Sjögren, Helena (28 april 2022). ”Man död efter skottlossning på gym i Göteborg”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/larm-om-skottlossning-pa-gym-i-goteborg. Läst 16 september 2022. 
 57. ^ Örebro, P4 (20 maj 2022). ”En person hittad död i stadsdelen Varberga”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/person-skadad-i-trafikolycka. Läst 16 september 2022. 
 58. ^ ”Ung man mördad – en anhållen”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/Or5AgO. Läst 16 september 2022. 
 59. ^ Comstedt/Lucía, Anton (23 maj 2022). ”Birgitta såg en man ligga på marken – man skjuten till döds”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/birgitta-sag-en-man-ligga-pa-marken-ny-skottlossning-i-eskilstuna. Läst 16 september 2022. 
 60. ^ ”Två unga män ihjälskjutna i Örebro”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/k6oEjX. Läst 16 september 2022. 
 61. ^ Ekot (8 juni 2022). ”Man sköts till döds i Kristianstad – 16-åring anhållen”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/man-skots-till-dods-i-kristianstad-16-aring-anhallen. Läst 16 september 2022. 
 62. ^ Claesson, Frida; Arborén, Henrik (10 juni 2022). ”20-årig man skjuten till döds i Södertälje”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/man-skjuten-till-dods-i-sodertalje-1. Läst 16 september 2022. 
 63. ^ ”Man i 30-årsåldern död efter skottlossning”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/mrqG14. Läst 16 september 2022. 
 64. ^ ”Man död efter skottlossning på Hisingen”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/oWXvJR. Läst 16 september 2022. 
 65. ^ ”21-åring sköts i hjärtat – misstänkt skytt släppt”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/21-aring-ihjalskjuten-tillhorde-farstanatverket/. Läst 16 september 2022. 
 66. ^ ”Man sköts till döds i skogsområde i Alby”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/krim/dod-person-hittad-i-skogsomrade-i-alby/. Läst 16 september 2022. 
 67. ^ ”Två döda i Botkyrka – polis utreder samband”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/en-dod-efter-skottlossning-i-botkyrka/. Läst 16 september 2022. 
 68. ^ Jessica Ivarsson, Noah O'Rourke Drevfjäll, Peter Herkell, Julius Viktorsson (22 juli 2022). ”Man ihjälskjuten på Heleneholm”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2022-07-22/man-ihjalskjuten-pa-heleneholm. Läst 16 september 2022. 
 69. ^ ”Tonåring hittad mördad i skogsområde”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/gangkopplad-tonaring-hittad-dod-i-nacka/. Läst 16 september 2022. 
 70. ^ ”Person hittad död utomhus i Malmö”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/person-hittad-dod-utomhus-i-malmo/. Läst 16 september 2022. 
 71. ^ ”Ung man skjuten till döds i Örebro”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/unga-man-skjuten-till-dods-i-orebro/. Läst 16 september 2022. 
 72. ^ ”Man död efter skjutning i Hässelby gård – tre anhållna”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/man-dod-efter-skjutning-i-hasselby-gard-tre-anhallna/. Läst 16 september 2022. 
 73. ^ ”Gängman mördad – sköts i huvudet”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/en-person-skjuten-i-sodra-stockholm/. Läst 16 september 2022. 
 74. ^ ”Man död efter skjutningen i Malmö – pojke gripen”. Omni. https://omni.se/man-dod-efter-skjutningen-i-malmo-pojke-gripen/a/34lQxe. Läst 16 september 2022. 
 75. ^ ”Man ihjälskjuten i koloniidyll: ”Olustigt””. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/en-person-skjuten-till-dods-i-helsingborg/. Läst 16 september 2022. 
 76. ^ ”Gängtopp ihjälskjuten med flera skott i Haninge”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/7d9BjV. Läst 16 september 2022. 
 77. ^ ”Rekordet nått – 48 ihjälskjutna i år”. SVT Nyheter. 23 september 2022. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rekordet-natt-48-ihjalskjutna-i-ar. Läst 23 september 2022. 
 78. ^ ”19-åring sköts ihjäl – fyra anhållna”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/en-person-skadad-efter-skottlossning-bxzlk/. Läst 1 oktober 2022. 
 79. ^ ”Man död efter skjutning i Södertälje”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/q1WOvL. Läst 1 oktober 2022. 
 80. ^ ”JUST NU: En död och en skadad i skjutningen – femte på två veckor”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/larm-om-skott-i-sodertalje/. Läst 6 oktober 2022. 
 81. ^ ”Man ihjälskjuten i Märsta”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/rlEo0e. Läst 12 oktober 2022. 
 82. ^ ”37-årig pappa sköts ihjäl – familjens sorg”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/taxichauffor-skjuten-till-dods-i-goteborg/. Läst 16 oktober 2022. 
 83. ^ Benett Klarin, Malin; Palm, Jonas (20 oktober 2022). ”Mord på 21-åring i biltunnel vid Gullmarsplan – flera gripna”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stor-polisinsats-pa-gullmarsplan-misstanke-om-grovt-brott. Läst 21 oktober 2022. 
 84. ^ Radlovacki, Natalie (26 oktober 2022). ”Tonårspojke skjuten till döds i Sandviken”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/skadad-person-hittad-pa-cykelbana-i-sandviken. Läst 26 oktober 2022. 
 85. ^ ”Ung man skjuten till döds i Västerås”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/693lmz. Läst 1 november 2022. 
 86. ^ ”Man i 25-årsåldern ihjälskjuten i Gävle”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/misstankt-skottlossning-i-gavle-person-till-sjukhus/. Läst 9 november 2022. 
 87. ^ ”En man skjuten till döds – hittades i bil”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/misstankt-skjuten-man-hittad-i-bil/. Läst 9 november 2022. 
 88. ^ ”Man i 70-årsåldern skjuten i villaområde – jakt efter mördare”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/larm-om-skottlossning-i-vaxjo/. Läst 22 november 2022. 
 89. ^ ”25-årig man skjuten till döds i Södertälje”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/25-arig-man-skjuten-till-dods-i-sodertalje/. Läst 5 december 2022. 
 90. ^ ”Man död efter att ha blivit skjuten av polis”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/nQGL5L. Läst 25 december 2022. 
 91. ^ ”Man skjuten till döds – var misstänkt i Einár-utredningen”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/a/P455V7. Läst 25 december 2022. 
 92. ^ ”Skottlossning i Vällingby – en död”. DN.SE. 31 december 2022. https://www.dn.se/sverige/larm-om-skottlossning-i-vallingby/. Läst 1 januari 2023. 
 93. ^ ”En man är död – och pendlarna vill bara ta sig hem”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VPQ7R6/man-skots-ihjal-vid-pendeltagsstation-i-jordbro-nar-ska-detta-ta-slut. Läst 4 januari 2023. 
 94. ^ ”Man skjuten till döds i Solna”. www.aftonbladet.se. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8J9nXG/larm-om-skjutning-i-solna. Läst 20 januari 2023. 
 95. ^ ”Tonårspojke skjuten till döds i Skogås”. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/ab48EL/person-skjuten-i-skogas. Läst 29 januari 2023. 
 96. ^ Jonsson, Tor (4 februari 2023). ”24-åring anhållen misstänkt för dödsskjutning i Söderhamn”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/en-person-anhallen-misstankt-for-dodskjutning-i-soderhamn. Läst 18 mars 2023. 
 97. ^ ”Man död efter skottlossning i Trelleborg”. SVT Nyheter. 18 februari 2023. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/man-skjuten-med-flera-skott-i-trelleborg. Läst 18 mars 2023. 
 98. ^ Andreas Nordström (3 mars 2023). ”Man skjuten till döds i villa i Tullinge”. DN. https://www.dn.se/sverige/man-dod-efter-skott-i-tullinge/. Läst 3 mars 2023. 
 99. ^ Hans Österman (7 mars 2023). ”Man död i skottlossning – ingen gripen”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/APx2Lz/skottlossning-i-flemingsberg-man-allvarligt-skadad. Läst 7 mars 2023. 
 100. ^ Amanda Dahl, Clas Svahn, Robin Salomonsson (5 april 2023). ”En man död efter skottlossning i Skärholmen”. DN. https://www.dn.se/sverige/man-skjuten-med-flera-skott-i-skarholmens-centrum/. Läst 5 april 2023. 
 101. ^ Amanda Dahl, Clas Svahn (6 april 2023). ”Man sköts till döds vid skola i Eskilstuna”. DN. https://www.dn.se/sverige/person-skjuten-i-eskilstuna-3/. Läst 6 april 2023. 
 102. ^ TT (14 april 2023). ”Man ihjälskjuten i södra Stockholm”. DN. https://www.dn.se/sverige/man-ihjalskjuten-i-sodra-stockholm/. Läst 14 april 2023. 
 103. ^ TT (17 april 2023). ”Man anhållen efter dödsskjutning i Eskilstuna”. DN. https://www.dn.se/sverige/man-skjuten-i-eskilstuna-allvarligt-skadad-2/. Läst 18 april 2023. 
 104. ^ Clas Svanh (26 april 2023). ”Man skjuten till döds – stor polisinsats”. DN. https://www.dn.se/sverige/man-skadad-stor-polisinsats/. Läst 27 april 2023. 
 105. ^ TT (28 april 2023). ”Man hittad ihjälskjuten i bil”. DN. https://www.dn.se/sverige/man-hittad-ihjalskjuten-i-bil/. Läst 28 april 2023. 
 106. ^ ”JUST NU: Man död – hittades skjuten”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/larm-om-skjutning-i-jakobsberg/. Läst 8 maj 2023. 
 107. ^ ”Ung man ihjälskjuten i Landskrona”. Svd. https://www.svd.se/a/zEb279/en-person-skadad-efter-larm-om-skottlossning. Läst 15 maj 2023. 
 108. ^ ”Tre skjutna i Stockholm – en död”. DN. https://www.dn.se/sverige/tre-skjutna-i-stockholm-en-dod/. Läst 18 maj 2023. 
 109. ^ ”En död i samband med skottlossning i Solna”. DN. https://www.dn.se/sverige/larm-om-skottlossning-i-solna/. Läst 30 maj 2023. 
 110. ^ Stjärnered, Per-Olof; Barragan, Oscar (31 maj 2023). ”Död person hittad i Lillhagen i Göteborg – två häktade”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/dod-person-hittad-i-lillhagen-i-goteborg. Läst 22 augusti 2023. 
 111. ^ ”Ytterligare en död efter masskjutningen i Farsta”. DN. 12 juni 2023. https://www.dn.se/sverige/ytterligare-en-dod-efter-masskjutningen-i-farsta/. Läst 12 juni 2023. 
 112. ^ ”Man skjuten till döds i parkeringshus i Malmö”. DN. 20 juni 2023. https://www.dn.se/sverige/en-person-skjuten-i-malmo-2/. Läst 21 juni 2023. 
 113. ^ ”Man död efter att ha skjutits i Göteborg”. DN. 21 juni 2023. https://www.dn.se/sverige/skottlossning-i-goteborg-skadad-man-hittad/. Läst 21 juni 2023. 
 114. ^ ”Ung man sköts till döds i villaområde i Västerås”. DN. 9 juli 2023. https://www.dn.se/sverige/skottlossning-i-vasteras-en-person-skadad/. Läst 10 juli 2023. 
 115. ^ ”Man skjuten till döds i sin bostad i västra Stockholm”. DN. 10 juli 2023. https://www.dn.se/sverige/man-skjuten-till-dods-i-sin-bostad-i-vastra-stockholm/. Läst 10 juli 2023. 
 116. ^ Tengnér, Maja; Backman, Wilma (14 juli 2023). ”Tre döda hittade i bil utanför Skinnskatteberg – ska ha skjutits ihjäl”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/tre-personer-hittats-doda-i-ett-fordon-utanfor-skinnskatteberg. Läst 16 oktober 2023. 
 117. ^ ”13 juli 21:20, Mord/dråp, Skinnskatteberg | Polismyndigheten”. polisen.se. https://polisen.se/link/f24b4bd70f664cb9bab98331350c344b. Läst 16 oktober 2023. 
 118. ^ ”Man skjuten vid skola i Örebro”. Expressen. 19 juli 2023. https://www.expressen.se/nyheter/man-skjuten-vid-skola-i-orebro/. Läst 19 juli 2023. 
 119. ^ ”Man död efter skottlossning i Eskilstuna – stor polisinsats”. SVT. 21 juli 2023. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/en-person-skadad-efter-skottlossning-i-eskilstuna. Läst 22 juli 2023. 
 120. ^ ”Misstänkt mord – adress kopplas till gängkriminell”. www.expressen.se. 3 augusti 2023. https://www.expressen.se/nyheter/man-i-70-arsaldern-misstankt-mordad/. Läst 22 augusti 2023. 
 121. ^ ”En man död efter skjutning i Haninge”. DN. 5 augusti 2023. https://www.dn.se/sverige/misstankt-mordforsok-i-haninge-2/. Läst 5 augusti 2023. 
 122. ^ ”Man skjuten till döds i köpcentrum i Sätra”. DN. 7 augusti 2023. https://www.dn.se/sverige/person-skjuten-i-satra-i-sydvastra-stockholm/. Läst 8 augusti 2023. 
 123. ^ ”Dubbla skjutningar i Västerås – en död”. DN. 18 augusti 2023. https://www.dn.se/sverige/misstankt-skottlossning-i-vasteras-person-skadad/. Läst 19 augusti 2023. 
 124. ^ ”Man död efter skjutning på Dalhem”. HD. 22 augusti 2023. https://www.hd.se/2023-08-22/man-dod-efter-skjutning-pa-dalhem. Läst 22 augusti 2023. 
 125. ^ ”Kvinna ihjälskjuten i Uppsala”. DN. 7 september 2023. https://www.dn.se/sverige/grovt-brott-i-uppsala-en-till-sjukhus/. Läst 7 september 2023. 
 126. ^ ”Chock efter misstänkt mord på 13-åring: ”Katastrofal utveckling””. DN.SE. 13 september 2023. https://www.dn.se/sverige/chock-efter-misstankt-mord-pa-13-aring-katastrofal-utveckling/. Läst 14 september 2023. 
 127. ^ ”Åklagare bekräftar: 13-åring sköts ihjäl i gängkonflikt”. DN.SE. 21 september 2023. https://www.dn.se/sverige/aklagare-bekraftar-13-aring-skots-ihjal-i-gangkonflikt/. Läst 21 september 2023. 
 128. ^ ”Man i 25-årsåldern död efter skottlossning i Uppsala”. DN. 12 september 2023. https://www.dn.se/sverige/en-hittad-skottskadad-i-uppsala/. Läst 12 september 2023. 
 129. ^ ”Man död efter skjutning i Sollentuna”. DN. 13 september 2023. https://www.dn.se/sverige/man-dod-efter-skjutning-i-sollentuna/. Läst 13 september 2023. 
 130. ^ ”Man död efter skjutning i centrala Stockholm”. DN. 13 september 2023. https://www.dn.se/sverige/man-skjuten-i-vasastan/. Läst 14 september 2023. 
 131. ^ ”Tonåring död efter skjutning i södra Stockholm”. DN. 15 september 2023. https://www.dn.se/sverige/man-skjuten-i-sodra-stockholm/. Läst 15 september 2023. 
 132. ^ ”Man ihjälskjuten i Råcksta i västra Stockholm”. DN. 16 september 2023. https://www.dn.se/sverige/larm-om-skottlossning-i-vastra-stockholm/. Läst 17 september 2023. 
 133. ^ ”Två döda efter skjutning på krog i Sandviken”. DN. 22 september 2023. https://www.dn.se/sverige/tva-livshotande-skadade-efter-skottlossning-i-sandviken/. Läst 22 september 2023. 
 134. ^ ”Man skjuten till döds vid Mälarhöjdens IP – många barn och unga på planerna”. DN. 27 september 2023. https://www.dn.se/sverige/larm-om-skottlossning-i-fruangen/. Läst 28 september 2023. 
 135. ^ ”Skottlossning i Jordbro – en död”. DN. 28 september 2023. https://www.dn.se/sverige/skottlossning-i-jordbo-tva-skadade/. Läst 28 september 2023. 
 136. ^ ”Kvinna död efter explosion i bostadsområde norr om Uppsala”. DN. 28 september 2023. https://www.dn.se/sverige/explosion-i-bostadsomrade-norr-om-uppsala/. Läst 28 september 2023. 
 137. ^ ”Man skjuten till döds i Växjö”. DN. 8 oktober 2023. https://www.dn.se/sverige/man-misstanks-mordad-i-vaxjo/. Läst 8 oktober 2023. 
 138. ^ ”En död efter skottlossning i södra Stockholm”. DN. 12 oktober 2023. https://www.dn.se/sverige/tva-skadade-efter-skott-barn-pa-platsen/. Läst 12 oktober 2023. 
 139. ^ ”Två kvinnor döda efter skjutning i villa söder om Stockholm”. DN. 13 oktober 2023. https://www.dn.se/sverige/tva-skjutna-i-villa-soder-om-stockholm/. Läst 13 oktober 2023. 
 140. ^ ”Man skjuten i Västerås”. Expressen. 13 oktober 2023. https://www.expressen.se/nyheter/sverige/man-skjuten-i-vasteras/. Läst 17 november 2023. 
 141. ^ ”En anhållen efter dödsskjutning på restaurang”. DN. 27 oktober 2023. https://www.dn.se/sverige/en-person-dod-efter-skottlossning-i-norrkoping/. Läst 28 november 2023. 
 142. ^ ”Polisen: Kvinna hittades död i Eskilstuna – sköts ihjäl”. SVT Nyheter. 15 december 2023. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/uppgifter-kvinna-hittades-dod-i-eskilstuna-misstankts-nu-ha-blivit-skjuten--tgcacr. Läst 8 januari 2024. 
 143. ^ ”Tonårspojke skjuten till döds i Norrköping”. Aftonbladet. 20 december 2023. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P4Vm46/skottlossning-i-norrkoping-person-hittad-skadad. Läst 20 december 2023. 
 144. ^ ”25-årig man död efter skottlossning i Sandviken”. DN. 11 januari 2024. https://www.dn.se/sverige/25-arig-man-dod-efter-skottlossning-i-sandviken/. Läst 12 januari 2024. 
 145. ^ ”Två män ihjälskjutna i villaområde i Göteborg”. DN. 4 februari 2024. https://www.dn.se/sverige/tva-man-ihjalskjutna-i-goteborg-under-natten/. Läst 4 februari 2024. 
 146. ^ ”Ung man ihjälskjuten i södra Stockholm”. DN. 1 mars 2024. https://www.dn.se/sverige/ung-man-ihjalskjuten-i-sodra-stockholm/. Läst 1 mars 2024. 
 147. ^ ”Man i 25-årsåldern ihjälskjuten i Bredäng”. DN. 8 mars 2024. https://www.dn.se/sverige/man-i-25-arsaldern-ihjalskjuten-i-bredang/. Läst 8 mars 2024. 
 148. ^ ”Man död efter skottlossning i Kristianstad”. SVT. 11 mars 2024. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/skottlossning-i-kristianstad-8r3mhw. Läst 12 mars 2024. 
 149. ^ ”Man död efter skjutning söder om Stockholm”. DN. 21 mars 2024. https://www.dn.se/sverige/en-person-skjuten-soder-om-stockholm/. Läst 22 mars 2024. 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Fatal violence in Sweden.png
Författare/Upphovsman: Tomastvivlaren, Licens: CC BY-SA 4.0
Fatal violence in Sweden per 100 000 inhabitants. Dotted blue: Number of police reports (including accidents and suicides incorrectly classified as fatal violence). Red: Prosecuted perpetrators. Black and green: Confirmed fatal violence. Violette: Female victims per 100 000 women. Orange: Deaths from shootings and explosions. Light blue: Deaths from stabbings. The curves are smoothed using three year moving averages.