Skioptikon

Laterna magica.

Skioptikon (grekiskan skia, skugga, och optikos, "som hör till synen") eller diaskop är en projektor för genomskinliga bilder och föregångare till diaprojektorn.

Ett skioptikon består av en ljuskälla – till exempel en glödlampa eller, vanligare vid kraftigare apparater, en båglampa eller en acetylengaslåga – en konkav spegel och kondensorlinser som samlar ljuset från ljuskällan, någon slags hållare för den transparenta bilden och ett projektionsobjektiv. Bilden projiceras på en skärm.

Laterna magica latin, troll-lykta, är en äldre, mera primitiv form av skioptikon.

I sitt verk Magiae Naturalis (1558) beskriver Giambattista della Porta denna anordning. Under 1600-talet byggdes olika typer av laterna magica genom att man lät en ljusstråle belysa en målad glasskiva som på detta sätt projicerade bilden på en vägg.

Bilder

Källor

Nordisk familjebok 1952-55 års upplaga/ Projektionsapparat

Media som används på denna webbplats

Skioptikon 2.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skioptikon, London 1880-talet, detalj
Skioptikon 1.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skioptikon, London 1880-talet
Skioptikon 3.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skioptikon, London 1880-talet, detalj
Skioptikon 4.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skioptikon, London 1880-talet, diabildhållare
Laterna magica Aulendorf.jpg
Författare/Upphovsman: Photo: Andreas Praefcke, Licens: CC BY 3.0
Laterna magica.