Sjukvårdsregion

En sjukvårdsregion består av ett kommunalförbund med sjukvårdshuvudmän som samverkar kring utnyttjandet av regionens sjukvårdsresurser. Medlemmarna i Sveriges sex sjukvårdsregioner utgörs av regioner, det vill säga svenska sekundärkommuner.[1] Region Halland är den enda part som är medlem i två olika kommunalförbund, eftersom de södra kommunerna i Hallands län ingår i Södra sjukvårdsregionen och de norra kommunerna i Västra sjukvårdsregionen.[2]

Vilken sjukvårdsregion en patient tillhör avgör exempelvis vilket universitetssjukhus denne remitteras till när det erfordras specialistvård. Inom varje sjukvårdsregion finns det minst ett universitetssjukhus, vars resurser utgör dess regionsjukhus. Sjukvårdsregion Mellansverige har dock regionsjukhus i både Uppsala och Örebro, och Skånes universitetssjukhus finns i Lund och Malmö. I de län där det inte finns något regionsjukhus placerat finns det istället länssjukhus som utgör resurs inom respektive region.[3]

Motsvarigheten till sjukvårdsregioner i Finland är specialansvarsområden för de fem sjukvårdsdistrikten som har universitetssjukhusen i Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg och Åbo.

Regionerna

RegionMedlemmarLänKommuner
Norra sjukvårdsregionenRegion NorrbottenNorrbottens länSamtliga kommuner
Region Jämtland HärjedalenJämtlands län
Region VästerbottenVästerbottens län
Region VästernorrlandVästernorrlands län
Sjukvårdsregion MellansverigeRegion GävleborgGävleborgs län
Region DalarnaDalarnas län
Region UppsalaUppsala län
Region VärmlandVärmlands län
Region Örebro länÖrebro län
Region VästmanlandVästmanlands län
Region SörmlandSödermanlands län
Stockholms sjukvårdsregionRegion StockholmStockholms län
Region GotlandGotlands län
Sydöstra sjukvårdsregionenRegion ÖstergötlandÖstergötlands län
Region Jönköpings länJönköpings län
Region Kalmar länKalmar län
Västra sjukvårdsregionenVästra GötalandsregionenVästra Götalands län
Region HallandHallands län
(Norra delen)
Kungsbacka kommun
Varbergs kommun
Falkenbergs kommun
Södra sjukvårdsregionenHallands län
(Södra delen)
Halmstad kommun
Hylte kommun
Laholms kommun
Region BlekingeBlekinge länSamtliga kommuner
Region KronobergKronobergs län
Region SkåneSkåne län

Regionsjukvård

Inom regionsjukvården utgör varje universitetssjukhus ett resurscentrum för regionen, men utöver detta tillkommer en specialisering mellan de olika enheterna på nationell nivå där man tillhandahåller den mest avancerade vården inom olika riksspecialiteter, exempelvis hjärtkirurgi, behandling av allvarliga brännskador, etc. Källa över sjukvårdsregionernas indelning. Nyaste aktuella befolkningssiffror syns nedan. [4]

RegionRegionsjukhusTätortBefolkningsunderlag
Norra sjukvårdsregionenNorrlands UniversitetssjukhusUmeå901 349
Sjukvårdsregion MellansverigeAkademiska sjukhusetUppsala2 152 999
UniversitetssjukhusetÖrebro
Stockholms sjukvårdsregionKarolinska UniversitetssjukhusetStockholm2 511 951
Sydöstra sjukvårdsregionenUniversitetssjukhusetLinköping1 089 257
Västra sjukvårdsregionenSahlgrenska UniversitetssjukhusetGöteborg1 965 911
Södra sjukvårdsregionenSkånes universitetssjukhusLund1 923 843
Malmö
Datum: 2023-06-30[5]

Se även

Referenser

Media som används på denna webbplats

Great coat of arms of Sweden.svg
Stora riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
SWE-Map Sjukvårdsregioner-kommuner.svg
(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5
Sveriges sjukvårdsregioner och kommuner. Färgerna anger vilken sjukvårdsregion en kommun tillhör.