Sjöhistoriska museet

För andra sjöfartsmuseer, se Sjöfartsmuseet.

Sjöhistoriska museet
Sjöhistoriska museet.
Information
Typ av museumSjöfartshistoriskt museum
PlatsStockholm, Sverige
AdressDjurgårdsbrunnsvägen 24
Etablerat1933
Besökare per år167 267 (2019)[1]
MuseichefMats Djurberg
Webbplats
www.sjohistoriska.se
Entréhall, 2022

Statens Sjöhistoriska museum är ett svenskt statligt sjöfartsmuseum, som ligger i Museiparken vid DjurgårdsbrunnsvägenLadugårdsgärdet i Stockholm. Museet behandlar sjöfartens och örlogsflottans historia och invigdes den 28 maj 1938. Sjöhistoriska museet uppfördes efter ritningar av arkitekt Ragnar Östberg och är ett av hans sista betydande verk. Det är beläget inom Kungliga nationalstadsparken.

Historik

Centraltornet

Sjöhistoriska museet inrättades efter ett riksdagsbeslut år 1932 genom sammanslagning av de sjökrigshistoriska samlingar som förvaltats av flottans myndigheter och Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholms samlingar av fartygsmodeller med mera, avsedda att belysa handelsfartygens historia.[2] Genom en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse kunde museet slutligen byggas. Villkoren för donationen var att staten upplät en lämplig tomt och att byggnaden inte uppfördes i funktionalistisk stil eftersom man inte ville att ännu ”en skolåda” skulle byggas.[3] Efter att byggnaden blivit klar kunde museet öppnas för allmänheten i början av 1938.

Sjöhistoriska museet lydde inledningsvis under Handelsdepartementet och styrdes av en nämnd som förutom ordföranden bestod av två representanter från handelssjöfarten och två från marinen.[4]

Under perioden 1951 till 1959 genomförde Sjöhistoriska museet marinarkeologiska undersökningar i samarbete med Anders Franzén. Bland annat efterforskades regalskeppen Riksnyckeln, Riksäpplet och Vasa samt skeppet Gröne Jägaren. Från år 1959 övertogs ansvaret för bärgningen av Vasa av Wasanämnden. Efter bärgningen av Regalskeppet återfördes dock ansvaret till Sjöhistoriska museet år 1964.[5]

Byggnaden

Sjöhistoriska museet uppfördes 1933–1936, på platsen för Stockholmsutställningen 1930. Till husets arkitekt utsågs Ragnar Östberg. Byggnaden är vitputsad och har en svängd form. Mittpartiet är accentuerat genom ett torn, krönt av en kupol som är helt slagen i tegel. Taken är täckta med kopparplåt.

Med denna byggnad, som anknöt till Olof Tempelmans 1700-talsarkitektur, markerade Östberg sin distans till den funktionalistiska kubismen som ironiskt nog hade funnit sitt intåg i Sverige på just denna plats några år tidigare. Museet öppnades den 28 maj 1938 av kung Gustaf V. Sjöhistoriska museet blev Ragnar Östbergs sista genomförda byggnadsverk.

1953 restes Nils Sjögrens staty Sjömannen på en granitsockel vid byggnaden mot Djurgårdsbrunnsviken.

Verksamhet

Sjöhistoriska museets huvudbyggnad

Dörrhandtag på huvudbyggnadens entré

I museets permanenta utställning berättas om den svenska örlogsflottans historia, med bland annat flera detaljrika modeller av 1700-talsfartyg samt ett stort antal målningar. På entréplan finns akterspegeln och rekonstruktionen av kajutan till Gustav III:s lustjakt och stabsfartyg Amphion. Museet förfogar också över ett ritningsarkiv med byggplaner för historiska båtar, ett fotoarkiv med drygt 600 000 bilder och nordens största nautiska bibliotek med 60 000 böcker inom det maritima ämnesområdet.[6]

Utanför museet står statyn Sjömannen av Nils Sjögren, rest 1953 till minne av de omkring 1000 svenska sjömän som omkom under andra världskriget. Nordväst om museet står ett stockankare från skeppet Försiktigheten från 1799. Bakom museet finns den så kallade kanongården med ankare och eldrör från örlogsflottan.

Sjöhistoriska museet är en del av Statens maritima museer. Byggnaden förvaltas av Statens fastighetsverk.

Museichef sedan 2020 är Mats Djurberg.

Museifartygen

Sjöhistoriska museet förvaltar även museifartygen isbrytaren Sankt Erik från 1915 samt fyrskeppet Nr 25 Finngrundet från 1903. Vid museifartygspiren, tidigare ”dockpiren”, ligger även räddningskryssaren Bernhard Ingelsson, byggd 1942.

Museifartygen är öppna sommartid, normalt från slutet av maj till första helgen i september.

Båtmagasinet på Rindö

Båtmagasinet på Rindö

Under många år visades ett femtiotal båtar ur Sjöhistoriska museets samling av fritids-, bruks-, örlogs- och allmogebåtar i Båthall 2 på Galärvarvet i Stockholm. Båthall 2 hölls då öppen av Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar under sommarhalvåret. Här fanns bland annat Gustaf III:s lustbåtar Galten och Delfinen och den kungliga slupen Vasaorden jämte CG Petterssons Wiking X, pansarkryssaren Fylgias låringsbåt och en liten isärtagbar roddbåt i masonit.

Båtsamlingen i Båthall 2 på Djurgården flyttades till Rindö 2017 och invigdes 2018 i Båtmagasinet på Rindö. I Båthall 2 öppnade istället 2021 Vrak – Museum of Wrecks.

Museichefer

Bildgalleri


Källor

  • Guiden till Stockholms arkitektur, Arkitektur Förlag, 2005

Noter

  1. ^ ”Antal besök på medlemsmuseerna 2019”. Riksförbundet Sveriges museer. 14 januari 2020. https://www.sverigesmuseer.se/nyheter/2020/01/antal-besok-pa-medlemsmuseerna-2019/. 
  2. ^ Nordisk familjebok, Tredje uppl 1923-1937. Malmö: Bokförlaget Norden A/B Boktryckeri. 1944  Sp 991
  3. ^ Sjöhistoriska museets historia
  4. ^ Nordisk familjebok, Tredje uppl 1923-1937. Malmö: Bokförlaget Norden A/B Boktryckeri. 1944  Suppl Sp 789
  5. ^ Gillis Claus (1986). Wasas historia 1956-64 upptäckt, bärgning, utgrävning. Stockholm: Statens sjöhistoriska museum. ISBN 91-85268-25-9 
  6. ^ ”Bibliotek”. www.sjohistoriska.se. http://www.sjohistoriska.se/samlingar/bibliotek. Läst 10 november 2017. 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Delfinen gondol 2010a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Gustav III:s lustbåt "Delfinen"
Sjöhistoriska Båtmagasinet på Rindö.jpg
Författare/Upphovsman: Sinikka Halme, Licens: CC BY-SA 4.0
Sjöhistoriska museets båtmagasin på Rindö, 14 september 2019
Sjöhistoriska museet 2008c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Sjöhistoriska museet i Stockholm, dörrhandtag
Sjöhistoriska entrehall.jpg
Författare/Upphovsman: Bengt Oberger, Licens: CC BY-SA 4.0
Sjöhistoriska museet, Stockholm. Entry hall.
Sjöhistoriska Båthall 2.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Båthall 2 på Djurgården, interiör
Sjöhistoriska 2008b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Sjöhistoriska museet i Stockholm
Sjöhistoriska museet 2008d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Sjöhistoriska museet i Stockholm, utställningshallen
Sjöhistoriska museet 2008e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Sjöhistoriska museet i Stockholm, utställningshallen
Armemuseum.jpg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Sjöhistoriska 2008aa.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Statens Sjöhistoriska museum i Stockholm
Royal barge Vasaorden.JPG
Författare/Upphovsman: Boberger, Licens: CC BY-SA 3.0
Swedish Royal barge Vasaorden, Djurgården, Stockholm, Sweden (detail). The barge is manned by sailors from the Swedish navy and used only on special occasions.
Sjöhistoriska museet 2008a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Sjöhistoriska museet i Stockholm, den bevarade akterspegeln från Gustav III:s lust- och stabsfartyg Amphion.
Sjöhistoriska museet 2008f.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Sjöhistoriska museet i Stockholm, utställningshallen
Sjöhistoriska museet 2008.jpg
Författare/Upphovsman: Anneli Karlsson, SMM, Licens: CC BY 3.0
The Maritime Museum 2008
Galten gondol 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Gustav III:s lustbåt "Galten"