Serie (biologi)

Serie (latin: Series), förkortad ser. är en taxonomisk nivå. En serie kan i sin tur delas in i underserier (i singularis på latin: subseries), förkortat subser. (ibland sser.).

Inom botaniken, mykologin och fykologin regleras "serie" av ICN och betecknar en nivå mellan släkte och art enligt: Släkte (genus), undersläkte (subgenus), sektion (sectio), undersektion (subsectio), serie (series), underserie (subseries), art (species).[1] Dessa extranivåer har visat sig behövliga för att man skall få hanterliga grupperingar av, exempelvis, apomiktiska småarter.

Inom zoologin regleras "serie" inte av ICZN och beteckningen har använts för att beteckna en nivå mellan fylum och klass, mellan klass och ordning, mellan ordning och familj eller mellan släkte och art.[2]

Inom bakteriologin är "serie" enligt International Code of Nomenclature of Prokaryotes en informell beteckning för en nivå mellan undersläkte och art, som inte regleras av koden.[3]

För kulturväxter används "Serie" av fröindustrin för att beteckna kultivarer som kan skilja sig från varandra bara vad beträffar en viss egenskap (exempelvis blomfärg). ICNCP följer vad gäller nomenklaturen ICN och namn givna efter den 1 januari 1996 anses ej etablerade om de innehåller begreppet "serie" (oavsett språk).[4][5]

Referenser

  1. ^ Artikel 4 i ICN.
  2. ^ Se sid. 212-218 i Alain Dubois, 2006, Proposed Rules for the incorporation of nomina of higher-ranked zoological taxa in the International Code of Zoological Nomenclature. 2. The proposed Rules and their rationale, Zoosystema 28:1, sid. 165-258.
  3. ^ International Code of Nomenclature of Prokaryotes, 2008 Revision, kapitel 3, regel 11.
  4. ^ ICNCP, nionde upplagan, 2016. Se regel 21.7 på sid. 28, "Genus names" på sid. 113, Appendix X:2 på sid. 133-134 samt "series" i ordlistan på sid. 157. Se även rekommendation 22B på sid. 36-37.
  5. ^ ICNCP Arkiverad 13 augusti 2011 hämtat från the Wayback Machine., åttonde upplagan, 2009. Se "ideotype" och "series" i ordlistan på sid. 144 respektive 153.