Samhälle (sociologi)

En fotbollspublik. Deltagarna vid fotbollsmatcher består typiskt sett av en mängd individer från samma samhälle.

Ett samhälle är en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet. Ett samhälle är territoriellt avgränsat och individerna i samhället delar gemensamma institutioner samt, i högre eller lägre grad, en gemensam kultur och tradition. Ett samhälle överlever sina samhällsmedlemmar och reproducerar sig självt.[1]Det kan också uttryckas som ett område.

Samhällen studeras inom samhällsvetenskapens olika ämnen. Särskilt sociologi intresserar sig för de strukturerade relationer som ett helt samhälle omfattar.

Några definitioner

Den tyske sociologen Franz Oppenheimer analyserade nyckelbegreppen stat och samhälle i sitt klassiska verk The State. Oppenheimer definition av begreppen:

Med staten menar jag den summering av privilegier och dominerande positioner som skapas av extra-ekonomisk makt ... Med samhälle menar jag totaliteten av koncepten av alla rent naturliga relationer och institutioner människor emellan.[2]

Den amerikanske georgisten Albert Jay Nock var en av Oppenheimers många amerikanska efterföljare. Han spetsade till statsbegreppet i sitt verk Our enemy the State – och ställde därmed också samhällsbegreppet i en något annan dager:

Om vi tar staten var än vi hittar den, och tittar på dess historia vid en given tidpunkt, är det inte möjligt att skilja de aktiviteter som företas av dess grundare, administratörer och förmånstagare från de som företas av en professionell kriminell klass.[3]
Del av 1100-talsversionen (från De fem dynastierna och De tio rikenas tid) av den kinesiske konstnären Gu Hongzhongs originalverk Night Revels of Han Xizai. Här finns det kinesiska samhällets rollfördelning väl avbildad.
Del av 1100-talsversionen (från De fem dynastierna och De tio rikenas tid) av den kinesiske konstnären Gu Hongzhongs originalverk Night Revels of Han Xizai.
Här finns det kinesiska samhällets rollfördelning väl avbildad.


Etymologi

Samhälle har utvecklats från sammanhällde eller samhälde, i sin tur från fornsvenskans samhäld. Det uppträder i svensk text 1703.[4] Det svenska ordet samhälle härrör från det latinska societas, vilket betyder "sällskap" eller "förbund" och kommer från socius som betyder "följeslagare", "kamrat" eller "partner". Det latinska ordet är sannolikt relaterat till verbet sequor, "att följa", och kan från början ha betytt "följeslagare".

Flera av ordets betydelser har slutat användas. Av dem som är i bruk kan förutom grupper av personer som kan uppfattas som en enhet också nämnas områden med mer eller mindre tät bebyggelse, insektssamhällen och växtsamhällen.[4]

Se även

  • Djursamhälle
  • Växtsamhälle

Referenser

  1. ^ Nationalencyklopedin, uppslagsord "samhälle", band 16, sid 226.
  2. ^ Franz Oppenheimer (1975) (på engelska). The State. Free Life Editions, New York. http://www.franz-oppenheimer.de/state0.htm. Läst 15 januari 2015 
  3. ^ Charles V. Hamilton (1997) (på engelska). Inledningen till Oppenheimers The State. Fox & Wilkes. ISBN 978-0-93-007323-7 
  4. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: samhälle

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Three Amigos.jpg
Författare/Upphovsman: Derek Kaczmarczyk from Naperville, US, Licens: CC BY 2.0
Footbal game audience
Three Amigos
Gu Hongzhong's Night Revels 1.jpg
Half-section of the Chinese painting Night Revels of Han Xizai, handscroll, ink and colors on silk, 28.7 x 335.5 cm. Original by Gu Hongzhong (10th century), 12th century remake from the Song Dynasty. Collection of the Palace Museum in Beijing.