Samfundet S:t Erik

Samfundets skylt, Köpmangatan 5.
Samfundets lokal, Köpmangatan 5.

Samfundet S:t Erik är en ideell förening, stiftad den 24 maj 1901 i Stockholm, med påtagen uppgift att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia och verka för att konstnärliga och historiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling. Samfundets namn kommer av Erik den helige och Stockholms stadsvapen.

Ordförande 2023 är Knut Weibull, tidigare överantikvarie på Riksantikvarieämbetet, som tillträdde efter tidigare stadsbyggnadsborgarrådet Monica Andersson som varit ordförande sedan 2010.

Samfundet S:t Erik anordnar regelbundet föreläsningar, visningar, vandringar och seminarier för medlemmar och allmänheten. Föreningen arbetar även aktivt med aktuella stadsbyggnadsfrågor och skriver regelbundet yttranden och debattinlägg för att Stockholms kulturhistoriska intressen ska tillvaratas.

Föreningen delar också ut anslag och stipendier till projekt som rör staden Stockholm och dess historia.

Historia

Samfundet S:t Erik stiftades 1901 på initiativ av zoologiprofessorn Wilhelm Leche som tillsammans arkitekten Isak Gustaf Clason, arkivarien Johan Flodmark, grosshandlaren Johan Unman och greve F.U. Wrangel reagerade på bristande historisk hänsyn i stadsplaneringen och rivningar av kulturhistoriskt intressanta byggnader – framförallt det tidigare operahuset vid Kungsträdgården och den hårdhänta regleringen av Gamla Stan.

Gamla Stan ansågs vara trångbott och osanitärt och föreslogs till stora delar rivas. För att förhindra rivningarna köpte Samfundet S:t Erik in fastigheter i kvarteret Cepheus och genomförde en provsanering. Projektet visades som ett framgångsrikt exempel för stadsfullmäktige som argument för Gamla Stans bevarande. Fastighetsbolaget AB Stadsholmen bildades, med samfundet som dominerande ägare, för att fortsätta arbetet och förvalta fastigheterna.

Vindragarlaget, 1930. Samfundet S:t Erik köpte Vindragarlagets Hus i Gamla Stan, som sedan skänktes till Stockholms Stad.

Med hjälp av generösa donationer har Samfundet S:t Erik under åren köpt in och donerat föremål och byggnader till Stockholm stad. Bland dem finns våningen Stuckatörens Hus på David Bagares Gata och Ferdinand Tollins målning Utsikt från Mosebacke 1842, som båda donerats till Stadsmuseet.

Samfundet S:t Erik har även varit delaktig i utvecklingen av klassificeringssystemet som används av Stadsmuseet i Stockholm för inventering av kulturhistoriska byggnader. Klassificeringen utvecklades av Sigurd Wallin 1918 och tillkom efter föreningens påbörjade översiktskarta för bevarandevärda byggnader.

Mellan 1907 och 1933 gjorde föreningen uppmätningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Stockholm och genomför över 1 400 ritningar.

Kulturhusskyltar

Sedan 1993 uppsätter Samfundet S:t Erik vanligen blå, emaljerade informationsskyltar vid Stockholms intressantaste byggnadsverk. Skyltarna ger en kortfattad historisk information på svenska och engelska. Samtliga skyltar finns på en karta på föreningens hemsida samt på Stockholmskällan. Här några exempel:

Årsbok

Ytterstaden, Samfundet S:t Eriks årsbok 2022

Sedan 1903 utger samfundet en årsbok om Stockholm. De tidiga årsböckerna innehåller essäer om Stockholms stadsutveckling och historia. På senare år utkommer böckerna med ett tema. År 2022 utkomYtterstaden och 2023 Vardagskonst som kulturarv, båda på Appell Förlag.

Stiftelsen Höjering

I syfte att öka forskningen kring Stockholm och dess historia avskiljde förlagschef Margot Höjering i augusti 2001 aktier till Samfundet S:t Erik. Dessa skulle användas till en stiftelse med namnet Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. Namnet Höjerings bokförlag har dock en längre historik.

Stiftelsen ändamål är att utdela stipendier, Stiftelsen Höjerings stipendium för Stockholmiana, till forskare som har för avsikt att såväl bedriva forskning kring Stockholm och dess historia som publicera uppnådda resultat i bokform. Samfundet S:t Erik är stiftelsens förvaltare och beslutar om stipendierna.

Min Stockholmsskildring

Varje år anordnas skrivartävlingen Min Stockholmsskildring för gymnasieelever. År 2023 publicerades de vinnande bidragen 2019–2022 i en bok. Boken delades ut gratis till gymnasieskolor i Stockholm samt publicerades digitalt på Samfundet S:t Eriks webbplats för allmänheten. Tävlingen arrangeras i samarbete med Medeltidsmuseet och Stockholmskällan.

Plakett

Samfundet delar årligen ut ett pris om för närvarande (2023) 50 000 kronor med belöningsplakett, instiftat 1963, till den som i samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur.

Tidigare mottagare

G. Johansson.
Vera Siökrona
I Tengbom.
P.A.Fogelström.
H. Blom.
Elisabet Andersson belönas med Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris
Elisabet Andersson under prisceremonin

Kvarterssaneringar i Gamla stan

Se även

  • Stockholmsgillet
  • Stockholms stadsmuseum
  • Stockholmia förlag
  • Stadsholmens kulturpris
  • Stockholms skönhetsråd

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Ivar Tengbom.jpg
Svenska arkitekten Ivar Tengbom
Samfundet St Erik, Gamla stan, 2018.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Samfundet S:t Eriks lokal på Köpmangatan 5
Hans Marschalcks hus skylt.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Hans Marschalcks hus skylt
Pafogelstrom.jpg
Per Anders Fogelström
Vera Siökrona.png
Författare/Upphovsman: Sundstromcecil, Licens: CC BY-SA 4.0
Vera Siökrona
Köpmangatan 5, 2016b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Köpmangatan 5, Samfundet S:t Erik
Gotthard johansson.jpg
Porträtt av författaren och konstkritikern Gotthard Johansson
Holger Blom.jpg
Arkitekt Holger Blom
Ytterstaden årsbok 2022.jpg
Författare/Upphovsman: Sundstromcecil, Licens: CC BY-SA 4.0
Samfundet S:t Eriks årsbok 2022
Vindragarna 1930.jpg
Författare/Upphovsman: Bröderna Andersson, Licens: CC BY 3.0
Här syns de sista vindragarna med förmannen Klas Henning Westerberg längst t.h. Vindragarlaget upplöstes 1930.
Elisabet Andersson svenska-dagbladet Samfundet St Erik-pris.jpg
Författare/Upphovsman: Sundstromcecil, Licens: CC BY-SA 4.0
Elisabet Andersson under prisceremonin
Hornsgatan 24 skylt 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Johan Eberhard Carlbergs hus, skylt
Skyttes hus skylt 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Johan Skyttes hus, skylt
Sverigehuset skylt.jpg
Författare/Upphovsman: Holger Ellgaard Redigera dessa strukturerade data på Commons, Licens: CC BY-SA 3.0
Samfundet S:t Eriks skylt på Sverigehuset