Saltsjöbadsleden

Saltsjöbadsleden börjar byggas 1968.

Saltsjöbadsleden är en väg som går mellan Saltsjöbaden och Värmdöleden i Nacka kommun, Stockholms län.

Vägen är huvudväg mellan Saltsjöbaden och övriga Nacka och dessutom förbindelselänk från Saltsjöbaden med omnejd till resten av Sverige. Vägen byggdes som ersättning för den gamla smala, kurviga Saltsjöbadsvägen och invigdes den 30 augusti 1971. Gamla Saltsjöbadsvägen finns fortfarande kvar och går längs med Lännerstasundet parallellt med Saltsjöbanan.

Vägen var tidigare skyltad som länsväg 228, men det ändrades när vägunderhållet övertogs av Nacka kommun. Dock finns en del skyltar som fortfarande visar att vägen heter 228.[1] Sträckan Fisksätra - Värmdöleden vid Skvaltan är motorväg. Därmed är Saltsjöbadsleden en av landets få kommunala motorvägar. Fram till dess att trafikplatsen i Fisksätra byggdes ut till fullständig trafikplats var sträckan Fisksätra - Tippen skyltad som motortrafikled.

Belysning finns endast på sträckan mellan Trafikplats Skvaltan och Trafikplats Storängen samt mellan Trafikplats Fisksätra och motorvägens övergång till landsväg strax öster om trafikplatsen. Mitträcke av typ vajerräcke monterades 2010 i mittremsan mellan de båda körbanorna efter kritik mot avsaknaden av sådan.

Trafikmängden är 10 000 per dygn vilket är måttligt för en motorväg i Stockholms län.[2] Leden har långa raksträckor och det är vanligt med stora hastighetsöverträdelser (gränsen är mestadels 90 km/h), men leden slutar i sin nordvästra änden i en mycket skarp kurva med en bergvägg bakom efter ett krön.

Bilder

Trafikplatser och korsningar

NrNamnSkyltning
Motorväg Motorväg från Trafikplats Skvaltan till Fisksätra
   Trafikplats Skvaltan 222 Stockholm, Gustavsberg
Trafikplats StorängenNacka C, Nacka Sjukhus
Fisksätra
Huvudled Landsväg (två fält med vägren) till Saltsjöbaden
KorsningTippen C, Ljuskärrsberget, Golfbana, Igelbodaplatån, Igelboda Skola
Älgö, Saltsjöbadens IP, Saltsjöbadens Sjukhus, Ångbåtsbryggan

Se även

  • Lista över motorvägar i Sverige

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Saltsjöbadsleden 1968.JPG
Anläggningsarbetena för Saltsjöbadsleden börjar
20130202 Stockholm Skärgård (60).jpg
Författare/Upphovsman: Belola80, Licens: CC BY-SA 3.0
Flygbilder över Stockholms Skärgård arrangerad av Wikimedia.
Saltsjobadsleden.jpg
Författare/Upphovsman: Puggen, Licens: CC BY-SA 3.0
Saltsjöbadsleden hösten 2005 vid Storängen, strax efter viadukten över Saltsjöbanan i riktning mot Fisksätra.
Coat of arms of Sweden.svg
Författare/Upphovsman: Sodacan, Licens: CC BY-SA 4.0
Lilla riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Sweden road sign A22.svg
Varning för flerfärgssignal. (Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar. Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det.)
Vänster - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Saltsjöbadsleden Fisksätra 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Saltsjöbadsleden före Fisksätra
Sweden road sign E1.svg
Svensk vägskylt för: Upplysningsmärken - Motorväg / Autostrada
Stockholm sydväst 1898.jpg
Stockholm från sydvöst. Den vita linjen är Södertäljevägen. Det ljusa område i föregrunden är utdikningen av Västertorp. Ballongfoto av Oscar Halldin 1898.
AB-Kreuz-blau.svg
Motorway Junction Icon (blue).
Höger - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
2 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Motorway Sweden, Switzerland and Italy.svg
Motorway mark in Sweden, Switzerland and Italy.
Saltsjöbadsleden Saltsjöbaden 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Saltsjöbadsleden i Saltsjöbaden