Sakadagami

Sakadāgāmi (pali) eller sakṛdāgāmin (sanskrit) betyder "den som återvänder en gång". Det är inom de buddhistiska inriktningar som har arahantskap som mål det andra steget mot detta mål.[1]

En sakadagami har frigjort sig från de tre första kedjorna (samyojana) som binder medvetna varelser till samsara, samt nästan blivit fri från den fjärde och femte kedjan:[1]

  1. Tron på ett jag/en själ
  2. Tvivel på effektiviteten av den buddhistiska vägen
  3. Tron på effektiviteten hos icke-buddhistiska riter och ritualer
  4. Sensuellt begär
  5. Ondska/dåliga avsikter

En sakadagami kan återfödas högst en gång till som människa, men kan också återfödas i världen av subtil materialitet eller den imateriella världen innan arahantskap/nirvana är uppnått.[1]

Referenser

  1. ^ [a b c] Buswell & Lopez (2014) uppslagsord: sakṛdāgāmin.

Tryckta källor

  • Buswell Jr., Robert E.; Lopez Jr., Donald S. (2014). The Princeton Dictionary of Buddhism. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-15786-3