SCAFT

Ett exempel på SCAFT-planering från Västra Orminge i Nacka kommun. 1) en inre grön zon; 2) en bostadszon utan trafik; 3) matargator som leder in till parkeringsplatserna; 4) en centrumanläggning; och 5) en ringväg runt området.

SCAFT (Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet) var en modell för stadsplanering som utvecklades på 1960-talet vid Chalmers tekniska högskola. En längre beteckning är Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet. Uppdragsgivare var Vägverket (nuvarande Trafikverket) och Planverket (nuvarande Boverket).

Bakgrund

En av riktlinjerna i SCAFT var separering av trafikslag.[1] Gående och cyklister skulle inte behöva korsa bilvägar. Bilister skulle inte störas av gående och cyklister. Gång- och cykelbanor skulle skiljas från bilvägar och bilvägarna skulle ha olika ändamål, så kallad differentiering.

I praktiken innebar riktlinjerna en ringväg, en lokalgata, runt ett bostadsområde och med återvändsgator, så kallade matargator, in till områdets parkeringsplatser. Skolor och andra funktioner placerades centralt i området, så gående inte skulle möta bilar, så kallad strategisk lokalisering. För att gående skulle ta sig ut ur området lades gångtunnlar under ringvägen. Bilvägarna utformades med få överraskningar för bilisten, enligt principen överskådlighet, enkelhet och enhetlighet. Vägar utan nämnvärd trafik byggdes breda och raka.

SCAFT-planeringen har under senare år fått ta emot mycket kritik från politiker, intresseorganisationer och boende. Kritiken handlar i huvudsak om att trafiksepareringen skapar oattraktiva miljöer som upplevs som otrygga att röra sig i.

Bilder

Bostadsområden med fullständiga ringar enligt SCAFT-normerna

Referenser

Noter

  1. ^ SCAFT 1968, s. 9.

Källor

  • Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet: Scaft 68. Publikation / Statens planverk, 0586-1780 ; 5. Stockholm. 1968. Libris 648318 

Vidare läsning

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Pedestrian crossing.JPG
Författare/Upphovsman: Bulver, Licens: CC0
Pedestrian crossing. Bergsjön, Göteborg
Skarholmen 2008d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skärholmen, Stockholm, trafiksepareringen
Västra Orminge april 2011c.jpg
Författare/Upphovsman: Ankara, Licens: CC BY 3.0
Västra Orminge. Byggt 1964-71
Map of Västra Orminge.png
Författare/Upphovsman: Open street map, Licens: CC BY-SA 2.0
Västra Orminge. Ett exempel SCAFT-planering från Västra Orminge. 1) en inre grön zon; 2) en bostadszon utan trafik; 3) matargator som leder in till parkeringsplatserna; 4) en centrumanläggning; och 5) en ringväg runt området. Se också Miljonprogrammet