Svenska Akademiens ordbok

Svenska Akademiens ordbok
Volymerna 20 till 35 av ordboken, utgivna mellan 1954 och 2010.
Information
LandSverige Sverige
SpråkSvenska
GenreOrdbok
Utgiven18932023

Svenska Akademiens ordbok (ursprunglig titel Ordbok öfver svenska språket[1]), förkortat SAOB, är ett historiskt uppslagsverk över det svenska språket som ges ut av Svenska Akademien. Det är det största uppslagsverk som har givits ut i Norden.

Svenska Akademiens ordbok bör ej förväxlas med Svenska Akademiens ordlista (SAOL) eller med den år 2009 utgivna Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO).

Historia

En komplett uppsättning av Svenska Akademiens ordbok, så långt som fanns publicerat i slutet av 2014. Notera att majoriteten av volymerna är oinbundna i detta exemplar.

I och med inrättandet av Svenska Akademien 1786 fastställdes i dess stadgar att en svensk ordbok skulle utarbetas. Med vissa avbrott har arbetet pågått sedan dess. Anders Fredrik Dalin utarbetade på akademiens uppdrag ett förberedande utkast till en svensk ordbok, en så kallad ordboksstomme åren 1852–1867. Efter att det nuvarande arbetet återupptogs på 1880-talet,[2] kom denna stomme sedan att ligga till grund för det första bandet, vars första häfte utkom 1893.

Svenska Akademiens ordbok färdigställdes under hösten 2023. Ordbokens sista uppslagsord är öxla.

Finansiering

Arbetet med ordboken har främst finansierats med intäkterna från tidningen Post- och Inrikes Tidningar. I början av 2000-talet beslöts att ordboken skulle vara färdigställd år 2017, bland annat då villkoren för tidningen förändrats och dess största fasta publiceringskund, Patent- och registreringsverket, börjat övergå till ren digital direktpublicering av sina poster på Internet. Efter viss fördröjning utgavs det sista bandet 2023.[3][4]

Under hösten 2021 meddelade Svenska Akademien att den övervägde att dra in finansieringen till SAOB efter att det sista bandet var utgivet. Allt sedan Post- och Inrikes Tidningar lade ner 2006, och dess intäkter gått förlorade, hade nämligen Akademiens ekonomiska resurser för ordboken minskat.[5] SAOB:s ordboksredaktion hade planerat en omfattande revidering av ordboken som skulle innebära att bland annat moderna ord och betydelser fördes in i ordboken, men denna skulle utebli om finansieringen drogs in. Detta övervägande ledde till debatt i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, där bland annat 221 språkforskare uppmanade Akademien och kulturminister Jeanette Gustafsdotter att hitta en finansiell lösning.[6] I en debattartikel i Dagens Nyheter replikerade Akademiens ständige sekreterare Mats Malm att man söker andra finansiärer.[7]

I mars 2022 meddelade Svenska Akademien att SAOB från och med år 2024 kommer att inleda ett arbete med en uppdaterad version av ordboken finansierat av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland, Kungliga Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.[8]

Digitalisering

SAOB finns sedan maj 1997 att tillgå gratis via Internet genom Göteborgs universitet och Institutionen för svenska språket, som genom projektet O.S.A. sedan 1983 har arbetat med att överföra de tryckta verken till digitalt format genom bildläsning och optisk teckenigenkänning.

Under 2011 inleddes arbetet med att läsa in alla SAOB:s band till nytt digitalt format, vilket lett till att all text nu är teckenrätt och möjlig att citera direkt från nätet.[4]

Uppdatering

Efter ordbokens färdigställande planeras en omfattande revidering och uppdatering av tidigare publicerade ordboksartiklar. Eftersom SAOB:s ordboksartiklar har publicerats kontinuerligt under över 100 år och inte har uppdaterats under tiden är ordboksmaterialet i behov av korrigeringar och uppdateringar. Till exempel saknas många moderna ord som allergi, astronaut och kärnkraft i ordboken, och vissa ord har förlegade definitioner. Till exempel anges under uppslaget bäver att djuret är utrotat i Sverige, och kognition anges vara ett utdött ord med betydelsen ”kunskap” eller ”efterforskning”. Ord som atom eller cell skrevs runt år 1900 med dåtidens forskning som bakgrund.[6] Från och med år 2024 ska dessa uppdateringar som endast kommer att publiceras digitalt genomföras. Dessutom ska ordboken överlag få en ökad digital tillgänglighet. Svenska Akademien räknar med revideringen ska ta högst 10 år.[8]

Innehåll

Verket omfattar svenska språket sedan 1521 (Gustav I:s registratur), alltså inte enbart de ord som tillhörde det levande språket vid tiden för ett häftes utgivning.

Eftersom artiklarna i SAOB har publicerats sedan 1893 innehåller många av dem ålderstigen information vad beträffar uppslagsordens användning och ordboken bör därför användas med försiktighet som referens till nutidsspråket, särskilt avseende ord som börjar på bokstäver i början av alfabetet. Ordens etymologi (ursprung) förändras emellertid inte med tiden om inte ny forskning kommit fram till annat sedan artikeln publicerades.

Artiklarna är inte endast etymologiska utan ger också många exempel på hur ett ord eller stående uttryck har använts, och hur dess bruk eller stilnivå förändrats, genom citat, så kallade språkprover eller excerpter (utdrag ur texter).

En annan aspekt är att stavningen av förstaformen inte ens behöver avspegla vad som var vanligt när artikeln skrevs. Exempelvis stavas i vissa delar alla former av "verk" som "värk", oavsett betydelse.

Följande kategorier av ord medtas i regel inte i SAOB: personnamn, ortnamn, renodlade facktermer, dialektord, samt främmande ord som saknar svensk böjning.

Band

BandInnehållUtgivningsår
Band 1A–ANLÖPNING1898
Band 2ANMANA–BARHUFVAD1903
Band 3BARHUFVUD–BETA1906
Band 4BETACKA–BLYSTRA1916
Band 5BLÅ–CZEK1925
Band 6D–DISTINGERA1916
Band 7DISTINGERAD–EXULANT1923
Band 8F–FULGURIT1926
Band 9FULL–FÖTTLING1928
Band 10G–GÖTTNISK1929
Band 11H–HYDDA1932
Band 12HYDE–INSTRUKTÖR1933
Band 13INSTRUMENT–KAZIK1935
Band 14KED–KRALLA1937
Band 15KRAM–LEUTERERA1939
Band 16LEV–MARKGÄLD1942
Band 17MARKIS–MÖTE1945
Band 18N–OKÖRD1949
Band 19OL–PEPTON1952
Band 20PER–PRÄSTINNA1954
Band 21PRÖJS–REM1957
Band 22REMANENS–RULT1959
Band 23RULTA–RÖXNA1962
Band 24S–SEGMENTERA1965
Band 25SEGMENTÄR–SKALLRA1969
Band 26SKALLRIG–SKRÄPIG1973
Band 27SKRÄPP–SLUV1977
Band 28SLUVRA–SOLANIN1981
Band 29SOLAR–SPÅNTA1985
Band 30SPÅR–STOCKNA1989
Band 31STOD–STÅ1993
Band 32STÅ AN–SVÄPA1999
Band 33SVÄR–TALKUMERA2002
Band 34TALL–TOJS2005
Band 35TOK–TYNA2009
Band 36TYNGA–UTSUDDA2012
Band 37UTSUG–VRETA2017
Band 38VRETT–ÅVÄXT2021
Band 39Ä–ÖXLA2023

Ordbokschefer

Se även

Galleri

Källor

Vidare läsning

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Svenska Akademiens ordbok 15.jpg
Författare/Upphovsman: Johan Jönsson (Julle), Licens: CC BY-SA 4.0
Svenska Akademiens ordboksredaktion, Lund. Äldre arbetsbord, specialgjort för uppgiften.
Svenska Akademiens ordbok 17.jpg
Författare/Upphovsman: Johan Jönsson (Julle), Licens: CC BY-SA 4.0
Svenska Akademiens ordboksredaktion, Lund. Exteriör.
SAOBtotal2014.jpg
Författare/Upphovsman: ChrisPsi, Licens: CC BY-SA 3.0
The Swedish national dictionary Svenska Akademiens Ordbok, as of late 2014.
Svenska Akademiens ordbok 13.jpg
Författare/Upphovsman: Johan Jönsson (Julle), Licens: CC BY-SA 4.0
Svenska Akademiens ordboksredaktion, Lund. Excerpter. Det finns nio miljoner lappar på redaktionen.
Svenska Akademiens ordbok 06.jpg
Författare/Upphovsman: Johan Jönsson (Julle), Licens: CC BY-SA 4.0
Svenska Akademiens ordboksredaktion, Lund. Lapp, textprov.
SAOB vol. 20-35 (edit).jpg
Författare/Upphovsman: Paracel63, Licens: CC BY-SA 3.0
Svenska Akademiens Ordbok, vol. 20-35.