Sörlänning

Södra delen av Sverige (Svealand och Götaland) markerat med brunt.

Sörlänning är en benämning på personer härstammande från eller bosatta söder om Dalälven (Götaland och Svealand). Ordet norrlänning har gett upphov till det i Norrland ej ovanliga sörlänning[1]. Begreppet är vanligt som självepitet av människor som härrör från södra Sverige men bor i Norrland. Begreppet används även av norrlänningar som — inte sällan pejorativt — epitet om människor från södra Sverige. Ordet är belagt sedan 1833.[2]

I Norge används det liknande ordet sørlending om dem som bor i södra Norge, det vill säga Sørlandet.

På genuin västerbottniska används ordet Frammlänning (Framlänning) om dem som bor söderut relativt till talaren.[3]

Se även

Referenser

  1. ^ Einar Odhner Språket en spegel av kulturen, 1918
  2. ^ Nationalencyklopedins ordbok, uppslagsordet sörlänning besökt 15 december 2008
  3. ^ Rietz, Johan Ernst, “FRAMMLÄNNING, m.”, “Framlänninga” bfpl., i Svenskt dialektlexikon : ordbok öfver svenska allmogespråket s. 163, 551

Media som används på denna webbplats

Map Söderland Sweden.png
Författare/Upphovsman: Enar Nordvik. Original uploader was en:User:Mic, Licens: CC BY-SA 3.0
Map of "Söderland", the part of Sweden that is not Norrland.