Söderströmstunneln

För andra betydelser, se Södertunneln (olika betydelser).
Söderströmstunneln
Söderströmstunneln sänktunnel okt 2013.jpg
Söderströmstunneln, vy mot norr och Riddarholmen, 10 oktober 2013.
Officiellt namnSöderströmstunneln
PlatsStockholm
Ingår som en del avSöderleden
Format
Total längd400 m
Datum
Öppningsdatum2017
Trafik
TrafikslagTåg

Söderströmstunneln är en järnvägstunnel under Söderström i Stockholm som utgör en del av Citybanan vilken invigdes 2017.

För den cirka 400 meter långa Söderströmstunneln (mellan Söder Mälarstrand och Riddarholmen) användes en mycket avancerad tunnelbyggnadsmetod. Anledningen är att bergytan huvudsakligen ligger under tunnelläget. Undervattensdelen av tunneln består av tre stycken sänktunnelelement. Dessa sänktes ner på fyra stålkärnepålade fundament, som gjutits av dykare med speciell undervattensbetong. Pålarna står på fast berg.

Hela konstruktionen kan liknas vid en överdäckad undervattensbro. En extra komplikation är att tunneln lutar cirka 10 meter mellan södra och norra anslutningen. På Riddarholmssidan ligger tunnelbotten 24 meter under vattenytan och på Södermalmssidan 14 meter. Från vattenytan ner till tunneltaket är det 13 meter vid Riddarholmen och 4 meter vid Södermalm.[1]

Arbetsgång

Tvärsektion genom sänktunneln.
Fästen för spännkablarna, Södermalmssidan.
Gjutskarv mellan element T2 och T3.
Längssektion genom Söderströmstunneln under Riddarfjärden. T1, T2, T3 anger sänktunnelelementen. Norr är till vänster.

På grund av platsbristen vid Söder Mälarstrand byggs sänktunnlarna på annan plats. Stålgjutformarna tillverkas på ett skeppsvarv i Tallinn och består av 10 mm tjock fartygsplåt. Varje stålgjutform är cirka 100 m långt, 20,5 m brett, 10,0 m högt och väger 870 ton (ett färdiggjutet element väger över 20 000 ton).[1] Kortsidorna är provisoriskt tätade med stålskott som gör att formarna kan transporteras flytande. Den första stålformen kom till Södertälje hamn den 21 augusti 2009, den andra i slutet på år 2009. Vid en kajplats i närheten av Enhörna[2] längre in i Mälaren, kommer viss armering och betonggjutning att utföras. I väntan på det arbetet ligger tunnelsektion nr 2 för ankar i Hovgårdsfjärden utanför Adelsö. Den 30 juni 2011 bogserades det tredje och sista tunnelelementet på Mälaren till Söder Mälarstrand för en slutliga betonggjutningar. Elementet drogs av bogserbåten Freja och sköts på av bogserbåten Tug.

Gjutformen av stål kommer att sitta kvar och blir en del av den framtida tunneln. Efter inledande gjutningsarbeten norr om Södertälje transporteras sänktunnelelementen flytande till sin destination vid Söderström, där utförs de slutgiltiga betongarbeten för tunneln inne i stålformen. Tunneln består liksom hela Citybanan av en huvudtunnel och en mindre service- och räddningstunnel. Den 30 april 2013 sänktes det första elementet ner och kopplades till anslutningstunneln på Södermalmssidan. Vid dessa arbeten hjälpte åtta dykare och ytterligare 35 personer sysslade enbart med sänkningen.[1]

Tunnelelementet bärs upp av två långsides monterade pontoner och hela ekipaget styrs av vajrar i både längs- och tvärled. Med hjälp av ballasttankar inne i tunnelelementen kan man påverka sektionen även i höjd- och djupled. När tunnelelementet är på plats läggs stenkross på tunneltaket och ballasttankarna töms. Hela sänkningsprocessen för ett tunnelelement tar cirka en vecka. Noggrannheten vid dockningen mot betonganslutningarna respektive mellan tunnelelementen är +/- 20 millimeter. Under våren och sommaren 2013 följer tunnelsegment två och tre. Det mellersta tunnelelementet (med namnet Mellanie) sänktes den 6 augusti 2013 och monterades sist. Sedan tas mellanväggarna ut och tunneln gjuts ihop.[1]

Slutligen monteras 40 spännkablar genom alla tre tunnelelementen och kablarna efterspänns, vilket skall garantera att en livslängd för konstruktionen på 120 år uppnås. På Riddarholmssidan ansluter sänktunneln till ett så kallat foghus, där tunneln kan röra sig några centimeter. För att minimera konstruktionshöjden monteras spåren i sänktunneldelen ballastfria, vilket innebär att rälsen skruvas direkt till bottenbetongen utan makadam och utan slipers. Under senare delen av år 2013 påbörjas också återställandet av de båda kajerna på Söder Mälarstrand och Riddarholmen. Innan slutet av år 2013 beräknas man kunna gå torrskodd i den nya tunneln mellan Södermalm och Riddarholmen. Arbetena för Söderströmstunneln utförs av samriskföretag Joint Venture Söderströmstunneln HB, i vilket ingår bland andra tyska Züblin och danska E. Phil & Søn.

Bilder från bygget

2009 - 2010

2011 - 2012

2013

Se även

Referenser

  1. ^ [a b c d] Broschyr utgiven av Trafikverket (2013): ”Sänktunnel i punktform”
  2. ^ Uppgift enligt Banverkets informationsavdelning 2010-01-18

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Sänktunneln Söderström.jpg
Författare/Upphovsman: Janders, Licens: CC BY-SA 3.0
Den första delen av sänktunneln i Söderström placeras på plats
Söderströmstunneln bygget 2012-08-09.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Söderströmstunneln bygget 2012-08-09
Citybanan Sänktunnel april 2013b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Citybanan Sänktunnel april 2013: service- / räddningstunnel Riddarholmssidan
Citybanan Sänktunnel april 2013w.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Citybanan. Sänktunneldel 1 sänks ner, 30 april 2013
Sänktunnel Citybanan 2013-08-06j.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Sänktunnel Citybanan 2013-08-06
Söderströmstunneln sänktunnel okt 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Söderströmstunneln, sänktunneldel under Riddarfjärden, vy mot norr
Södertunnelm 07-2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Södertunnelns sänktunnelavsnitt i Stockholm
Citybanan Sänktunnel april 2013d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Citybanan Sänktunnel april 2013: stagning av schaktgrop Riddarholmssidan
Söderströmstunneln, sektion.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Söderströmstunneln i Stockholm. Sektion genom sänktunneln. Källa: Husbyggaren nr 1 2009
Nyboda tunnel 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Nyboda tunnel under Nybodaberget, södra Stockholm, tunnelöppning mot syd
Sänktunnel Citybanan 2013-08-06.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Sänktunnel Citybanan 2013-08-06
Söderströmstunneln sektion skiss 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Citybanan: Sänktunnel sektion skiss
Södermalmstunneln mot Söderströmstunneln 2013b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Söderströmstunneln, början av sänktunneldelen
Sänktunneln kopplingsdel 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Sänktunneln kopplingsdel i änden av tunnelelementet
Söderströmstunneln muddring 2011.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Muddringsarbeten för Söderströmstunneln i Stockholm
Riddaholmen dockhuvudet 2011.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Arkeologiska utgrävningar i samband med Citybanan på Riddarholmen, dockhuvudet i porslin
Sänktunnel Citybanan 2013-08-06s.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Sänktunnel Citybanan 2013-08-06
Sänktunnel Citybanan 2013-08-06e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Sänktunnel Citybanan 2013-08-06
Riddarholmen Citybanan 2011.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Citybanans Söderströmstunnel, mynning på västra Riddarholmen, utgrävningsplats för arkeologisk undersökning
Citybanan sänktunnel 2010d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Citybanan, Söderströmstunneln, Stockholm
Tunnelsegment till Citybanan under bogsering till Stockholm.JPG
Författare/Upphovsman: Boberger.Photo: Bengt Oberger, Licens: CC BY-SA 3.0
Det sista tunnelelementet, nummer tre, för Citybanans Söderströmsbetongsänktunnel under Mälaren, bogseras förbi Björnholmen väster om Stockholms innerstad på väg till arbetsplattform på Söder Mälarstrand för slutligt betonggjutningsarbete. Tunnelelementet dras av bogserbåten Freja och skjuts på av bogserbåten Tug. På segmentets hitsida ses eskortfartyget Sub Sea. Plattformen kommer närmast från Underås på hitsidan av Södertälje från Stockholm, dit skalet bogserats från varv i Tallinn genom Södertälje sluss - med minsta möjliga marginal - för att genomgå en första omgång betonggjutningar. Tunnelelementet, av stål, är 80 meter långt, 20 meter brett och 10 meter högt.
Citybanan, Adelsö 2010c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Sänktunnel-element nr 2 för Citybanans Söderströmstunnel, utanför Adelsö i januari 2010
Citybanan, 2009-06-03.JPG
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Citybanan, Stockholm, bygget vid Söder Mälarstrand
Söderströmstunneln dec 2010b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Byggarbeten med Söderströmstunneln i Stockholm, 2010-12-21
Söderströmstunneln gjutskarv okt 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Söderströmstunneln gjutskarv mellan element T2 och T3
Södermalmstunneln mot Söderströmstunneln 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Södermalmstunneln, vy mot Söderströmstunneln