Södermalmstunneln

För andra betydelser, se Södertunneln (olika betydelser).
Södermalmstunneln
Södermalmstunneln 2013n.jpg
Gjutning av tunnelvalv, oktober 2013.
Officiellt namnSödermalmstunneln
PlatsStockholm
Ingår som en del avCitybanan
Format
Total längd600 m
Datum
Öppningsdatum10 juli 2017
Trafik
TrafikslagTåg

Södermalmstunneln är en järnvägstunnel under Södermalm i Stockholm. Södermalmstunneln är en del av Citybanan som togs i bruk den 10 juli 2017. Entreprenör för tunnelarbetena är tyska Züblin.

Beskrivning

Anslutning vid Stockholms Södra pendeltågsstation, oktober 2013.
Tunneln under byggnaden Oscar I:s Minne, oktober 2014.

Södermalmstunneln är Citybanans sydligaste tunnelavsnitt, mellan Södra station och Söder Mälarstrand. Den går parallellt med den befintliga Södra tunneln, där nuvarande järnvägstrafik leds under Södermalm. Vid pendeltågsstationen Stockholms södra ansluts Södermalmstunneln till de befintliga spåren och vid Söder Mälarstrand fortsätter spåren in i sänktunneln, den så kallade Söderströmstunneln som är förbindelselänken under Söderström.

Södermalmstunneln framdrivs huvudsakligen i berg, den byggs för två spår och får en längd av cirka 600 meter. Parallellt med Södermalmstunneln byggs även en mindre service- och räddningstunnel som används för servicearbeten av tunneln och som utrymningsväg om en olycka skulle inträffa. Under hösten 2009 påbörjades sprängingarna av tillfartstunneln från Söder Mälarstrand under Mariaberget. I maj 2010 påbörjades sprängnings- och bergarbetet för pendeltågstunneln söderut. Genomslag mot Mariagårdstäppan gjordes i juni 2013. [1]

Tunneln under Oscar I:s Minne

Södermalmstunneln passerar direkt under södra flygeln och ena halvan av byggnaden Oscar I:s Minne. För att bevara huset krävs omfattande och tekniskt avancerade insatser. Den berörda delen av huset väger omkring 8 700 ton, och den lyfts upp för att tunneln skall kunna dras fram. Medan grunden schaktas bort säkras huset av en tillfällig stålkonstruktion som bärs upp av cirka 180 stålpålar invändigt och 100 utvändigt. Därefter gjuts två tunnelrör. När arbetet är klart kommer husgrunden att vila direkt på Citybanans tunneltak.[2]

Arbeten under Maria Magdalena kyrka

Rakt under kyrkan saknas det delvis bergtäckning för pendeltågstunneln då kyrkan vilar på en rullstensås. Alla fastigheter längs med tunnelsträckningen besiktigas innan bergarbetet påbörjades. I Maria Magdalena kyrka gjordes även en omfattande inventering av konservatorer. Under hela byggtiden av Citybanan har kontrollmätningar utförts med hjälp av en permanent mätutrustning längs tunnelsträckningen, så även i kyrkan och på kyrkogården. Under 2013 gjordes en slutbesiktning. Tidigare under bygget har den kulturminnesmärkta Maria Magdalena kyrka skadats av vibrationerna från bygget av Citybanan.[3]

Den 11 november 2011 inträffade ett mindre tunnelras som förorsakade ett hål på Maria Magdalena kyrkogård på Södermalm. Kyrkogården är belägen på en grusås och ungefär tjugo meter under marken byggs Citybanan. Hålet, som blev ungefär 1,5 meter djupt och 2 gånger 1,5 meter brett, bildades genom en sättning i marken, då fin sand under ungefär en halvminut rann ner i tunneln. Hålet i tunneln tätades med sprutbetong och från ovansidan fylldes hålet igen med sand.

Bilder

Se även

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Södermalmstunneln 2013o.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Södermalmstunneln under Maria Magdalena kyrka
Nyboda tunnel 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Nyboda tunnel under Nybodaberget, södra Stockholm, tunnelöppning mot syd
Södermalmstunneln 2013a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Södermalmstunneln, byggplats vid Stockholms Södra
Södermalmstunneln 2013n.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Södermalmstunneln
Södermalmstunneln 2013p.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Södermalmstunneln
Stockholms södra tunnelbygget 2014b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Södermalmstunneln vid Stockholms södra station, tunneln går delvis under Konung Oscar I:s Minne
Södermalmstunneln mot Söderströmstunneln 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Södermalmstunneln, vy mot Söderströmstunneln
Södermalmstunneln 2013e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Södermalmstunneln