Sällskapet (herrklubb)

För andra sällskap med liknande namn, se Sällskapet
Fasaden mot Blasieholmstorg
Biljardsalen 1901

Sällskapet är en stockholmsinstitution i klassisk brittisk klubbstil som grundades 1 december 1800 och huserar på Arsenalsgatan 7 vid Blasieholmstorg i Stockholm.[1] De ursprungliga stiftarna var i huvudsak grosshandlare och köpmän. Ledamöternas antal var i det första protokollet, daterat den 16 jan 1801, bestämt till 400. Kung Carl XVI Gustaf är Sällskapets Förste hedersledamot och i klubbens foyer finns en byst av honom skapad av skulptören Gudmar Olovson. Där står även en byst av Karl XIV Johan skänkt av denne till klubben 1844 och skapad av skulptören Johan Niclas Byström. Klubben leds av en direktion. Dess ordförande är bankdirektör Michael Zell. Den dagliga verksamheten leds av en verkställande direktör, John Josefson.[källa behövs]

Fastigheten

Klubben höll från början till i Kirsteinska huset vid Munkbron. 1849 flyttade den till Bergstrahlska huset vid Riddarhustorget och Stora Nygatan och 1857 till Hotel Rydberg vid Gustaf Adolfs torg.[2]

Sedan 31 mars 1870 har sällskapet sina lokaler i fastigheten Arsenalsgatan 7, som byggdes för Sällskapet, invigdes 1874 och som övergick i dess ägo 31 mars 1877. Fastigheten är ritad av arkitekten Johan Fredrik Åbom och inrymmer också en kopia av den bankettlokal denne ritade för det gamla Hotel Rydberg vid Gustav Adolfs torg. Denna lokal är i dag klubbens huvudmatsal. Därtill kommer många vackra klubbrum med bl.a. biljard- och bridgespelrum samt ett stort bibliotek. Klubben har en egen bibliotekarie.

Kända nutida medlemmar (urval)

Litteratur

  • Claës Lundin: Sällskapet 1800-1900, festskrift till 100-årsdagen
  • Ingmar Lindmarker: Sällskapet de första tvåhundra åren
  • Ragnar Svanström: Sällskapet 175 år Några anteckningar av
  • Karl Asplund: Sällskapet 1925-1950 Krönika av
  • Inga Lena Ångström Grandien, Måns Hirschfeldt, Erik Lindmark: Sällskapet 150 år på Arsenalsgatan 7

Källor

Media som används på denna webbplats

Bååtska palatset 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm
Stora sällskapet 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stora Sällskapet på Blasieholmstorg, Stockholm
Sällskapet biljard.jpg
Interiör från Stora Sällskapets biljardsal, Arsenalsgatan 7