Riksväg 73

Riksväg

Riksväg 73
Nynäsvägen

Riksväg 73 i Haninge kommun.
Basfakta
LandSverige
LänStockholms län
Längd57 km
BeläggningAsfalt
Geografiska fakta
Börjar iStockholm
ViaHanden
Västerhaninge
Ösmo
Slutar iNynäshamn (57 km)
Rv 73 i höjd med Tele2 Arena, 2013.
Nynäsvägen i höjd med Tallkrogen, vy mot norr, Globen i bakgrunden, 2009.

Riksväg 73 går på Södertörn mellan Stockholm och Nynäshamn och är huvudvägen söderut från Skanstull i Stockholm. Sträckan är 57 kilometer. Vägen kallas Nynäsvägen inom Stockholms och Huddinge kommuner och den är den tredje längsta vägen i Stockholms län. Inom Haninge och Nynäshamn har riksväg 73 inget namn. Namnet Nynäsvägen är i dessa kommuner namnet på den ursprungliga vägen som går från kommungränsen mot Huddinge förbi Handen, Jordbro och Västerhaninge och vidare mot Nynäshamn. (I Huddinge heter denna väg Gamla Nynäsvägen).

Historik

Nynäsvägens planskilda korsning med Huddingevägen i början av 1960-talet, vy mot nordväst, Skanskvarn och Årstaviken i bakgrunden.
(c) Johan Fredriksson, CC BY-SA 3.0
Nynäsvägen söderut genom Gamla Enskede.

Namnet Nynäsvägen gavs 1939 för delen inom Stockholms kommun och övriga kommuner senare. Under 1940-talet och 1950-talet hette vägen länsväg 143. Den äldsta landsvägen från Skanstull söderut var Dalarövägen som gick från Skansbron.

Genom att Södra begravningsplatsen anlades 1895 och exploatering av Enskede gård 1908 fick vägen större betydelse. När Skogskyrkogårdens första etapper invigdes 1920 hade vägen flyttats i ett något västligare läge för att skapa plats för kyrkogården. På 1930-talet utfördes diverse ombyggnadsarbeten av Nynäsvägen, en del som så kallade nödhjälpsarbeten. Under denna tid utfördes även permanentbeläggning av vägen inom Stockholms kommuns område.

År 1939 beslöt stadsfullmäktige byggandet av en högbro över Hammarbykanalen, Skanstullsbron, samt erforderliga väganslutningar till bland annat Huddingevägen norr om Gullmarsplan (Johanneshovsmotet). Den nya förbindelsen invigdes 1947, något fördröjd genom andra världskriget. Nynäsvägens modernisering i övrigt påbörjades 1944 med delen söder om Gamla Enskede. På sträckan genom Gamla Enskede utfördes åren 1958–1959 en helt ny vägsträcka för genomgångstrafiken i den breda mittremsan, medan den gamla sträckningen behölls som lokalgator på ömse sidor av den nya vägen. Detta möjliggjordes av att den tidigare spårvägslinjen nr 8 till Enskede ersatts med tunnelbana och buss så att utrymmet mellan alléträden blev tillgängligt.

Åren 1961–1971 breddades vägen till sex körfält från Skanstull till Stortorpsvägen, samtidigt utfördes samtliga korsningar planskilda och vägen fick standard av stadsmotorväg. Motorvägen GubbängenHanden öppnades under perioden 1965–1975, och fortsättningen till Västerhaninge (trafikplats Fors) under 1990-talet.

År 1984 tillkom nya anslutningsramper till och från nybyggda Johanneshovsbron. 2004 sänktes vägsträckan vid Globen, korsningen med Enskedevägen/Sofielundsvägen utfördes planskild (Sofielundsmotet) och anslutningar till Södra länken kom till.

Den 24 maj 2009 öppnades den 6 kilometer långa motorvägssträckan från trafikplats Fors till trafikplats Gryt i Haninge kommun[1] och den 26 september samma år öppnades fortsättningen till trafikplats Överfors[2] i Nynäshamns kommun. Den 4 december 2010 invigdes delen Överfors − Älgviken[3] strax norr om Nynäshamns tätort.

Betongbroarna mellan Fors och Nynäshamn är formgivna av arkitekt Erik Andersson.[4]

Motorvägsutbyggnaden ersatte ett vägavsnitt som kallats Dödens väg.[5]

Sträckning

Nynäsvägen tar sin början vid Johanneshovsmotet vid Gullmarsplan med anslutning från Johanneshovsbron och Skanstullsbron samt Johanneshovsvägen (tidigare Huddingevägen), och fortsätter därifrån över tunnelbanan (Gullmarsplan-Skärmarbrink), via Globen (Västra Sofielundsavfarten) till Sofielundsmotet. Vid Sofielundsmotet ligger tunnelmynningarna för Skräddartunneln och Skeppartunneln, som leder riksväg 73 mellan Södra Länken och Nynäsvägen. Vid Sofielundsmotet, som ligger vid korsningen mellan Nynäsvägen och Enskedevägen/Sofielundsvägen, börjar också två enkelriktade gator på varsin sida om huvudvägen. De fortsätter söderut 1000 m genom Gamla Enskede, och är de enda delarna av Nynäsvägen i Stockholm som är adressnumrerade.

Nynäsvägen fortsätter söderut under tunnelbanan (SkogskyrkogårdenTallkrogen) och Lingvägen, utmed Skogskyrkogården till Gubbängsmotet där den ansluter till Örbyleden och Tyresövägen (länsväg 229). Från Gubbängsmotet går den under Farstavägen och Ågesta Broväg, och passerar sedan kommungränsen till Huddinge kommun där sedan Magelungsvägen (länsväg 271) ansluter.

Gamla Nynäsvägen går därefter utmed Trångsund och Skogås till gränsen mot Haninge. Nynäsvägen fortsätter från gränsen mot Huddinge förbi Handen, Jordbro, Västerhaninge, Landfjärden och Ösmo till Nynäshamn, där den slutar vid järnvägsstationen och Gotlandskajen. Det är dessa vägar som har adresser.

Riksväg 73 (som saknar namn i Haninge och Nynäshamns kommuner) går som motorväg mellan trafikplats Gubbängen i Stockholms kommun och trafikplats Älgviken i Nynäshamns kommun. Även norr om trafikplats Gubbängen är vägen mötesfri och saknar plankorsningar.

Vägstandard

DelsträckaAvståndHastighetVägstandard
Stockholm
Trafikplats Johanneshov
Stockholm (Farsta)
Trafikplats Gubbängen
4 km2+2-väg / 3+2-väg.
Stockholm (Farsta)
Trafikplats Gubbängen
Stockholm (Larsboda)
Trafikplats Larsboda
2 kmMotorväg (2+2)
Stockholm (Larsboda)
Trafikplats Larsboda
Huddinge (Trångsund)
Trafikplats Trångsund
2 kmMotorväg (2+2)
Huddinge (Trångsund)
Trafikplats Trångsund
Lidatorp
Trafikplats Lidatorp
35 kmMotorväg (2+2)
Lidatorp
Trafikplats Lidatorp
Älgviken
Trafikplats Älgviken
3 kmMotorväg (2+2)
Älgviken
Trafikplats Älgviken
Nynäshamn
Trafikplats Norvik
3 km Landsväg.
Nynäshamn
Trafikplats Norvik
Nynäshamn
Färjeterminal
2 km 2+2-väg.

[6]

Trafikplatser längs riksväg 73

Riksväg 73 norrut, strax söder om trafikplats Vega i Haninge kommun, juni 2021.
NrNamnSkyltning
Fyrfältsväg från Gullmarsplan till Gubbängen
Trafikplats Gullmarsplan226, Gullmarsplan, Hammarby Sjöstad, Skanstull/Södermalm
Trafikplats SofielundsplanSödra länken E4E20222226 motorväg, Globen, Enskede
Trafikplats SockenvägenEnskedefältet, Kärrtorp, Bagarmossen, Skogskyrkogården
Trafikplats TallkrogenTallkrogen, Gubbängen
NrNamnSkyltning
Motorväg Motorväg från Trafikplats Gubbängen till Älgviken
    Trafikplats GubbängenSkarpnäck, 229, Sköndal, Hökarängen
Trafikplats FarstaFarsta C
Trafikplats LarsbodaÅgesta, Larsboda, Farsta strand
Trafikplats Trångsund271 Älvsjö, Farsta C, Trångsund
Trafikplats SkogåsSkogås
Trafikplats LännaHuddinge, Länna
Trafikplats VegaVega, Norrby
Trafikplats Handen260 Haninge C, Vendelsö, Brandbergen
Trafikplats Jordbro227 Dalarö, 259 Huddinge
Trafikplats Västerhaninge257 Västerhaninge C, Tungelsta, Dalarö
Trafikplats ForsÅrsta havsbad, Försvarsmakten Berga
Trafikplats GrytSöderby brygga, Tungelsta
Trafikplats SegersängSegersäng, Landfjärden
Trafikplats ÖverforsLandfjärden, Ösmo
Trafikplats ÖsmoÖsmo, Muskö, 225 Södertälje
Trafikplats LidatorpÄlby, Lidatorp, Björsta
Trafikplats ÄlgvikenNynäshamn centrum
Landsväg till Nynäshamn
Trafikplats NorvikNorvikshamnen

Se även

Referenser

Noter

Tryckta källor

  • Dufwa, Arne, red (1985). Trafik, broar, tunnelbanor, gator. Monografier utgivna av Stockholms stad, Stockholms tekniska historia 1. Stockholm: Liber Förlag. Libris 513275. ISBN 91-38-08725-1 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

6 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Vänster - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Sweden road sign C31-6.svg
Swedish prohibitory road sign.
Coat of arms of Sweden.svg
Författare/Upphovsman: Sodacan, Licens: CC BY-SA 4.0
Lilla riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Sweden road sign C31-8.svg
Swedish prohibitory road sign.
Vänster - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Höger - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Tele2 Arena juni 2013a 02.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Tele2 Arena den 25 juni 2013
0 - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Sweden road sign E1.svg
Svensk vägskylt för: Upplysningsmärken - Motorväg / Autostrada
Stockholm sydväst 1898.jpg
Stockholm från sydvöst. Den vita linjen är Södertäljevägen. Det ljusa område i föregrunden är utdikningen av Västertorp. Ballongfoto av Oscar Halldin 1898.
9 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Kvarntorps industriområde, riksväg 73, juni 2021a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kvarntorps industriområde i Haninge kommun, riksväg 73 i föregrunden med trafikplats Vega i balgrunden
2 - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Sweden road sign C31-10.svg
Swedish prohibitory road sign.
Nynäsvägen 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Nynäsvägen i Stockholm, vy mot norr, Globen i bakgrunden
7 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
4 - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Höger - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Sweden road sign C31-4.svg
Swedish prohibitory road sign.
SWE riksvag73.PNG
Författare/Upphovsman:

Romaine and

, Licens: CC BY-SA 2.5
Riksväg 73, Sweden
Sweden. Stockholm County. Haninge Municipality 018.JPG
Nynäsvägen/riksväg 73 mot nordöst i höjd med Berga gård i Västerhaninge, Haninge kommun.
5 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
2 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
E - grön.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Riksväg 73.svg
Svensk vägskylt för: Upplysningsmärken - Vägnummermärke, riksväg
Sweden road sign C31-11.svg
Svensk vägskylt för: Förbudsmärken - Begränsad hastighet
Sweden road sign C31-7.svg
Svensk vägskylt för: Förbudsmärken - Begränsad hastighet
0 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
1 - blå.svg
Del för att kunna generera vägnummerskyltar i artiklar.
Nynäsnägen 1947.jpg
Korsningen Nynäsvägen / Huddingevägen, vy mot nordväst. Trots att källan anger att bilden skall vara tagen 1947 finns det skäl att anta att den i själva verket är tagen någon gång mellan 1960-64 av flera skäl; det står ett tunnelbanetåg inne på stationen (vilket daterar bilden till efter 1950; och Enskedehallen (den stora vita byggnaden) stod klar först 1960. Sannolikt är det buss 70 på bilden, en busslinje som lades den den 5 april 1964.