Residensstad

En residensstad är i Sverige den tätort (till 1970 stadskommun), och var tidigare i Finland den stadskommun, där länsstyrelsen[1] för länet har sitt huvudsäte. Benämningen kommer av att länets landshövding[1] har sitt residens (alltså sin bostad) där. För Sverige gäller att landstingen normalt har förlagt sin centrala förvaltning till residensstaden, men det finns några undantag. I de nya "storlänen" – Skåne län och Västra Götalands län – har landstingen (numera benämnda regioner) sin centrala administration i en av de tidigare residensstäderna (Kristianstad respektive Vänersborg).

Det förekommer även att begreppet residensstad används som översättning av beteckningar för städer i andra länder som är huvudorter för provinser eller liknande administrativa områden, eller som benämning för orter som hyser ett officiellt residens av något slag.

Residensstaden är normalt länets största kommun; undantag i Sverige är Västernorrland och Södermanland där Sundsvall och Eskilstuna är folkrikare än residensstäderna Härnösand och Nyköping.

Residensstäder i Finland

Finlands län, länsstyrelser och landshövdingar avskaffades i och med utgången av 2009, med undantag för Ålands landshövding som sedan 23 december 2009 leder Statens ämbetsverk på Åland.

Uusimaa.vaakuna.svg Helsingfors (Nylands län, avskaffat 1997)
Pohjois-Karjala.vaakuna.svg Joensuu (Norra Karelens län, avskaffat 1997)
Keski-Suomen lääni.vaakuna.svg Jyväskylä (Mellersta Finlands län, avskaffat 1997)
Kymen lääni.vaakuna.svg Kouvola (Kymmene län, avskaffat 1997)
Savo.vaakuna.svg Kuopio (Kuopio län, avskaffat 1997)
Coat of arms of Åland.svg Mariehamn (Ålands län / Landskapet Åland)
Petsamo.vaakuna.svg Petsamo (Petsamo län, avskaffat 1922)
Lapin läänin vaakuna.svg Rovaniemi (Lapplands län, avskaffat 2009)
Itä-Suomen läänin vaakuna.svg S:t Michel (Östra Finlands län, avskaffat 2009, dessförinnan S:t Michels län, avskaffat 1997)
Etelä-Suomen läänin vaakuna.svg Tavastehus (Södra Finlands län, avskaffat 2009, dessförinnan Tavastehus län, avskaffat 1997)
Oulun läänin vaakuna.svg Uleåborg (Uleåborgs län, avskaffat 2009)
Vaasan lääni.vaakuna.svg Vasa (Vasa län, avskaffat 1997)
Coat of Arms of Vyborg (Vyborg Governorate) (1788).png Viborg (Viborgs län, avskaffat 1945)
Länsi-Suomen läänin vaakuna.svg Åbo (Västra Finlands län, avskaffat 2009, dessförinnan Åbo och Björneborgs län, avskaffat 1997)

Residensstäder i Sverige

Dalarnas vapen.svg Falun, Dalarnas län (Kopparbergs län till 1996)
Gävleborgs län vapen.svg Gävle, Gävleborgs län
Västra Götalands läns vapen.svg Göteborg, Västra Götalands län (Göteborgs och Bohus län till 1997)
Hallands vapen.svg Halmstad, Hallands län
Västernorrlands läns vapen.svg Härnösand, Västernorrlands län
Jönköping län vapen.svg Jönköping, Jönköpings län
Kalmars läns vapen.svg Kalmar, Kalmar län
Blekinges vapen.svg Karlskrona, Blekinge län
Värmlands vapen.svg Karlstad, Värmlands län
Östergötland vapen .svg Linköping, Östergötlands län
Norrbottens läns vapen.svg Luleå, Norrbottens län
Skåne län vapen.svg Malmö, Skåne län (Malmöhus län till 1996)
Södermanlands vapen.svg Nyköping, Södermanlands län
Stockholms läns vapen.svg Stockholm, Stockholms län
Västerbottens läns vapen.svg Umeå, Västerbottens län
Upplands vapen.svg Uppsala, Uppsala län
Gotlands vapen.svg Visby, Gotlands län
Västmanlands vapen.svg Västerås, Västmanlands län
Kronobergs läns vapen.svg Växjö, Kronobergs län
Örebros läns vapen.svg Örebro, Örebro län
Jämtlands läns vapen.svg Östersund, Jämtlands län

Tidigare residensstäder i Sverige

På grund av bland annat sammanslagningar av län är följande städer i Sverige inte längre residensstäder:

Gävleborgs län vapen.svg Hudiksvall, Hudiksvalls län/Västernorrlands län (1644–1761)
Kristianstad läns vapen.svg Kristianstad, Kristianstads län (1719–1996)
Norrbottens läns vapen.svg Piteå, Norrbottens län (1810–1855)
Västergötlands vapen.svg Mariestad, Skaraborgs län (1660–1997)
Västergötlands vapen.svg Skara, Skaraborgs län (1634–1659)
Västernorrlands läns vapen.svg Sundsvall, Västernorrlands län (1762–1778)
Älvsborgs vapen.svg Vänersborg, Älvsborgs län (1634–1997)

Först visas länets vapen, följt av residensstadens, länets namn och vilka år staden var residensstad.

Referenser

Media som används på denna webbplats

Coat of arms of Åland.svg
På det blå fältet går en gyllene hart. På toppen av skölden är grevskapets krona.
Lapin läänin vaakuna.svg
Coats of arms of province of Lappi
Örebros läns vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Itä-Suomen läänin vaakuna.svg
Coats of arms of province of Eastern Finland
Jämtlands läns vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Coat of Arms of Vyborg (Leningrad oblast) (1788).png
Vyborg (Vyborg Governorate), coat of arms (1788)
Östergötland vapen .svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Västmanlands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Kronobergs läns vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Kristianstad läns vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Hallands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Pohjois-Karjala.vaakuna.svg
Norra Karelens vapen återgår på vapnet för det historiska landskapet Karelen och avbildar till vänster an arm i harnesk med ett höjt västerländskt rakt svärd och till höger en höjd österländsk kroksabel.
Älvsborgs vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Värmlands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Dalarnas vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Oulun läänin vaakuna.svg
Coats of arms of province of Oulu, Finland
Kalmars läns vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Stockholms läns vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Upplands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Gotlands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Södermanlands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Norrbottens läns vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Blekinges vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Savo.vaakuna.svg
Norra Savolax landskapsvapen
Västergötlands vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Gävleborgs län vapen.svg
Författare/Upphovsman: Leonid 2, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]
Etelä-Suomen läänin vaakuna.svg
Coats of arms of province of Sourhern Finland