Rökdykning

Strazak 32.jpg
Strazak 33.jpg

Rökdykning innebär inträngning i tät brandrök, vanligen för att rädda liv eller för att släcka brand. Rökdykning innebär en skyddsnivå, och är därför reglerad av arbetsmiljömyndigheterna. Ibland används begreppet också om åtgärder, i första hand livräddning men även släckarbete inne i byggnaden.

Rökdykning i Sverige

Merparten av rökdykning i Sverige bedrivs av den kommunala räddningstjänsten. Den regleras av en speciell föreskrift utgiven av Arbetsmiljöverket, "Rök- och kemdykning", AFS 2007:7. Där beskrivs bland annat rollerna vid rökdykning, utrustning, utbildning och medicinska krav.

Vid rökdykning på land arbetar man alltid i par (till sjöss gäller andra regler). För sin säkerhet har rökdykarna skyddskläder, andningsapparater och strålrör. Utanför byggnaden finns en rökdykarledare som håller kontakt med rökdykarna via radio, en pumpskötare som håller koll på säkert vatten samt en arbetsledare.

Förkortningar

Generellt förkortas rökdykare med "RD", och rökdykarledare med "RDL". Inom räddningstjänsten är det vanligare att man använder dessa förkortningar än att säga de fullständiga titlarna.

Se även

  • Lättskumsfyllning

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Strazak 32.jpg
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Przykuta antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC-BY-SA-3.0
Yngre brandmästare provar rökdykapparat.
Strazak 33.jpg
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Przykuta antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC-BY-SA-3.0