Röda linjen (Stockholms tunnelbana)

Röda linjen
Stadion May 2017 01.jpg
Stadion
Allmänt
PlatsStockholm, Sverige Sverige
Antal stationer36
Turtäthet10 min per linje, 5 min i högtrafik
Organisation
Invigd1964
ÄgareRegion Stockholm
Infrastruktur­förvaltareRegion Stockholm
TrafikoperatörMTR Tunnelbanan AB
BiljettoperatörStorstockholms Lokaltrafik (SL)
Tekniska fakta
Linjelängd41,2 kilometer
Högsta hastighet90 km/h
MatningStrömskena
Linjekarta
Röda linjen
Unknown BSicon "tKBHFa"
11,1Mörby centrum 14 
Unknown BSicon "tHST"
10,1Danderyds sjukhus
Unknown BSicon "tSTRe"
 Tunnel 1,7 km
Small bridge over water
 Stocksundsbron 240 m
Unknown BSicon "tSTRa"
 Tunnel 8,5 km
Unknown BSicon "tHST"
8,8Bergshamra
Unknown BSicon "tBHF"
6,8UniversitetetRoslagsbanan
Unknown BSicon "tBHF"
4,5Tekniska högskolanRoslagsbanan
Unknown BSicon "tHST"
3,4Stadion
Unknown BSicon "tSTR"Head station
5,8RopstenLidingöbanan  13 
Unknown BSicon "tSTR"Enter and exit tunnel
 Tunnel 0,6 km
Unknown BSicon "tSTR"Unknown BSicon "tSTRa"
Unknown BSicon "tSTR"Unknown BSicon "tHST"
4,4Gärdet
Unknown BSicon "tSTR"Unknown BSicon "tHST"
3,6Karlaplan
Unknown BSicon "tKRWg+l"Unknown BSicon "tKRWr"
Unknown BSicon "tBHF"
2,6Östermalmstorg
Unknown BSicon "tABZg+r"
 Gröna linjen
Unknown BSicon "tTBHFt"
1,5T-Centralen Spårväg city Pendeltåg Fjärrtåg
Unknown BSicon "tSTRe"
Stop on track
0,4Gamla stan
Unknown BSicon "tSTRa"
 Tunnel 3,2 km
Unknown BSicon "tBHF"
0,0Slussen Saltsjöbanan
Unknown BSicon "tABZgl"
 Gröna linjen
Unknown BSicon "tHST"
1,0Mariatorget
Unknown BSicon "tHST"
1,7Zinkensdamm
Unknown BSicon "tHST"
2,4Hornstull
Unknown BSicon "tBHF"
3,4LiljeholmenTvärbanan
Unknown BSicon "tSTRe"
Unknown BSicon "KRWgl"Unknown BSicon "KRW+r"
Unknown BSicon "tSTRa"Unknown BSicon "tSTRa"
 Tunnel 1,9 resp 1,6 km
Unknown BSicon "tABZgl"Unknown BSicon "tABZgl"
 Nybodadepån
Unknown BSicon "tSTR"Unknown BSicon "tHST"
4,6Midsommarkransen
Unknown BSicon "tSTR"Unknown BSicon "tSTRe"
Unknown BSicon "tSTR"Stop on track
5,4Telefonplan
Unknown BSicon "tSTR"Stop on track
6,7Hägerstensåsen
Unknown BSicon "tSTR"Stop on track
7,4Västertorp
Unknown BSicon "tSTR"End station
8,1Fruängen 14 
Unknown BSicon "tHST"
4,7Aspudden
Unknown BSicon "tSTRe"
Stop on track
5,6Örnsberg
Stop on track
6,4Axelsberg
Unknown BSicon "tSTRa"
 Tunnel 2,3 km
Unknown BSicon "tHST"
7,5Mälarhöjden
Unknown BSicon "tSTRe"
Stop on track
9,0Bredäng
Stop on track
10,3Sätra
Unknown BSicon "tSTRa"
 Tunnel 1,9 km
Unknown BSicon "tHST"
11,7Skärholmen
Unknown BSicon "tSTRe"
Stop on track
12,6Vårberg
Stop on track
14,2Vårby gård
Unknown BSicon "tSTRa"
 Tunnel 2,0 km
Unknown BSicon "tHST"
16,1Masmo
Unknown BSicon "tSTRe"
Stop on track
17,5Fittja
Unknown BSicon "tSTRa"
 Tunnel 2,0 km
Unknown BSicon "tHST"
19,0Alby
Unknown BSicon "tSTRe"
Stop on track
20,1Hallunda
Station on track
20,8Norsborg 13 
Non-passenger end stopUnknown BSicon " "
 Norsborgsdepån

Tunnelbana 2, i marknadskommunikation kallad Röda linjen (eller Tub 2 som den heter internt[1]), är en av tre banor i Stockholms tunnelbana. Den har totalt 36 stationer varav 4 är betongstationer, 16 är bergstationer och 15 är ytstationer. Banan är totalt 41 238 meter lång (18 meter kortare än Gröna linjen). Den består av fyra grenar med slutstationer i Fruängen och Norsborg i sydväst samt Mörby centrum och Ropsten i nordost. Populärnamnet Röda linjen infördes av SL kring 1990 och återspeglas av att bansystemet sedan dess har markerats med röd färg på SL:s linjekartor. Innan dess, från 1970-talet och framåt, var linjens färg orange.

Historia

Röda linjens öppningsår
Track end start
1978Mörby centrum
Unknown BSicon "STR+GRZq"
1975Universitetet
Unknown BSicon "STR+GRZq"
1973Tekniska Högskolan
Straight trackTrack end start
1967Ropsten
Unknown BSicon "KRWg+l"Unknown BSicon "KRWr"
Unknown BSicon "STR+GRZq"
1965Östermalmstorg
Unknown BSicon "STR+GRZq"
1964T-Centralen
Unknown BSicon "STR+GRZq"
1964Liljeholmen
Unknown BSicon "KRWgl"Unknown BSicon "KRW+r"
Straight trackTrack end end
1964Fruängen
Unknown BSicon "STR+GRZq"
1964Örnsberg
Unknown BSicon "STR+GRZq"
1965Sätra
Unknown BSicon "STR+GRZq"
1967Skärholmen
Unknown BSicon "STR+GRZq"
1967Vårberg
Unknown BSicon "STR+GRZq"
1972Fittja
Track end end
1975Norsborg

Linjen invigdes 5 april 1964 mellan T-Centralen och Fruängen/Örnsberg. Flera ytterligare sträckor invigdes under åren 1965–1967, medan den sista grenen till Mörby Centrum blev klar 1978. Inom Stockholms innerstad byggdes den röda linjen oberoende av gatunätet, och på större djup än den gröna linjen, som huvudsakligen byggdes under gator.

Sträckan MälarhöjdenLiljeholmen byggdes redan på 1910-talet som spårväg, kallad Södra Förstadsbanan. Sträckan Liljeholmen–Midsommarkransen byggdes senare. Denna byggdes i huvudsak på egen banvall, eftersom området inte var så tättbebyggt. Dock fanns plankorsningar och nya delsträckor byggdes i tunnel inför tunnelbanestarten. Därför är inte så mycket kvar av de ursprungliga spårvägssträckningarna på denna linjesträckning.

Vagntyp C20 och C6 sydväst om station Telefonplan.

Sträckan Telefonplan-Fruängen byggdes 1946–1956 som spårväg förberedd för tunnelbana (Linje 14 och 17 till Fruängen), med T-baneperronger i mitten och kortare spårvagnsperronger på sidorna. Denna sträcka är samma idag. För sträckan förbi T-Centralen hade spårtunnlar byggts redan då den gröna linjen byggdes där, mestadels genom att gräva ned tunnlarna och täcka över. T-Centralen togs i bruk 1957 för den gröna linjen medan den röda alltså togs i bruk 1964.

Tidigare hade röda linjen orange färg på översiktskartorna, men vartefter nya kartor trycktes upp vid förändringar i tunnelbanenätet fick linjen under 1980-talet en allt rödare färgton. Tunnelbanelinjen mellan Fruängen och Mörby centrum och omvänt hette från början linje 24, men bytte nummer till 14 omkring 2001. Linjen mellan Norsborg och Ropsten och omvänt hette tidigare linje 23, men bytte till nummer 13 omkring 2004.

En större renovering av sträckan LiljeholmenFruängen gjordes under sommaren 2006. Trafiken ersattes då av buss.

Tidigare utbyggnadsplaner

I Tunnelbaneplan för Stor-Stockholm från 1965 planerades den röda linjen att dras vidare norrut från Östermalmstorg ut till Hägernäs. Planen var då stationerna Djursholms Ösby, Enebyberg, Roslags Näsby, Täby centrum, Viggbyholm och slutligen Hägernäs. Albano som möjlig station diskuterades. En möjlig del av planen var en helt ny tunnelbanesträckning istället för att använda sig av de existerade spåren som tidigare byggts för järnvägen.[2] 1975 beslöts om utbyggnad av tunnelbana norrut på bekostnad av Roslagsbanan men diskussioner följde och 1976 beslöt landstinget att Roslagsbanan skulle vara kvar men 1978 beslöts att 1975 års beslut skulle stå fast. Stockholms läns landsting beslöt 1979 att en tunnelbana i ytläge skulle dras till Täby centrum. I Täby kommun och Vallentuna kommun hölls 1980 folkomröstningar om ifall tunnelbana skulle byggas dit eller inte, vilka gav nej som resultat. Länsstyrelsen ansåg inte att resultaten skulle räknas då kollektivtrafiken var en landstingsfråga och inte låg hos kommunerna att besluta om, kommunerna vägrade dock att detaljplanera för Tunnelbanan. I oktober 1980 beslöt landstinget att tunnelbana skulle byggas men planen lämnades sedan och istället har satsningar gjorts på Roslagsbanan.[3]

På den andra sträckan norrut som idag slutar i Ropsten var tanken att dra tunnelbanan vidare över en separat bro för enbart spårbunden trafik över Lilla värtan och sedan i tunnel fram till stationen Lidingö centrum. Här togs även möjligheterna till ytterligare förlängningar på Lidingö upp med Baggeby och Bodal samt Bogesundslandet som möjliga slutstationer.[2] Bogesundslandet var vid denna tid tänkt att bebyggas med bostäder. Ritningsskisser på tunnelbanebron togs fram av Lidingö stadsbyggnadskontor i samband med att nya Lidingöbron (1971) projekterades. Ett principbeslut togs av Lidingö stadsfullmäktige 1966 att dra ut tunnelbanan till Lidingö men planerna skrinlades. Planerna på en tunnelbanebro blev aktuella igen efter det att man 2004 upptäckt skador på Gamla Lidingöbron som kommer att kräva dess ersättning med en ny bro. Man har ändå valt att satsa på en ny spårvägsbro, eftersom det blir billigare och restiden från Stockholm i allmänhet blir minst lika snabb så. Man vill också koppla Lidingöbanan till Spårväg City.[4]

Söderut fanns planer på att förlänga Fruängenbanan vidare söderut till Huddinge centrum och Flemingsberg. Mark reserverades men någon förlängning till bland annat Huddinge sjukhus har aldrig blivit genomförd.[3]

Trafikering

Karta över röda linjens sträckning.
Stocksundsbron mellan Danderyds kommun och Solna kommun.

Den röda linjen trafikeras av två tunnelbanelinjer, linje 13 och linje 14, och har 411 000 resenärer per arbetsdag (2006) och cirka 128 miljoner per år (2005).[källa behövs]

Linje 13 går NorsborgRopsten och linje 14 går FruängenMörby Centrum. Under vanliga dagar på dagtid är det 5-minuterstrafik på linje 14 mellan Mörby centrum och Liljeholmen, under övrig tid 10-minuterstrafik. I rusningstid är det 5-minuterstrafik på linje 13 Alby/Sätra-Ropsten och 5-minuterstrafik på linje 14 Mörby centrum–Fruängen. Detta ger 2,5-minuterstrafik på den gemensamma sträckan Östermalmstorg-Liljeholmen, alltså 24 tåg per timme.

De längsta tunnlarna är Gamla stanBergshamra (8,5 km), Gamla stan–Gärdet (delvis gemensam med Gamla stan-Bergshamra, 2,1 km egen tunnel, 4,5 km totalt) och Axelsberg (tunnelbanestation)Bredäng (2,3 km)

De 10 största stationerna (efter antal påstigande på röda linjen en vintervardag 2015) är:[5]

NrStationAntal påstigande
1T-Centralen (röda linjen)82 200
2Slussen (röda linjen)40 600
3Östermalmstorg37 000
4Liljeholmen31 700
5Tekniska högskolan25 500
6Ropsten20 100
7Hornstull19 200
8Mariatorget18 300
9Karlaplan16 700
10Danderyds sjukhus14 700

Bilder

Fotnoter

  1. ^ Trafiksäkerhetsinstruktion för tunnelbanan, ändringstryck 6(SL-2008-16140 utgåva 5.0). 2008 
  2. ^ [a b] Tunnelbaneplan för Stor-Stockholm, Generalplaneberedningens tunnelbanekommitté, 1965
  3. ^ [a b] Dufwa, Arne, red (1985). Trafik, broar, tunnelbanor, gator. Monografier utgivna av Stockholms stad, Stockholms tekniska historia 1. Stockholm: Liber Förlag. Libris 513275. ISBN 91-38-08725-1 
  4. ^ ”Varför en ny bro?”. Arkiverad från originalet den 20 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170220094359/http://www.lidingo.se/toppmeny/byggabomiljo/planerochutveckling/storreutvecklingsprojekt/lillalidingobron/varforennybro.4.4f1828d515903f133b97a8e.html. Läst 19 februari 2017. 
  5. ^ ”Fakta om SL och länet år 2015” (PDF). Storstockholms Lokaltrafik. 25 oktober 2016. Arkiverad från originalet den 26 november 2016. https://web.archive.org/web/20161126002454/http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Fakta%20om%20SL%20och%20l%C3%A4net/Fakta-SL-Waxholmsbolaget-Fardtjanstent-2015-webb.pdf. Läst 13 mars 2017. 

Media som används på denna webbplats

BSicon .svg
This is the "empty element" of the Icons for railway descriptions (see there for further informations). The original syntax of Wikipedia:Route diagram templates filled all empty spaces in a diagram with this file (all BSicons were 20x20px). For those cells where an icon ID was provided, some "File:BSicon_ID.svg" were used, and where there was no ID, "File:BSicon_.svg" was substituted. Many major Wikipedias has since upgraded the syntax so that just an empty table cell is used (incl. En.WP).
Stockholm commuter rail symbol.svg
Symbol för Stockholms pendeltåg
BSicon HST.svg
flag stop track straight in use
BSicon KBHFe.svg
head station, track ending
BSicon BHF.svg
station straight track
BSicon KBSTe.svg
non-passenger head stop, track ending
Stockholm metro symbol.svg
Symbol for Stockholm metro
BSicon WBRÜCKE1.svg
bridge over water straight (medium)
BSicon tHST.svg
tunnel flag stop straight
Metro trains C20 C6 Telefonplan Stockholm.jpg
Författare/Upphovsman: FrayMan, Licens: CC BY-SA 4.0
Tunneltåg typ C20 och C6 söder om station Telefonplan, Stockholm
Stadion May 2017 01.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 4.0
Stadion metro station, Stockholm.
BSicon KRWgl.svg
spoorsjabloon
BSicon tKBHFa.svg
tunnel terminal station, track starting
Bergshamra C.JPG
Författare/Upphovsman: Allgau, Licens: CC BY-SA 3.0
Artwork at the Stockholm metro station Bergshamra
BSicon tBHF.svg
tunnel station straight
Stocksundsbroarna tunnelbana 2014b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stocksundsbroarna tunnelbana
BSicon KRWr.svg
spoorsjabloon
Stockholm - Tunnelbana - Mariatorget (11108442545).jpg
Författare/Upphovsman: Ingolf from Berlin , Deutschland, Licens: CC BY-SA 2.0
Röda linjen - T13 - T14
Hornstull platform.jpg
Författare/Upphovsman: maxronnersjo, Licens: CC BY-SA 3.0
The platform at Hornstull subway station in Stockholm, Sweden, 2013
Alby metro station September 2014 01.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 4.0
Alby metro station, Stockholm Metro.
BSicon KBHFa.svg
head station, track starting
BSicon tTBHFt.svg
Tower station, straight tunnel in use, across tunnel in use
BSicon STR+GRZq.svg
track with ex border
BSicon KRW+r.svg
spoorsjabloon
Mälarhöjden.jpg
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Malter antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC BY-SA 3.0
Mälarhöjden station on the Stockholm Metro.
BSicon KRWg+l.svg
Two quarters shift from left
1 kompania 1sbs (svg).svg
The 1st Independent Parachute Brigade had this painted on their helmets, weapons and other equipment during Operation Market Garden