Råsunda (stadsdel)

Flygbilder över Råsunda i februari 2013. I förgrunden Råsunda stadion före rivningen, och i bakgrunden den nya Friends arena. Till höger om denna syns Ostkustbanan och till vänster Hagalunds bangård.

Råsunda är en stadsdel i Solna kommun, Stockholms län. Stadsdelen har 17 382 invånare (år 2013),[1] vilket utgör 23,9 procent av Solna kommuns totala invånarantal.

Historia

Ortnamnet Råsunda är en sammanslagning av de två gamla gårdsnamnen Råsta och Frösunda (sta + Frösunda).[2] Bebyggelsen växte fram vid sekelskiftet 1900 på initiativ av Ivar Kreuger och Torsten Kreuger, genom samarbete mellan deras bolag Kreuger & Toll och Råsunda Förstadsaktiebolag. Bebyggelsen förlades längs Råsunda Förstadsaktiebolags spårväg mellan Stockholms innerstad och Sundbyberg, då kallad Stockholmsvägen, idag ungefär samma sträcka som Råsundavägen. Medan många andra förorter vid denna tid hade lantlig prägel, bestod bebyggelsen i Råsunda av större flerbostadshus. Den 10 november 1911 inrättades ett municipalsamhälle i Solna landskommun för Råsunda, på begäran av Råsunda Förstadsaktiebolag efter att Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hemställt om införande av Stadsstadgorna. Den 31 december 1912 fastställdes Råsundas första stadsplan, med påteckning om gillande och 1915 fastställdes Råsundas första lagligen fastställda Byggnadsordning. Municipalsamhället upphörde 1943 i och med att Solna stad bildades.

I Råsunda byggde Svensk Filmindustri 1920 sina filmateljéer som kom att kallas Filmstaden, här producerades ca 400 långfilmer fram till 1970.

Bebyggelse

Stadsdelen har blandad bebyggelse från olika tidsperioder på 1900-talet. Bebyggelsen brukar indelas i Råsunda stenstad och Råsunda villaområden samt höghusbebyggelsen. Höghusbebyggelsen har tillkommit i omgångar efter 1934 och är företrädesvis placerade i Råsundas östra, västra och sydvästra delar[3]. I modern tid har nya höghusområden tillkommit som nya Filmstaden och Arenastaden. Höghusbebyggelsetyperna är lamellhus, skivhus och punkthus. I nya Filmstaden och Arenastaden finns även kringbyggda kvarter.

Bland de kända byggnaderna märks bland annat Charlottenburgs gård, ursprungligen ett torp under Stora Frösunda som sedan 1960-talet är hembygdsgård för Solna. Till ett äldre riktmärke i stadsbilden hör Råsunda vattentorn som invigdes 1910 och levererade dricksvatten till det nybildade municipalsamhälle. Vid Sjövägen 20 ligger fastigheten Svanen 1 som är en villa i medelhavsinspirerande drag. Villan uppfördes 1932-1933 efter ritningar av arkitekt Carl Åkerblad för Råsundabolagets verkställande direktör Helge Werner. Svanen 1 är blåmärkt av kommunen och har tillmätts ett extra högt kulturhistoriskt värde som "omistlig". I Råsunda finns en hel del restauranger, caféer och butiker. På Stråket finns en vacker fontän med Carl Milles skulptur Solglitter från 1918. Den tidigare svenska nationalarenan för fotboll, Råsundastadion låg här.

Bilder

Demografi

Råsunda är Solnas befolkningsmässigt största stadsdel. Andelen invånare med utländsk bakgrund (född utomlands eller med båda föräldrarna födda utomlands) är 19,2 %,[4] vilket är klart lägre än i Solna som helhet (31,8 %). Råsunda bebos i tämligen hög utsträckning av människor från de högre inkomstklasserna; 37,5 % av männen och 20,7 % av kvinnorna hade år 2008 en förvärvsinkomst på minst 360 000 kr.[5]

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Råsunda February 2013 02.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 3.0
Råsunda, Solna Municipality in Stockholm County, Sweden. In the foreground Råsunda Stadium and in the background the new Friends Arena. Råsunda was Sweden's national football stadium 1937-2012. In November 2012 it was closed down and replaced by the new Friends Arena about 1 km from Råsunda Stadium. Flats and offices will be built on the old ground.
Råsundavägen8.JPG
Författare/Upphovsman: Ankara, Licens: CC BY-SA 3.0
Råsundavägen
Milles Solglitter.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Carl Milles "Solglitter" på Råsunda torg i Solna
Råsunda Vattentorn 2020b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Råsunda Vattentorn invigd 1910, arkitekt Sigge Cronstedt
Svanen 1 Solna 2014a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Fastigheten Svanen 1 i Solna, arkitekt Carl Åkerblad
Charlottenburgs gård, maj 2020b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Charlottenburgs gård, huvudbyggnad
Råsundavägen9.JPG
Författare/Upphovsman: Ankara, Licens: CC BY-SA 3.0
Råsundavägen. Hörnhuset 112-114 byggt 1909. Arktekter G. H. Sandberg & F. Lilljekvist
Slottet 3, Solna.jpg
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 4.0
Slottet 3, Råstavägen 8 Solna. Byggnadsår: 1911-1912 Arkitekter:Paul A Löfgren & Ernst Otterström
Råsunda torg, trappor.jpg
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 4.0
Råsunda torg, trappor