Rättsväsen

Rättsväsen, ibland rättsväsende, är ett sammanfattande begrepp för de organ, till exempel myndigheter, som med lagstiftning och rättskipning upprätthåller lagen.[1] Med begreppet brukar man särskilt avse domstolar, men också åklagar-, polis- och kriminalvårdsmyndigheter brukar inbegripas.[2]

Rättsanstalt är en äldre benämning på rättsväsende, särskilt om den institution som fastställde och skyddade rättsordningen i samhället, det vill säga staten genom regering och folkrepresentation.[3]

Se även

Referenser