Provisor

En provisor är i Finland den svenskspråkiga titeln för en person med femårig universitetsutbildning inom läkemedelsområdet. Provisor motsvaras av apotekare i Sverige.

Begreppet apotekare finns dock även i Finland och syftar på en provisor med tjänst som apotekschef.

I Sverige används titeln "provisor" inte längre[1], men historiskt har den förekommit parallellt med "apotekare". En person med provisorsexamen som tjänstgjorde på någon annans apotek kallades provisor.[1] Officiellt var dock titeln förbehållen en föreståndare på någon annans apotek.[2] Apotekets innehavare titulerades "apotekare". Efter att provisorsexamen avskaffades levde "provisor" kvar som en inofficiell benämning på en examinerad apotekare som tjänstgjorde på någon annans apotek.[3]

Källor

  1. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Provisor (tryckår 1954)
  2. ^ Apotekare i Nordisk familjebok (första upplagan, 1876)
  3. ^ Apotekare i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1904)

Se även