Postnummer i Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för det svenska postnummersystemet, vilket på PTS uppdrag förvaltas av Postnord.

Postnummerrådet förvaltar postnummersystemet och sammanträder ca 3–4 gånger per år. Rådet består av deltagare från Citymail, Fria Postoperatörers Förbund, Lantmäteriet, Postnord, Post- och telestyrelsen, Svensk Direktreklam och Skatteverket.[1]

Uppdraget att förvalta det svenska postnummerregistret har Postnord i sin tur förmedlat till Postnummerservice i Norden AB, som i sin tur upplåter maskinell åtkomst till data genom företaget Geposit AB.

Historia

Generalpostdirektör Nils Hörjel presenterar postnummersystemet 1966.

Fram till 1968 sorterades posten efter postort, vilket innebar att de postanställda var tvungna att lära sig samtliga postorter i Sverige och vilken postkupé som passerade orten.[källa behövs] 1967 beslutades att postnummer skulle införas i Sverige och 12 maj 1968 togs det svenska postnummersystemet i bruk. Sedan dess har principen för postnummersystemet varit densamma, men en revision genomfördes under mitten av 1990-talet i samband med att alla kvarvarande postterminaler utrustades med postsorteringsmaskin.

Uppbyggnad

Det svenska postnummersystemet bygger på en femställig sifferkombination uppdelad på två grupper med tre respektive två siffror. Principen för numreringen är att ju lägre ett postnummer är, desto längre söderut ligger orten. Undantagna från principen är postnummer som börjar på siffran 1, vilka representerar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun. Postorterna delas upp i två-, tre- och fempositionsorter beroende på ortens storlek. Större orter är tvåpositionsorter, riktigt små fempositionsorter och övriga trepositionsorter.

Typografisk anvisning

Ett blanksteg skall infogas mellan tredje och fjärde siffran. Mellan postnumret och ortnamnet skall det vara ett blanksteg.[2] När postnumren infördes var anvisningen att det skulle vara två blanksteg mellan postnumret och ortnamnet, samt att ortnamnet skulle skrivas med stora bokstäver (full versalisering av landsnamnet "Sverige" var däremot inget som föreskrevs).[källa behövs]

Förändringar

Små postnummer- eller postortändringar, som berör färre än ca 50 hushåll eller företag, sker under vilken tid som helst under året. Nya postnummer skapas och försvinner i detta system ständigt. Större postnummerändringar är mer komplicerade och tar längre tid. Postoperatörerna måste därför ansöka postnummerförändringar senast 1 mars, ett visst år, om att få ändra postnumret. Kommunerna kan på samma sätt ansöka om de vill byta postortsnamn. Postnummerrådet, som är ett samarbetsorgan mellan postoperatörer, beslutar i juni vilka ansökningar som godkänns. Information om förändringen når sedan ut till hushåll och företag i september, de kan då klaga. I början av januari meddelas de hushåll/företag som tvingas byta postnummer eller postort. Ändringarna äger rum första helgfria måndagen i mars månad.[3]

Tvåpositionsorter

De två inledande siffrorna anger postort. Göteborg, Malmö och Stockholm har tilldelats två nummerserier varav den ena avser box- och företagsadresser och den andra serien gatuadresser. Mindre postorter kan bestå av en eller flera kommuner. Undantagsvis är även vissa kommuner delade mellan flera postorter. Med anledning av dessa orters storlek så numreras de inte på samma sätt som övriga tvåpositionsorter, med undantag av de så kallade tävlingspostnumren (se nedan).

Tvåpositionsorter i Sverige.
PostnummerPostortKommentar
10x xxStockholmBox- och företagsadresser
11x xxStockholmGatuadresser
20x xxMalmöBox- och företagsadresser
21x xxMalmöGatuadresser
22x xxLund 
25x xxHelsingborg 
30x xxHalmstad 
35x xxVäxjö 
39x xxKalmar 
40x xxGöteborgBox- och företagsadresser
41x xxGöteborgGatuadresser
50x xxBorås 
55x xxJönköping 
58x xxLinköping 
60x xxNorrköping 
62x xxVisby 
63x xxEskilstuna 
65x xxKarlstad 
70x xxÖrebro 
72x xxVästerås 
75x xxUppsala 
80x xxGävle 
85x xxSundsvall 
90x xxUmeå 
97x xxLuleåFöre revisionen 951 xx

Den tredje siffran i tvåpositionsnumren anger utdelningsform. För de postnummer som har brevbäring som utdelningsform representerar den tredje siffran en större sammanhängande geografisk del av postorten.

PostnummerUtdelningsformKommentar
xx0 xxBoxar och postala adresser (Brevbärarkontor, postterminaler m.m) 
xx1 xxBoxar, företagsadresserMed vissa undantag i större städer, exempelvis 111 xx Stockholm där utdelningsformen är brevbäring.
xx2 xxBrevbäring 
xx3 xxBrevbäring 
xx4 xxBrevbäring 
xx5 xxLantbrevbäring Med vissa undantag, exempelvis 415 xx Göteborg där utdelningsformen är stadsbrevbäring.
xx6 xxBrevbäring 
xx7 xxBrevbäring 
xx8 xxSvarspostMed vissa undantag i större städer, exempelvis 418 xx Göteborg där utdelningsformen är brevbäring.
xx9 xxTävlingspostTillfälliga postnummer där stor postmängd förväntas

Den fjärde och femte siffran anger sedan ett geografiskt område. Postnummer med samma fyra första siffror kan representera en stadsdel eller motsvarande.

Trepositionsorter

De två första siffrorna anger vilket geografiskt område i Sverige som postorten finns i. Tidigare angav dessa siffror vilken postterminal som sorterade posten för postorten.

PostnummerUngefärligt område
12x xx - 15x xxSödra Storstockholm
16x xx - 19x xxNorra Storstockholm
23x xxSydvästra Skåne län
24x xxCentrala Skåne län
26x xxNordvästra Skåne län
27x xxSydöstra Skåne län
28x xxNorra Skåne län och sydvästra Kronobergs län
29x xxNordöstra Skåne län och västra Blekinge län
31x xxSödra Hallands län
33x xxVästra Jönköpings län
34x xxVästra Kronobergs län
36x xxÖstra Kronobergs län
37x xxMellersta och östra Blekinge län
38x xxSödra Kalmar län
42x xx - 47x xxNorra Hallands län och västra Västra Götalands län
51x xxSödra Västra Götalands län
52x xx - 54x xxÖstra Västra Götalands län
56x xx - 57x xxNorra Jönköpings län och mellersta Kalmar län
59x xxSödra Östergötlands län och norra Kalmar län
61x xxNorra Östergötlands län och södra Södermanlands län
62x xxGotlands län
64x xxNorra Södermanlands län
66x xx - 68x xxNorra Västra Götalands län och Värmlands län
69x xxSödra Örebro län
71x xxNorra Örebro län
73x xxVästmanlands län
74x xxMellersta och södra Uppsala län
76x xxNorra Stockholms län
77x xxSödra Dalarnas län
78x xxCentrala och västra Dalarnas län
79x xxNorra Dalarnas län
81x xxSödra Gävleborgs län och norra Uppsala län
82x xxNorra Gävleborgs län
83x xxNorra Jämtlands län
84x xxSödra Jämtlands län och sydvästra Västernorrlands län
86x xxSydöstra Västernorrlands län
87x xxMellersta Västernorrlands län
88x xxNordvästra Västernorrlands län
89x xxNordöstra Västernorrlands län
91x xxSödra Västerbottens län
92x xxMellersta Västerbottens län
93x xxNordöstra Västerbottens län och sydvästra Norrbottens län
94x xxSödra Norrbottens län
95x xxMellersta Norrbottens län
96x xxSydöstra Norrbottens län
98x xxNorra Norrbottens län

Geografiska områden är endast ungefärligt angivna då postområdena inte följer övrig indelning av landet

Den tredje siffran i kombination med de första två anger postorten. Den fjärde siffran anger utdelningsform.

PostnummerUtdelningsform
xxx 0xBoxar och postala adresser (Brevbärarkontor, postterminaler m.m)
xxx 1xBrevbäring, boxar, företagsadresser
xxx 2xBrevbäring, boxar och svarspost
xxx 3xBrevbäring
xxx 4xBrevbäring
xxx 5xBrevbäring
xxx 6xBrevbäring
xxx 7xBrevbäring
xxx 8xBrevbäring, svarspost och företagsadresser
xxx 9xLantbrevbäring

Fempositionsorter

En fempositionsort är en så liten ort att endast ett fåtal postnummer behövs för att kunna hantera dess post på ett smidigt sätt. Sedan revisionen av postnummersystemet i mitten av 1990-talet återstår endast ett fåtal fempositionsorter. Dessa orter är ofta små och ligger avlägset till så att det inte är möjligt att flytta postutdelningen till en större trepositionsort. Fempositionsorterna återfinns oftast i skärgårdar och i fjälltrakterna.

Postnummerkatalog

Den sista tryckta postnummerkatalogen utgavs av Posten 1996. Posten har tidigare tillhandahållit postnummerförteckningar på diskett och CD-ROM, men numera endast via postens webbplats.

Referenser

Postnummerförteckningar och externa länkar

Media som används på denna webbplats

2 digit postcode sweden.png
Författare/Upphovsman: GfK GeoMarketing, Licens: CC BY-SA 3.0
2-digit postcode areas Sweden (defined through the first two postcode digits).
Hörjel.jpg
Generaldirektör Nils Hörjel presenterar punkt nr. 2 i 8-punktsprogrammet. Punkt nr. 2 är postnummerreformen.