Portal:Växter

Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Växtriket (latin Plantae) omfattar alla växter och är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken. Studiet av växtriket kallas botanik.

Växtriket indelas i divisioner och består av två huvuddelar – bryofyter och kärlväxter. Kärlväxterna är antingen kärlkryptogamer eller fröväxter. Fröväxterna delas i sin tur upp i gymnospermer och angiospermer. Växter, liksom alger är i allmänhet fotoautotrofa organismer, det vill säga organismer som själva med hjälp av solljus (genom fotosyntes) bildar sin föda från oorganiska ämnen, men det finns också parasitiska växter (som tallört), halvparasitiska växter (som mistel) och köttätande växter, som venusflugfångare och sileshår. Det lär även finnas tropiska saprofytiska växter.

Aristoteles delade in alla levande väsen i växter, som inte rör sig eller har sinnesorgan, och djur. I Linnés system delades organismerna in i Vegetabilia (senare Plantae) och Animalia. Senare blev det mer uppenbart att ytterligare indelning behövdes, vilket resulterade i att svampar och alger flyttades ut ur riket växter.
Utvald artikel
Fjärilsbuske

Syrenbuddleja eller fjärilsbuske (Buddleja davidii) är en art i familjen flenörtsväxter från Kina. Arten blommar ända in i september, är vanlig som trädgårdsväxt i södra Sverige, och är en utmärkt nektarkälla för fjärilar.

Lövfällande buskar, 50–500 cm höga. Unga grenar, bladundersidor, bladskaft och blomställningar är vitulliga eller stjärnhåriga. Grenarna är nästan fyrkantiga. Stipler förekommer ibland och är nästan runda till äggrunda, 1–6 mm långa. Bladskaft 1–5 mm långa, bladskivorna är smalt äggrunda till smalt elliptiska, 4–20 cm långa och upp till 7,5 mm breda. Bladen är mer eller mindre gröna på ovansidan med fint tandad bladkant. Blommorna sitter i en klaselikanade kvast som kan bli 30 cm lång. Själva blommor är rörformade med utbrett bräm, doftande, violetta till mörkt purpur, ibland vita, med orange svalg, 8–14 mm långa. Frukten är en brun kapsel. Många fjärilar när sig på syrenbuddlejans nektar och den är därför populär vid anläggandet av fjärilsträdgårdar.

Utvald bild
Vitklöver (Trifolium repens) blommar från juni till och med september
Taxonomi
Andra portaler
Ämnen
Växter
 • Kategori:Växtindex - växtarter sorterade alfabetiskt
 • Kategori:Växter - Sullke sorterade systematiskt
 • Kategori:Växters vetenskapliga namn - växter sorterade systematiskt efter vetenskapligt namn
 • Kategori:Växtlistor - växter sorterade på andra sätt
 • Alfabetisk lista över svenska växtsläkten
 • Botanisk ordlista
Träd och buskar
 • Kategori:Träd
 • Lista över svenska träd och buskar
Kategoriträd
Växter
Förhistoriska växter
Växtlistor
Enskilda växter
Växtindex
Växter och människor
Växtsynonymer
Alger
Bladmossor
Buskar
Fanerogamer
Gnetopsida
Kärlväxter
Köttätande växter
Levermossor
Nålfruktsmossor
Rödalger
Sommarblommor
Träd
Växtfamiljer
Äldre växtgrupper
Illustrationsbehov-växter
Växtstubbar
Saker du kan göra

Är du växtintresserad? Känner du för att göra Wikipedia till den främsta källan för information om växter? Då kan du gå med i Wikipedia:Projekt växter. Vi behöver din hjälp! Här är några arbetsuppgifter:

Saker att göra
 • Utöka korta växtartiklar
 • Växtartiklar som saknar bilder - fotografier eller illustrationer är mycket välkomna.
 • Varför inte skriva en artikel om en botaniker?
Önskelista
 • Se önskelistan


Media som används på denna webbplats

Infoiconhourglass.svg
Info icon with hourglass
BuddlejaDavidiiStrauch.jpg
(c) I, IKAl, CC BY-SA 2.5
Buddleja davidii de: Sommerflieder-Strauch, Steiermark.
Trifolium repens2.jpg
Blomman på en Trifolium repens (vitklöver).