Portal:Historia/Utvald artikel/Arkiv

Juni-Augusti

Yalta summit 1945 with Churchill, Roosevelt, Stalin.jpg

Andra världskriget var en världsomspännande militär konflikt som inleddes när Tyskland invaderade Polen den 1 september 1939 och slutade den 2 september 1945 med Tysklands och Japans totala nederlag i och med den allierade invasionen av Berlin och atombombningen av Hiroshima och Nagasaki. Kriget bestod av flera större och mindre konflikter, där de dominerande stod mellan axelmakterna Tyskland, Italien och Japan och de allierade Storbritannien, Frankrike och, under senare delen av kriget, Sovjetunionen och USA. Därutöver deltog ett mycket stort antal andra stater. Från och med 1942 fanns det få stater i världen som stod utanför kriget.

September

Wrightflyer.jpg

Bröderna Wright, Orville Wright och Wilbur Wright, är allmänt kända för att vara de första som framgångsrikt byggde en motordriven flygmaskin enligt principen "tyngre än luft". Detta börjar nu ifrågasättas av vissa som hävdar att Gustave Whitehead flög redan 1901. Även nyzeeländaren Richard Pearse sägs ha varit före men bröderna de som officielt flög första gången.

Media som används på denna webbplats

Wrightflyer.jpg
First successful flight of the Wright Flyer, by the Wright brothers. The machine traveled 120 ft (36.6 m) in 12 seconds at 10:35 a.m. on 17 December 1903 at Kitty Hawk, North Carolina. Orville Wright was at the controls of the machine, lying prone on the lower wing with his hips in the cradle which operated the wing-warping mechanism. Wilbur Wright ran alongside to balance the machine, and just released his hold on the forward upright of the right wing in the photo. The starting rail, the wing-rest, a coil box, and other items needed for flight preparation are visible behind the machine. This was considered "the first sustained and controlled heavier-than-air, powered flight" by the Fédération Aéronautique Internationale.