Portal:EU

Huvudsida 


Medlemsstater 


Innehåll
redigera  

EU-portalen

 Europeiska unionen
 Länder som omfattas av EES-avtalet
 Europeiska mikrostater
 Schweiz och Storbritannien
 Kandidatländer
 Potentiella kandidatländer

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska länder och ett unikt överstatligt samarbete i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 som en vidareutveckling av Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades den 9 maj 1950 genom Schumandeklarationen och som syftade till att bringa ett slut på krigen i Europa.

Unionen omfattar 27 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. I syfte att nå sina gemensamma mål har dessa länder tilldelat unionen vissa befogenheter. Dessa befogenheter utövas av unionens sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.

Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens grundläggande värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital och en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta, samt att verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Unionen har även inrättat ett unionsmedborgarskap, som är kopplat till vissa grundläggande rättigheter, såsom rätten att röra sig fritt inom unionen.

Läs mer...

redigera  

Ämnen med anknytning till Europeiska unionen

redigera  

Utvald artikel

Europeiska rådet vid firandet av 60-årsdagen av Romfördragen i mars 2017.

Europeiska rådet, även känt som EU-toppmötet, är en institution inom Europeiska unionen som regelbundet församlar unionens stats- eller regeringschefer och Europeiska kommissionens ordförande under ledning av Europeiska rådets ordförande.

Europeiska rådet har till uppgift att nå konsensus bland stats- och regeringscheferna kring unionens övergripande utveckling och dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. Europeiska rådet fyller också en viktig roll vid tillsättandet av bland annat en ny kommission, samt vid fördragsändringar. Europeiska rådet saknar däremot lagstiftande funktion; denna funktion utövas helt och hållet av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Läs mer...

redigera  

Utvald bild

redigera  

Medlemsstater

redigera  

Utvald stad

(c) Diego Delso, CC BY-SA 3.0
Zagrebs centralstation år 2014.

Zagreb (uttal: [zǎːɡreb], före år 1918 internationellt och på svenska främst känt under sitt tyska namn Agram) är huvudstad och största stad i Kroatien. Staden är belägen mellan berget Medvednicas sluttningar och floden Sava i den västra delen av det Pannoniska bäckenet. Staden har cirka en miljon invånare (2020).

Den kroatiska huvudstaden är landets politiska, ekonomiska, kulturella och vetenskapliga centrum samt en viktig trafikknutpunkt för Kroatien och regionen i övrigt. Zagreb är en industristad med tillverkning främst inom den mekaniska sektorn samt ett betydande utbildningscentrum i landet. Staden hyser bland annat ett av sydöstra Europas största och äldsta universitet (Zagrebs universitet) som grundades år 1669.

Fler städer...

redigera  

Visste du att ...

redigera  

Relaterade portaler

redigera  

Associerad Wikimedia

Wikipedias portaler

Media som används på denna webbplats

Flag of Europe.svg
The Flag of Europe is the flag and emblem of the European Union (EU) and Council of Europe (CoE). It consists of a circle of 12 golden (yellow) stars on a blue background. It was created in 1955 by the CoE and adopted by the EU, then the European Communities, in the 1980s.

The CoE and EU are distinct in membership and nature. The CoE is a 47-member international organisation dealing with human rights and rule of law, while the EU is a quasi-federal union of 27 states focused on economic integration and political cooperation. Today, the flag is mostly associated with the latter.

It was the intention of the CoE that the flag should come to represent Europe as a whole, and since its adoption the membership of the CoE covers nearly the entire continent. This is why the EU adopted the same flag. The flag has been used to represent Europe in sporting events and as a pro-democracy banner outside the Union.
MapOfEuropaBlue.png

A map of Europe.

Made by: glentamara (sv)
Treaty of Rome anniversary group photograph 2017-03-25 03.jpg
Författare/Upphovsman: Italian G7 Presidency 2017, Licens: CC BY 3.0 it
Group photograph of EU heads of government on occasion of the 60th anniversary of the Treaty of Rome in Rome
GrazerRathaus-edit.jpg
Författare/Upphovsman: Tamirhassan~commonswiki, Licens: CC BY-SA 3.0
Rathaus (City Hall) in Graz, Austria. This is an edit of an existing file, with the perspective corrected and a few other minor alterations.
EU on a globe.svg
Författare/Upphovsman: , Licens: CC BY-SA 3.0
European Union (EU) on a globe
European Union and its neighbours.svg
Författare/Upphovsman: Original map created by Mfloryan, modified by Nablicus, Licens: CC BY-SA 4.0
Europeiska unionen och dess grannskap:
 
Medlemsstater inom Europeiska unionen
 
Övriga medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 
Europeiska mikrostater
 
Schweiz och Storbritannien
 
Kandidatländer
 
Potentiella kandidatländer
Estación Principal de FF.CC., Zagreb, Croacia, 2014-04-13, DD 03.JPG
(c) Diego Delso, CC BY-SA 3.0
Main Railway Station, Zagreb, Croatia