Portal:Djur

Djur
Portalen för artiklar som är relaterade till djur.
Djur
Djur

Djur är flercelliga, rörliga organismer som utgör ett rike inom klassificeringen av jordens livsformer. För sin överlevnad är de beroende av att äta levande eller döda organismer eller annat organiskt material. Med få undantag har djur muskler, ett nervsystem och inre hålrum där födan bryts ner under energiutveckling.

Till skillnad från växterna är djurens kroppsceller ej inneslutna i ett skal av cellulosa.

Läran om djurriket kallas zoologi. En person som är utbildad i zoologi kallas zoolog.

Läs mer
Kvalitetsmärkt artikel
Pungdjur (Marsupialia eller Metatheria) är en infraklass av djur som tillhör klassen däggdjur. Pungdjurens ungar föds, till skillnad från högre däggdjurs ungar, mycket ofullgångna. De vistas därför först i en pung på moderns mage för att utvecklas. Pungdjur förekommer idag bara i den australiska regionen samt i Nord- och Sydamerika. Infraklassen utgörs av ungefär 320 arter, och utgör cirka 6 procent av alla idag förekommande däggdjur.

I Australien, där pungdjur saknat konkurrens från nästan alla högre däggdjur, har pungdjuren besatt en mängd ekologiska nischer typiska för däggdjur och därför evolverats i en mängd olika riktningar. Därför finns det pungdjur, som lever som rovdjur, insektsätare eller växtätare. Det finns arter som kan klättra, flyga, hoppa eller gräva. Likheten mellan olika pungdjursgrupper och gnagarna, insektsätarna eller rovdjuren beror inte på någon närmare släktskap, utan på konvergent evolution, det vill säga att det är anpassningar utifrån likartade levnadssätt.


Redigera
Nyheter
Redigera Arkiv
Visste du att...
Jättesköldpaddan Jonathan, 2020.
Redigera Arkiv
Projekt
 • Wikipedia:Projekt djur
  • Wikipedia:Projekt fåglar
  • Wikipedia:Projekt svenska land- och sötvattenmollusker
Redigera
Nyskapad
24 januari Pithecia mittermeieri; 23 januari Pithecia isabela; 18 januari Natalus espiritosantensis; 9 januari Orientsolfågel, Tukangbesisolfågel, Kalaosolfågel, Sooretamatrogon, Colombiatrogon, Centralamerikansk trogon; 8 januari Cerceris; 7 januari Nycticeius cubanus; 1 januari Acroteriobatus omanensis; 30 december Eumops patagonicus; 8 november Bufotes cypriensis; 7 november Pelophylax cypriensis; 3 november Coryphophylax; 6 oktober Dinarolacerta montenegrina; 20 september Rhabdomys intermedius; 29 augusti Obdurodon - Yalkaparidon; 27 augusti Liophidium pattoni; 19 augusti Kenyapithecus; 18 augusti Trinomys moojeni - Isothrix sinnamariensis - Hylobates albibarbis; 11 augusti Snylthumlor; 10 augusti Trinomys paratus; 27 juli Leontocebus cruzlimai; 25 juli Epomophorus minor; 24 juli Phyllomys medius; 19 juli Pattonomys punctatus; 6 juli Apis nearctica; 3 juli Bombus kirbiellus - Pattonomys; 2 juli Toromys; 30 juni Anatololacerta; 20 juni Nadzikambia - Rieppeleon; 19 juni Kinyongia; 17 juni Cyclura lewisi; 6 juni Amalosia; 5 juni Alinea (ödlor) - Alopoglossidae - Xenothrix mcgregori; 16 maj Miniopterus mossambicus; 11 maj Pipistrellus collinus; 8 maj Microtus mustersi; 2 maj Uromys boeadii; 24 april Arhynchobatidae; 23 april Miniopterus newtoni; 18 april Pteronotus mesoamericanus; 13 april Eumops trumbulli; 11 april Myonycteris leptodon; 4 april Piliocolobus tephrosceles
Redigera
Utvalt djur

Utter eller eurasisk utter (Lutra lutra), ett eurasiskt rovdjur tillhörande familjen mårddjur. Uttern är Smålands landskapsdjur i Sverige. Uttern betraktas som missgynnad (NT) av IUCN. Den har gått starkt tillbaka i Europa sedan 1950-talet. Främst beror detta på miljöföroreningar (speciellt polyklorerade bifenyler), men också på grund av vattenregleringar, jakt och röjning av strandvegetation. Många uttrar dödas också i trafiken när de försöker korsa en väg som gör vandringshinder. Antalet uttrar i Sverige var på 1980-talet cirka 500. Två årtionden senare hade dock antalet ökat till drygt 2 000, bland annat efter att mängden miljögifter minskat i den svenska naturen. Läs mer..

Redigera
Utvald bild
Atelopus certus (hanne).
Redigera Arkiv Flera utvalda djurbilder på Commons
Artiklar med kvalitetsmärkning
Utmärkta

Archaeopteryx - gråhakedopping - gråsparv - hussvala - hyenor - komodovaran - korp - kungsfågel - nyzeeländska papegojor - nötväckor - praktblåsmyg - pudel - rödlo - smålom - talgoxe - trollsländor - trädkrypare - tvättbjörn - vitbröstad nötväcka - pilfink - vitbukad havsörn - zapatarall - ärlesolfjäderstjärt

Bra

alförrädare - albertosaurus - babianer - däggdjur - ejder - fiskmås - fjällripa - flodpärlmussla - flyghundar - fåglar - fåglars syn - gabonhuggorm - gransångare - gröngöling - igelkott - jättepanda - kakapo - kattuggla - kejsarpingvin - kloakdjur - knölval - kondor - kungsfiskare - kängurudjur - lavskrika - lunnefågel - mellanspett - megalodon - mindre hackspett - myrkottar - myskoxe - nordstormsvalor - näbbdjur - orienthussvala - primater - pungdjur - rovdjur - russells huggorm - råka - rödhake - rödstjärt - rödögd bladgroda - saxaulsparv - serval - sibirisk stenbock - sillgrissla - silvertärna - skräntärna - skäggdopping - sparvhök - spetsstjärtad duva - stjärtand -strandskata - svartbjörn - sädesärla - sömn hos djur - tornseglare - tretåiga sengångare - Voalavo - öronsälar - kornknarr

Rekommenderade

albatrosser - alfågel - asiatisk elefant - azararäv - blå taggleguan - bläsand - brushane - bältdjur - chacmababian - damavallaby - dugong - dvärgsovarpungmus - fiskar - gelada - grön guereza - gröna markattor - guldsiska - gärdsmyg - humlor - husarapa - hyraxar - häckning - högre däggdjur - igelkottdjur - jättesmaragdödla - knipa - manater - mandrill - markattartade apor - markattor - monarker - mullvadsdjur - myskkänguru - nordlig sjöelefant - noshörningar - nötväcka - ormar - pallaskatt - pampasräv - panterlo - pufform - puma - rödräv - smalnäbbad spov - snabelslidmöss - sovmöss - spansk skogssnigel - sumpapa - stare - svartbent strandpipare - tofslunne - valar - veckelbjörn - Vireo - vittrut - äkta insektsätare - ängsgökbi - ökenpipare - öronhund

Redigera
Önskelista
 • A
 • B Bembix(en)
 • C Circulus (zoologi)(en), Conus jucundus(en)
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L Liris(en)
 • M Målande elefanter(en)
 • N Microbembex(en)
 • O
 • P Pandaporr(en), Pemphredon(en)
 • Q
 • R
 • S Stictia(en)
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö
Redigera
Index
Ett stickprov av artiklar om djur på svenskspråkiga Wikipedia hittar du här.

Se även: Lista över artnamn.

Redigera
Den här portalen använder mallen Portalmall.

Media som används på denna webbplats

Atelopus certus calling male.jpg
Författare/Upphovsman: User:Brian.gratwicke (Brian Gratwicke at Flickr), Licens: CC BY 2.0
Atelopus certus calling male. Details of the expedition can be found here.
Fischotter, Lutra Lutra.JPG
Författare/Upphovsman: Bernard Landgraf, Licens: CC BY-SA 3.0
European Otter (Lutra lutra).
Animalia diversity.jpg
Författare/Upphovsman: User:Stemonitis, Licens: CC BY-SA 2.5
Composite image of various animals: Loligo vulgaris (Mollusca), Chrysaora quinquecirrha (Scyphozoa), Panthera tigris (Chordata), Aphthona flava (Arthropoda), Eunereis longissima (Annelida).
Jonathan the tortoise at Plantation House.jpg
Författare/Upphovsman: Kevstan, Licens: CC BY-SA 4.0
Jonathan the tortoise on the grass