Portal:Arkeologi

Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Arkeologiportalen

Arkeologi (av grek. archaiologia "fornkunskap", av archaios "urgammal", "forntida"), kunskapen om människans förhistoria, alltså den tid där det inte finns skriven text att tillgå. Arkeologi är studiet av människans materiella kultur, alltså studiet av hennes lämningar eller artefakter. Numera finns även historisk arkeologi eller medeltidsarkeologi som är studiet av materiell kultur under historisk tid. Vanligtvis delas området upp i följande underdiscipliner; historisk arkeologi (efter skrivkonsten), förhistorisk arkeologi (före skrivkonsten), klassisk arkeologi (Grekland och Rom), egyptologi (Egypten), assyriologi (Främre Orienten innan Islam), islamisk arkeologi (Främre Orienten efter Islam) och historisk osteologi.

Läs mer

Utvald artikel
Bandkeramisk skål

Bandkeramiska kulturen är en centraleuropeisk kultur, bäst känd från Tjeckien, Slovakien, södra och västra Tyskland samt Nederländerna. Kulturgruppen förekommer även i Ungern, Österrike, Polen, Belgien och Frankrike. Den huvudsakliga näringen var boskapsskötsel med inslag av småskaligt jordbruk.

Den bandkeramiska kulturen uppstod omkrig 5000 f.Kr. och innebar en spridning av jordbrukskulturen från Balkanhalvön mot nordväst. Bebyggelsen är knuten till Centraleuropas fruktbara lösjordsområden.

Utvald bild

Replika av en frankisk bägare från 700-talet
Sveriges förhistoria
Nyheter
 • En stencirkel återfunnen i Wales gör att Mike Parker Pearson nu menar att Stonehenge ursprungligen stod uppsatt i Wales. Det flyttades ca 3000 f Kr till England. Stonehenge länkas därmed med andra platser och samhällen och deras monument.
 • Nio neandertalare har hittats i Italien meddelas i maj 2021. Det var troligen nio vuxna män. Resterna hittades i Guattarigrottan vid kusten mellan Rom och Neapel. Tillsammans med två fynd hittade tidigare på samma plats har elva individer dokumenterats i Guattarigrottan. Det är nu en viktig plats i världen för fynd av neandertalmänniskan. Grottan upptäcktes ursprungligen 1939 av arbetare.
 • Ett unikt 3 meter stort vattenhjul från Prästgårdshyttorna i Dalarna har daterats. Det rekonstruerade hjulet var ett så kallat överfallshjul. Vattnet har alltså runnit på hjulet från ovansidan. Hjulet drev bälgarna i en närbelägen hytta. diameter. Dendrokronologisk analys gav information om att virket var furu. Virket kommer från Malung-Lima-Mora. Avverkningen har skett efter år 1769 – troligen åren 1770–1790.
 • Egyptiska arkeologer har hittat en så kallad gyllene stad, staden Aten. Staden var begravd i sand under flera tusen år. Det är ett av de viktigaste fynden inom Egyptologin. Många expeditioner har tidigare förgäves letat efter denna stad.
 • En stentavla från bronsåldern, Saint-Bélec-stentavlan beräknas vara världens äldsta karta över ett territorium.
Projekt arkeologi
Varmt välkommen att delta i Projekt arkeologi om du är intresserad av arkeologi och förhistoria.
Månadens arkeolog
Jens Jacob Worsaae

Jens Jacob Asmussen Worsaae var en dansk arkeolog som föddes 24 mars 1821 i Vejle i Danmark och dog 15 augusti 1885 i Köpenhamn. Worsaae arbetade mellan 1834 och 1843 som assistent till Christian Jürgensen Thomsen. 1847 blev han ansvarig för Danmarks fornminnen och 1855 blev han docent vid Köpenhamns universitet och 1865 tog han över Thomsens plats som direktör för Oldnordisk museum (sedemera Danmarks nationalmuseum).

Månadens föremål
Stickel av sten från Israel

Stickel är ett verktyg med en vass spets som används för att rista eller gravera in mönster i ett hårt material. En stickel hyvlar av material, med handkraft, från ytan som bearbetas.

Visste du att...
 • I östra Afrika har forskare hittat bitar av skelett från människoliknande varelser som levde för ungefär 3 miljoner år sedan. Lucy är till exempel ett skelett från denna tid.
 • De människor som skapade de äldsta gravarna som hittats, brukar kallas neandertalare, för att de första skelettet hittades i Neandertal i Tyskland, mitten av 1800-talet.
 • Cromagnonmänniskan kallas den första nutida människan. De har gjort grottmålningarna i Altamira, Spanien och Lascauxgrottan i Frankrike.
 • För ca 10 000 år sedan började människan odla. Därmed inträder neolitikum.
 • Den förhistoriska tiden slutar i och med att skrivkonsten införs i ett område. Det första kända skriftspråket kallas kilskrift och börjar användas ca 3400 före Kristus.
 • I Norden räknas ungefär tiden mellan 10 000 före Kristus och 1000 efter Kristus som förhistorisk tid.
Kategorier
Dessa är de kategorier som berör arkeologi:
Arkeologi
Arkeologer
Arkeologiska discipliner
Arkeologiska institutioner
Arkeologiska kulturer
Arkeologiska metoder
Arkeologiska undersökningar
Arkeologiska artefakter
Fornminnen
Förhistoria
Mumier
Arkeologiska museer
Professurer i arkeologi
Runologi
Stadsarkeologi
Portaler

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Arkitektur · Astronomi · Bilsport · Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · EU · Europa · Finland · Frankrike · Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…

Media som används på denna webbplats

Linear Pottery 001.jpg
Författare/Upphovsman: Willow, Licens: CC BY 2.5
Linear Pottery Vessel, place of discovery: Rauschenberg-Bracht, Marburg-Biedenkopf County, Hesse, Germany, exhibited in the Universitätsmuseum für Kulturgeschichte, Marburg.
Ruesselbecher.jpg
Författare/Upphovsman: Photographed by User:Bullenwächter, Licens: CC BY-SA 3.0
Frankish cwaw beaker 7. century. Found in grave number 507 of the early medieval grave field of Weingarten near Ravensburg, Germany
Infoiconhourglass.svg
Info icon with hourglass
Buril Tabuniense.png
Lithic burin from Tabunian facies (Mustero-Levalloisien of Middle West, Mugharet et-Tabun, Israel)
Ahrensburg point.png
Ahrensburg point, Germany