Politisk sekreterare

Politisk sekreterare, ofta förkortat pol. sek., en politiskt tillsatt tjänsteman som biträder en eller flera politiker i deras ämbete i riksdagen, kommuner och regioner eller inom partipolitiska organisationer.

De politiska sekreterare och politiskt sakkunniga som arbetar på Sveriges riksdag är personer som arbetar med pressrelationer, kommunikation och omvärldsbevakning. De agerar bollplank och strategiska rådgivare åt riksdagsledamöter.

Till skillnad från ombudsmän i partiorganisationer har en politisk sekreterare normalt sin anställning hos till exempel en kommun. Politiska sekreterare i kommuner och landsting har i enlighet med kommunallagen särskilda undantag i anställningsvillkoren genom att anställningarna är knutna till politiska mandat och begränsade till mandatperioder. Politiska sekreterare är sällsynta i små kommuner, men desto vanligare i stora kommuner och i regionerna. Politiska sekreterare och politiskt sakkunniga i riksdagen är anställda av partierna men behöver inte vara partimedlemmar.

Motsvarande typ av tjänsteman i regeringskansliet är statssekreterare och politiskt sakkunnig. I Stockholms stad har politiska sekreterare normalt titeln borgarrådssekreterare.