Polisassistent

Polisassistent, PA, är en tjänstegrad inom den svenska polisen.

Hierarkisk ställning

Polisassistent är den lägsta graden av färdigutbildad polis inom den svenska polisen och tilldelas poliser som genomfört sex månaders godkänd aspiranttjänstgöring och därmed avklarat polisutbildningen. Polisassistenter står för en stor andel av de poliser som jobbar i yttre tjänst, alltså som patrullerande ingripandepoliser, trafikpoliser, områdespoliser osv. Den äldre benämningen för polisassistent i Sverige var poliskonstapel. Polisassistent var då ett yttre befäl motsvarande dagens polisinspektör. Förste polisassistent motsvarade då dagens polisinspektör med särskild tjänsteställning.

Gradbeteckning

Gradbeteckningen består av en guldfärgad krona på uniformens axelklaffar. Efter fyra års anställning som polisassistent utökas gradbeteckningen med ett smalt guldfärgat streck under kronan. Titeln är då "polisassistent med minst 4 års anställning"[1], men kallas i dagligt bruk endast polisassistent. Sedan 2022 är graden indelad i 5 nivåer, polisassistent med 4 års anställning motsvarar då nivå 2.

Internationella motsvarigheter

  • Vid Finlands polis motsvaras polisassistent av yngre konstapel; polisassistent med fyra års tjänst av äldre konstapel, äldre kriminalkonstapel, detektiv vid skyddspolisen och centralkriminalpolisen eller utbildare vid polisläroinrättning.
  • Motsvarigheten till en svensk polisassistent kallas i Norge och Danmark Politibetjent, på Island Lögreglumaður , i Storbritannien Constable, i Tyskland Polizeimeister, i Österrike Inspektor och i Frankrike Gardien de la paix (polisen) eller Gendarme (gendarmeriet), i Italien Agente (polisen) eller Carabiniere (karabinjärerna).

Referenser

Media som används på denna webbplats

Polisassistent nivå 3.png
Författare/Upphovsman: Ieie65, Licens: CC0
Gradbeteckning för svensk polisassistent nivå 3. Har redan gjort en bild innan men denna är en förbättrad variant.
4 Polisassistent nivå 4.png
Författare/Upphovsman: Ieie65, Licens: CC0
Gradbeteckning för svensk polisassistent nivå 4. Har redan gjort en bild innan men denna är en förbättrad variant.
5 Polisassistent nivå 5.png
Författare/Upphovsman: Ieie65, Licens: CC0
Gradbeteckning för svensk polisassistent nivå 5. Har redan gjort en bild innan men denna är en förbättrad variant.
Polisassistent nivå 1.png
Författare/Upphovsman: Ieie65, Licens: CC0
Gradbeteckningen för svensk polisassistent nivå 1 (nyutexaminerad polis med <4 års anställning). Har redan gjort en liknande men denna är en förbättrad variant. Skapad med Sketchbook.
Polisassistent nivå 2.png
Författare/Upphovsman: Ieie65, Licens: CC0
Gradbeteckning för svensk polisassistent nivå 2 eller polisassistent med 4 års anställning för de som inte ingår i nya KUV-systemet. Har gjort en version innan men denna är en förbättrad variant.