Plundring

Soldater som plundrar skor under San Francisco-branden efter jordbävningen 1906.
Oljemålning plundringen, detalj (1600-tal)

Plundring är omfattande stölder som utförs när allmän ordning upphört att gälla, vid upplopp, krig, naturkatastrof, terroristattacker eller liknande kriser. Termen betecknade ursprungligen plundringen av städer under rådande krig, inte bara av soldater utan även den civila befolkningen.

Sjöröveri är en form av plundring som sker på öppna haven.

Myndigheternas oförmåga att skydda befolkningen mot plundring kan ha många orsaker. Det kan bero på att myndigheterna är lamslagna, speciellt efter större naturkatastrofer eller terroristattacker. Det kan också vara så att befolkningen inte kan kontakta myndigheterna för att få hjälp på grund av trasiga telefonledningar eller dylikt. Särskilt under naturkatastrofer kan människor tvingas att ta det som inte är deras för att kunna överleva. Den korrekta responsen på denna sistnämnda sortens plundring är ett dilemma för myndigheter.

Exempel på plundringar i historien

Utan närvaron av poliser eller andra reglerande styrkor uppstår plundring nästan alltid vid naturkatastrofer eller krissituationer. Några exempel:

Referenser

  • Sørensen, Jakob (2010). ”Segrarens lön?”. Populär historia (nr. 4): sid. s. 32-36. ISSN 1102-0822. 

Externa länkar

  • Commons-logo.svg Wikimedia Commons har media som rör plundring.

Media som används på denna webbplats

Soldiers looting 1906 fire.jpg
Soldiers looting shoes during 1906 San Francisco fire, after the earthquake. Location listed as "Market St. between Seventh and Eighth."
Målning, Plundringen, oljemålning, okänd konstnär, detalj, 1600-tal - Skoklosters slott - 42214.tif
Notera: Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.
Målning, Plundringen, oljemålning, okänd konstnär, detalj, 1600-tal, SKO 11792
Nyckelord: Målning, Detalj, Plundringen, Våld, Föremålsbild, Allmogen