Pilgrimsled

Pilgrimsled är en uppgjord vallfartsväg. I ett historiskt sammanhang användes särskilda vägar för pilgrimsfärden, vilka knöt samman eller ledde till olika heliga platser. Vissa används åter i dag och ytterligare några är nya företeelser. Källkritiskt är det svårt att finna belägg för alla vägar som inom ramen för lokal tradition pekas ut som pilgrimsleder.

Kända pilgrimsleder

Markering för "Pilgrimsleden Västerbergslagen" (vid Nyhammar).

Inom Norden

I Europa

Se även

Referenser

Noter

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Sankt Botvids pilgrimsled, markering 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Sankt Botvids pilgrimsled, markering
Pilgrimsleden Stenberget.JPG
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Markering för "Pilgrimsleden Västerbergslagen" (vid Nyhammar). Symbolen är gemensam för Nidarosvägarna.