Oscar II

Oscar II
Oscar II i amiralsuniform, ca 1900. Foto av Lars Larsson.
Regeringstid18 september 1872–8 december 1907
(35 år och 81 dagar)
Kröning12 maj 1873
FöreträdareKarl XV
EfterträdareGustaf V
ValspråkBrödrafolkens väl (till 1905)
Sveriges väl (från 1905)
Regeringstid18 september 1872–7 juni 1905
(32 år och 262 dagar)
Kröning18 juli 1873
FöreträdareKarl XV
EfterträdareHåkon VII
ValspråkBrödrafolkens väl
GemålSofia av Nassau
BarnGustaf V
Oscar
Carl
Eugen
ÄttBernadotteska ätten
FarOscar I
MorJosefina
Född21 januari 1829
Sverige Stockholms slott, Stockholm, Stockholms län, Sverige
Namnteckning
Död8 december 1907 (78 år)
Sverige Stockholms slott, Stockholm, Stockholms län, Sverige
Begravd19 december 1907
Riddarholmskyrkan i Stockholm


Oscar II, Oscar Fredrik, född 21 januari 1829Stockholms slott i Stockholm[1], död 8 december 1907 på Stockholms slott[2], var kung av Sverige 1872–1907, kung av Norge 1872–1905, samt hertig av Östergötland. Han var tredje son till Oscar I och Josefina och bror till Karl XV. Oscar gifte sig 1857 med Sofia av Nassau. Han själv använde stavningen Oscar, och efter hans död har stavningspraxis varierat mellan detta och Oskar.[3]

Oscar II var kung under ett skede då Sverige genomgick en period av industrialisering och snabb teknisk utveckling, och då unionen mellan Sverige och Norge försvagades för att slutligen upplösas. Perioden går ibland under beteckningen den oskarianska. Oscar var den tredje av fyra bröder i en syskonskara på fem. Då den äldste brodern, kung Karl XV, saknade tronarvingar (hans ende son hade avlidit i späd ålder 1854 och hans dotter saknade arvsrätt) och mellanbrodern prins Gustaf avlidit 1852, blev det vid Karls bortgång 1872 Oscar som fick ärva tronen.

Ungdom

Prins Oscar Fredrik ca. 1865
Oscar (sittande till höger) som prins under ett besök av Världsutställningen i Paris 1867. Den äldre brodern Karl XV sitter i mitten.
Krona (till vänster) skapad åt prins Oskar till faderns kröning år 1844.
Lina Jonns uppmärksammade fotografi av kung Oscar II från doktorspromotionen 1893. Blomsterarrangemanget på slaget ingick inte i monarkens ursprungliga frackdekorationer utan sattes dit särskilt för fotograferingen av Olga Fürst, maka till Carl Magnus Fürst.

Oscar II:s dop skedde den 28 januari 1829 klockan 18.00 i konungens Stånddrabantsal (från 1845 Vita havet). Dopet förrättades av ärkebiskopen Carl von Rosenstein, och vid sidan om honom stod biskopen i Växjö stift Esaias Tegnér, biskopen i Strängnäs stift Pehr Thyselius, ordensbiskopen Johan Olof Wallin samt överhovpredikanten Johan Jacob Hedrén. Vid dopfunten fanns även Erik Gustaf Geijer. Direkt efter dopceremonin saluterades det med 128 kanonskott i två omgångar.[4] Han blev liksom sina syskon uppfostrade under överinseende av grevinnan Christina Ulrika Taube. Under åren 1833–1837 var docenten i praktisk filosofi Christopher Jacob Boström hans lärare.

Oscar utbildade sig till sjöofficer. Han tog officersexamen i juli 1845. Han var därefter verksam inom flottan och slutade som konteramiral. Han skrev inte bara fackböcker i ämnet, som Om skärgårdsflottans debarkeringstrupper och Förslag till exercisreglemente för K. Maj:ts landstigningstrupper, utan även dikter; under signaturen Oscar Fredrik publicerade han 1858 diktcykeln Ur svenska flottans minnen[5]. Han var också inspektör för de svenska militärläroverken.[6] 13 december 1848 utsågs han till förste hedersledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Han var under åren 1865–1872 ordförande i Militärsällskapet i Stockholm.

Under en utlandsresa 1856 besökte han bland annat hovet i Nassau i Tyskland och den 8 oktober samma år tillkännagavs hans förlovning med prinsessan Sofia av Nassau. Paret vigdes i slottet i Biebrichs rotunda den 6 juni 1857.

Ämbetsperiod

Den 12 maj 1873 kröntes Oscar II i Storkyrkan i Stockholm och den 18 juli 1873 kröntes Oscar den II i Nidarosdomen i Trondheim, med Jämtlands fältjägarkår (I 23) som hedersvakt.

Militären och politikern Otto Palmstierna skrev om Oscar (II), ett par år innan han blev kung: "Ovanligt lång till växten, smärt och mager; själfullt ansikte och lynne; utrustad med mycken förmåga, som tidigt togs i visst anspråk för saker av vikt, men snart måste ägna sig mera åt vitterhet, konst och musik. Sinnesstyrkan ännu oprövad; blicken riktad framåt."

Oscar hade redan tidigare arbetat i kulisserna, men då endast som Karl XV:s marionett. Inte för att Oscar på något sätt var en vilje- eller kunskapslös man; det finns många skrivningar av honom där han kritiserar sin brors handlande i politiken, speciellt inom utrikespolitiken som var Oscars stora intresse. Oscar II beundrade Tyskland och speciellt Otto von Bismarck mycket. Han arbetade för ett "germanskt, skandinaviskt, italienskt förbund" till vilket också Storbritannien skulle kunna anslutas. Kärnan i utrikespolitiken var och förblev faran från öster. Dessutom var drottningen, Sofia, tyska (av huset Nassau), varför kungafamiljen var nära befryndad med flera tyska furstehus.

Kung Oskar II i sin kröningsdräkt med regalier framför Drottning Kristinas silvertron.
Fyra generationer Bernadotte. Oscar II med Gustaf V, Gustaf VI Adolf och Gustav Adolf.
Kung Oscar med familj år 1900.
Fr. vänster: prins Oscar, prinsessan Ebba Bernadotte, prinsessan Ingeborg med dottern Margareta, prins Carl, prinsessan Teresia, drottning Sofia, prins Wilhelm, prins Gustaf Adolf, kung Oscar II, kronprins Gustaf, kronprinsessan Victoria, prins Erik, prins Eugen

Oscar förde fram sina konservativa idéer på alla sätt han kunde och arbetade tämligen hårt för att återvinna den status kungen förlorat mycket av under Karl XV:s tid som regent. Oscar lyckades bara till viss del, monarkens tid som styrande kraft i landet var snart ute, och den parlamentariska demokratin vann terräng i stora delar av Europa. Den stora frågan som väntade på sin lösning var rösträttsfrågan. Efter 1896 års riksdagsval kunde den första socialdemokraten, Hjalmar Branting, ta plats i riksdagen. Under sin trettiofemåriga regeringstid hann Oscar II byta statsminister femton gånger, utrikesminister tio och inte mindre än hundratolv statsråd avverkades. Under sin tid såg kung Oscar många förändringar av statsförvaltningen, två lagberedningar instiftades som genomdrev många förändringar inom lagstiftningen. År 1900 skickades den första juridiska delegationen till Haag för att delta i Permanenta skiljedomstolen i Haag. År 1889 instiftades fem arméfördelningar som skulle tjänstgöra som fredsförband inom den svenska armén. Inom marinen instiftades det 1877 en marinförvaltning. En postsparbanksbyrå instiftades 1883. Föregångaren till dagens SMHI skapades 1873. Statistiska centralbyrån skapades 1886. En gemensam kansler för rikets universitet med före detta statsrådet Pehr von Ehrenheim som chef inrättades. Luleå stift skapades 1904. Domänstyrelsen och Lantbruksstyrelsen inrättades 1882 respektive 1889. Patent- och registreringsverket inrättades 1895. En gemensam överstyrelse för rikets allmänna läroverk inrättades 1904 med F. F. Carlsons son Ernst Carlson som chef.

Oscar II tyckte mycket om att ge gåvor och bidrag, till exempel till olika forskningsprojekt. Adolf Erik Nordenskiöld fick kungliga pengar när han år 1878 skulle ge sig ut på den lyckosamma färden med Vega som sedan skulle leda till att han upptäckte Nordostpassagen. När Nordenskiöld vid återkomsten 1880 ankrade på Stockholms ström väntade kung Oscar II på slottet med en upphöjning av Nordenskiöld till friherrlig värdighet och en frikostig livränta om fyratusen kronor om året.

Oscar levde under den starka övertygelsen att konungen är Guds utsände att styra riket och bör då visas den respekt som tillkommer honom. Markisen Claes Lagergren sade: "Han tyckte om beröm och hängav sig åt illusionen av att den var äkta." Kungen ägnade sig också mycket åt högläsning och orgelspel. Han spelade så gott som dagligen och improviserade gärna. Till det kungliga nöjet hörde också jakt. Prins Wilhelm berättade avslöjande: "Bakom farfar i skärmen satt landets skickligaste skytt, Erik von Eckermann, på grund av sitt yviga skägg kallad Waldteufel". Eckermann sköt så snart kungen avlossat sin bössa och gratulerade Oscar när bytet föll med "Ett vackert skott ers majestät".

Oscar II upptäckte sommarstaden Marstrand redan som 14-åring, då han som sjökadett den 21 augusti 1843 steg iland vid området "Paradiset". Kungen återbesökte därefter Marstrand på sommaren 1887 och varje år därefter, med undantag för åren 1888 och 1892.[7] Under kungens resor med Drott till Marstrand hade han alltid en hovfotograf med sig. Den hovfotograf som följde Oscar II längst och mest var Aron Jonason, kanske mer känd som göteborgsvitsens fader.

Kameran

Stillbildskameran hade sitt ordentliga genombrott i hovet under Oscar II:s regeringstid, så också filmkameran. Den första filmen med kungligheter spelades in vid Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Andra fascinerande uppfinningar som Oscar fick uppleva var den elektriska telegrafen 1853, den första gaslyktan i huvudstaden 1855, samma år Nordens första porträttfrimärke som föreställde Oscar I:s profil. Åren omkring 1880 kom telefonen, det elektriska ljuset, velocipeden och ångspårvagnen. Slottet i Stockholm höll sig med en egen elektricitetsmaskin. Vad telefonen beträffar ansågs det inte riktigt fint att ha telefon. Först 1904 installerades den första telefonen på Stockholms slott. Fler nymodigheter var den moderna luftballongen, kinematografen, automobilen, elektriska tåg och landets första motordrivna buss. Denna togs ur trafik relativt snabbt, troligtvis på grund av det oväsen den förde med sina järnhjul mot stengatorna. Det som ska ha fascinerat kungen allra mest var fonografen och dess ankomst till Sverige 1879. Kungen gjorde flera provinspelningar och tidningarna skrev mycket om det. Priset för denna nyhet var på denna tiden sjuhundra kronor, en rejäl summa år 1879.

Oscar hade liksom sin bror Karl XV ett stort intresse för litteratur och poesi, och 1857 belönades han med en silvermedalj av Svenska Akademien för ett anonymt inlämnat manuskript. Efter detta blev hans verk mindre anonyma, även om han fortfarande tyckte om att lägga sig i den politiska debatten i pressen anonymt, ofta undertecknat O**** eller Oscar Fredrik. Oscar utsåg sig själv till svensk litteraturs överstepräst[källa behövs] i och med sitt trontillträde och han såg till att belöna de författare han tyckte om rikligt med utmärkelser och bidrag. Samtidens store, August Strindberg, och Oscar däremot gick aldrig ihop. Oscar tyckte mycket illa om Strindberg för dennes återkommande kritik och hat mot aristokratin, och Strindberg tyckte mycket illa om etablissemanget över huvud taget. Oscar stormade mot nästan allt som Strindberg skrev, exempelvis Röda rummet (1879), Det nya riket (1882) och Giftas (1884).

Under en vistelse på Franska rivieran hejdade Oscar II ett ekipage med skenande hästar och räddade därmed en mor samt barn från att störta i en avgrund. Hans insats nådde kejsar Napoleon III och Oscar II tilldelades då Franska medaljen för mod och hängivenhet i guld (livräddningsmedaljen). Medaljen bar han alltid, och brukade säga att det var "den enda dekoration jag verkligen förtjänat". Han blev dessutom hederspresident i de franska livräddarnas förening.[8]

Oscar II och unionsupplösningen

Oscar II:s största händelse och nederlag som Sveriges konung torde vara unionsupplösningen 1905. Under delar av unionstiden var det kris på kris i det norska Stortinget och i relationerna mellan svenskt och norskt styre. Den första krisen kom 1821 då Stortinget avskaffade adelskapet i Norge – mot Karl XIV Johans veto. Efter det förekom det mer eller mindre fejder hela tiden. Under 1870-talet började den politiska uppmarschen i Norge. Det brukar heta att fram till omkring 1880 hade det funnits chanser till kompromisser och dellösningar i känsligare frågor, men Oscar II valde att gå sin egen väg och det skapade stor irritation länderna emellan. Drivfjädern i den norska offensiven skulle vara kravet om egen utlandsrepresentation. Norrmännen ansåg att det svenska utrikesstyret inte brydde sig om norska intressen och att de själva kunde föra sin talan bättre än någon annan. Oscar sökte utländskt stöd för sin politik i Norge och kejsar Vilhelm II av Tyskland hade egna intressen i att Norden förblev enat och lugnt. Men Vilhelm II ansåg den svenske kungen obeslutsam och vek, och när kraschen slutligen kom hade han inte bidragit med annat än prat och skyllde allt på "de obeslutsamma punschdrickande svenskarna".

Oscar II:s exlibris.

På nyåret 1898 godkände Stortinget för tredje gången lagen om en flagga utan de svenska färgerna. Kungen vägrade att sanktionera lagen, men ett trefaldigt fattat beslut upphävde enligt grundlagen kungens vetorätt. Kungens underskrift på godkännandet av lagen om norska flaggan fick de styrande i Sverige och medlemmarna i kungafamiljen att häpna. En trött Oscar bad om ursäkt och lovade att han aldrig skulle göra något liknande igen.

Den svenska regeringen vacklade och statsminister Boström avgick i april 1905. Tillträdande statsminister Johan Ramstedt var jurist och ämbetsman, och den nya svenska regeringen fick karaktären av en expeditionsministär. Då agerade norrmännen. Den 23 maj 1905 antog Stortinget enhälligt en lag om eget norskt konsulatväsen, och några dagar senare kom Oscars vägran att sanktionera lagen i norskt statsråd. Den norska regeringen lade då ned sina ämbeten. Stortinget förklarade nu att statsrådet skulle inträda i kungens ställe. Onsdagen den 7 juni 1905, klockan 10.35, samlades Stortinget. Norges statsminister Christian Michelsen meddelade att regeringens samtliga medlemmar lagt ned sina ämbeten. Det framlades ett förslag som antogs utan debatt. Förslaget lydde:

Da Statsraadets samtlige Medlemmer har nedlagt sine Embeder, da Hans Majestæt Kongen har erklært sig ude af Stand til at skaffe Landet en ny Regjering, og da den konstitutionelle Kongemakt saaledes er traadt ud af Virksomhed, bemyndiger Storthinget Medlemmerne af det idag aftrådte Statsraad til indtil videre som den Norske Regjering at udøve den Kongen tillagte Myndighed i Overensstemmelse med Norges Riges Grundlov og gjældende Love – med de Ændringer, som nødvendiggjøres derved, at Foreningen med Sverige under én Konge er opløst som følge af, at Kongen har ophørt at fungere som norsk Konge.

Sjukdom och död

Oscar II har här avlidit i sin dödsbädd.

Oscar II skrev sedan i sina postumt utgivna memoarer att unionsupplösningen:

har gifvit mitt hjärta ett djupt, ja oläkligt sår.

Hans hälsa försvagades kort efter detta; 1906 och 1907 började man märka en nedsättning i hans talförmåga. Diagnosen var att kungen led av åderförkalkning i talcentrum. Kungen plågades också mycket av prostatabesvär, och tröttheten ökade markant efterhand. Efter en tid blev han permanent sängliggande med feber. Han avled vid 09.10 på morgonen den 8 december 1907.[2] Iförd amiralsuniform och prydd med serafimerkedja och det blå serafimerbandet låg Oscar II lit de parade i Slottskapellet den 13 december.[9] Begravningen skedde den 19 december och leddes av ärkebiskop Johan August Ekman.[2]

Kung Oscar II:s och drottning Sofias sarkofager i Riddarholmskyrkan.

Bouppteckningen efter den avlidne kung Oscar II visade tillgångar på 10 498 917 kronor. Efter avdrag för skulder och vissa testamentariska bestämmelser, återstod 8 767 882 kronor. Av denna summa ärvde änkedrottningen hälften. Den återstående hälften fördelades så att kung Gustaf V först erhöll det så kallade Gallierafideikommisset på 600 000 kronor, avsett för regerande kungar av Bernadotteska ätten. Det resterande delades mellan kung Gustaf och prinsarna Carl, Oscar och Eugen.[10]

Barn och barnbarn

BarnFöddGiftDödBarnbarnLevnad
DatumMaka/Make
(1) Kung Gustaf V18581881Victoria av Baden1950Kung Gustaf VI Adolf1882-1973
Prins Wilhelm, hertig av Södermanland1883-1965
Prins Erik, hertig av Västmanland1889-1918
(2) Prins Oscar Bernadotte, greve af Wisborg18591888Ebba Munck af Fulkila1953Grevinnan Maria Bernadotte, sophiasyster1889-1974
Greve Carl Bernadotte af Wisborg1890-1977
Grevinnan Sophia Fleetwood1892-1936
Elsa Cedergren1893-1996
Greve Folke Bernadotte af Wisborg1895-1948
(3) Prins Carl, hertig av Västergötland18611897Ingeborg av Danmark1951Prinsessan Margaretha, prinsessa av Danmark1899-1977
Märtha, kronprinsessa av Norge1901-1954
Astrid, drottning av Belgien1905-1935
Prins Carl Bernadotte1911-2003
(4) Prins Eugen, hertig av Närke1865
ogift1947

Utpekade älskarinnor

Det har förekommit en omfattande ryktesspridning som ger vid handen att kung Oscar med dessa och andra kvinnor fick ett flertal utomäktenskapliga barn,[14] exempelvis med Walfrida von Ehrenclou Bäckström sonen Arthur Bäckström. Florence Stephens uppgav att hon var hans dotter och testamenterade brev från kungen till hennes mor till Bernadottebiblioteket. Dessa omfattas av en av Carl XVI Gustaf förlängd hemligstämpel fram till 2035.[15] Lars O. Lagerqvist har dock helt avfärdat uppgiften om Stephens som Oscars dotter och förklarat den för "en fysisk omöjlighet, såvida kungen inte i hemlighet deltagit i hennes föräldrars långa bröllopsresa".[16]

Ordnar och utmärkelser

Uniform för amiral i svenska flottan som tillhört Oscar II, bevarad på Livrustkammaren.

Svenska ordnar

Svenska Kungliga minnestecken

Norska Ordnar

Utländska ordnar och utmärkelser

Utländska militära grader

Danmark Amiral à la suite i Danska flottan (12 december 1872)[20]

Kejsardömet Tyskland Storamiral à la suite i den Kejserliga marinen (1901)

Storbritannien Amiral à la suite i Brittiska flottan (15 juni 1905)[21]

Anfäder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advokat Henri Bernadotte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kung Karl XIV Johan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeanne de Saint Vincent
 
 
 
 
 
 
 
 
Kung Oscar I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
François Clary, rådman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drottning Desideria av Sverige och Norge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rose Françoise Somis
 
 
 
Kung Oscar II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicomte Alexandre de Beauharnais
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hertig Eugène av Leuchtenberg, vicekung av Italien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fransmännens Kejsarinna Joséphine
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinsessan Joséphine av Leuchtenberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kung Maximilian I av Bayern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinsessan Augusta Amalia av Bayern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lantgrevinnan Augusta av Hessen-Darmstadt
 
 
 


Referenser

Noter

 1. ^ Hovförsamlingens kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0007/C I/5 (1819-1860). sid. bildid: C0054453_00084. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054453_00084 
 2. ^ [a b c] Hovförsamlingens kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/SSA/0007/F I/5 (1895-1938). sid. 47. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00033282_00051 
 3. ^ "Från Gustaf till Gustav", Språktidningens blogg 2011 (arkiverad version från Wayback Machine)
 4. ^ Hasselgren, Andreas (1908). Oscar II: en lefnadsteckning. Stockholm: Fröléen. sid. 9, 13. Libris 642290 
 5. ^ Ur svenska flottans minnen
 6. ^ Oscar II i Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (andra upplagan, 1906)
 7. ^ Lehman, Mathias (1931). Kungasäsonger i Marstrand. Stockholm: Fritze. sid. 7–8. Libris 1347582 
 8. ^ Lagerqvist, Lars O. (1997). Sveriges regenter: från forntid till nutid. Stockholm: Norstedt. sid. 394. Libris 7157164. ISBN 91-1-963882-5 
 9. ^ Karlzén, John; Olsson, Nils; Gottschalk, Gustaf; Lindeström, K G, red (1940). 1890 års män i ord och bild: 1890–1940. Malmö: Sv. kulturförl. sid. 63. Libris 1360359 
 10. ^ Lindorm, Erik (1979). Gustaf V och hans tid: en bokfilm. 1907–1918. Stockholm: Wahlström & Widstrand. sid. 51. Libris 190147. ISBN 91-46-13376-3 
 11. ^ Artikel av Martin Stugart i DN, publicerad den 8 februari 1997
 12. ^ [a b c d e f] Sundberg, Ulf (2004). Kungliga släktband: kungar, drottningar, frillor och deras barn. Lund: Historiska media. sid. 233. Libris 9501082. ISBN 91-85057-48-7 
 13. ^ [a b] Lars Elgklou: Familjen Bernadotte – En kunglig släktkrönika (Stockholm 1995), sidan 140.
 14. ^ Lagerqvist, Lars O.; Åberg, Nils (2004). Litet lexikon över Sveriges regenter (5., rev. uppl.). Boda kyrkby: Vincent. sid. 43. Libris 9508133. ISBN 91-87064-43-X 
 15. ^ Arne Norlin i Familjen Bernadotte, makten, myten, människorna ISBN 978-91-86597-96-2 s. 218–220
 16. ^ Lagerqvist, Lars O. (1979). Bernadotternas drottningar. Stockholm: Bonniers. sid. 82. ISBN 91-0-042916-3 
 17. ^ ”438 (Sveriges statskalender / 1905)”. runeberg.org. http://runeberg.org/statskal/1905/0462.html. Läst 21 augusti 2017. 
 18. ^ ”568 (Sveriges och Norges stats-kalender / 1870)”. runeberg.org. http://runeberg.org/sonkal/1870/0610.html. Läst 24 april 2018. 
 19. ^ ”Oscar II:s franska räddningsmedalj”. Phaleristica. 28 februari 2018. https://phaleristica.com/2018/02/28/oscar-iis-franska-raddningsmedalj/. Läst 24 april 2018. 
 20. ^ Bille-Hansen, A. C.; Holck, Harald, reds (1894) (på danska). Statshaandbog for Kongeriget Danmark for Aaret 1894. Kongelig Dansk Hof- og Statskalender. Köpenhamn: J.H. Schultz A.-S. Universitetsbogtrykkeri. Sid. 3, 6. https://dis-danmark.dk/bibliotek/918036.pdf#page=34. Läst 14 september 2020. 
 21. ^ ”Kung Oscar II's utnämning till amiral i brittiska flottan”. https://www.thegazette.co.uk/London/issue/27805/supplement/4247. Läst 10 februari 2018. 

Vidare läsning

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Flag of Norway (ef2b2d for red & 002868 for blue).svg
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
St. Olavs Orden stripe.svg
Författare/Upphovsman: Ordensherre, Licens: CC BY-SA 3.0
Ribbon of knight of the Order of St. Olav, Norwegian: Ridder av St. Olavs Orden. Note: The ribbon bar is identical to that of the St. Olavsmedaljen, which is a separate award.
Flagge Großherzogtum Baden (1891–1918).svg
Flag of Baden (1891–1935, 1947–1952); Ratio (3:5)
Flag of Belgium (civil).svg
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Order of the Elephant Ribbon bar.svg
Författare/Upphovsman: Portunes, Licens: CC BY 4.0
Ribbon bar of the Danish Order of the Elephant
DNK Order of Danebrog Knight 1st Degree BAR.png
Order of Danebrog Knight 1st Degree
Flag of Iran.svg
Flag of Iran. The tricolor flag was introduced in 1906, but after the Islamic Revolution of 1979 the Arabic words 'Allahu akbar' ('God is great'), written in the Kufic script of the Qur'an and repeated 22 times, were added to the red and green strips where they border the white central strip and in the middle is the emblem of Iran (which is a stylized Persian alphabet of the Arabic word Allah ("God")).
The official ISIRI standard (translation at FotW) gives two slightly different methods of construction for the flag: a compass-and-straightedge construction used for File:Flag of Iran (official).svg, and a "simplified" construction sheet with rational numbers used for this file.
Order St. Stanislaus (Russia) ribbon.svg
Författare/Upphovsman: Reliavech, Licens: CC BY-SA 4.0
Barette de l'ordre de Saint-Stanislas (Russie impériale).
Flag of Thailand.svg
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
 • Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
 • White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
 • Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Great coat of arms of Sweden.svg
Stora riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.svg
Författare/Upphovsman: Sodacan, Licens: CC BY-SA 4.0
Ribbon for a Knight of the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri (Thailand)
Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg
Författare/Upphovsman: F l a n k e r, Licens: CC BY-SA 2.5
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
War Ensign of Germany (1903-1918).svg
War Ensign of the en:German Empire from 1903-1919 (correction of date shown on image which shows 1918). Based on image of coat of arms at [1]. Currently unable to add further details for crown or further details to sceptor due to lack of high-quality images of the coat of arms.
Flagge Königreich Württemberg.svg
Flag of the Kingdom of Württemberg; Ratio (3:5)
Flag Portugal (1830).svg
Flag of Portugal, land use (1830-1910).
Oscar II of Sweden dead 1907.jpg
Body of King Oscar II of Sweden and Norway, after death;
Place: Stockholm Palace, Sweden
Amiralsuniform Oscar II - Livrustkammaren - 5368.tif
Notera: Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.
amiralsuniform Oscar II - LRK 11299, 10971, 11292
NLD Order of the Dutch Lion - Grand Cross BAR.png
Författare/Upphovsman: Wiki Romi, Licens: CC0
Order of the Dutch Lion - Grand Cross
House Order Fidelitas of Baden ribbon bar.svg
Författare/Upphovsman: Portunes, Licens: CC0
Ribbon bar of the Baden House Order Fidelitas
Ord.Aquilanera.png
Order of Black Eagle's ribbon - Prussia
JPN Daikun'i kikkasho BAR.svg
Ribbon bar: Order of the Chrysanthemum (Japan).
Coronets of Oscar of Sweden (1829) & Eugenie of Sweden 2014.jpg
Coronet of a Prince of Sweden (made for Prince Oscar, Duke of East Gothland in 1844) and a Princess of Sweden (made for Princess Eugenie in 1860) as shown to public on National Day
Place: Royal Treasury, Stockholm Palace, Sweden
PRU Roter Adlerorden BAR.svg
Ribbon bar: Order of the Red Eagle
King Charles XV of Sweden and Prince Oscar with Adjutants.jpg
King Charles XV of Sweden and his brother Prince Oscar, future King Oscar II of Sweden, along with Adjutants, including Adjutants of of Emperor Napoleon III of France.

King Charles is sitting in the middle, with Prince Oscar to the right. To left is allegedly General Henri-Pierre Castelnau, aide-de-camp of Emperor Napoleon III. Upper row from the left: Most possibly Adjutants Daniel Nordlander and Fritz von Dardel, and to the extreme right Captain Ferdinand-Alphonse Hamelin.

The photo is possibly taken at the International Exposition In Paris in 1867.
State Flag of Serbia (1882-1918).svg
Författare/Upphovsman: Guilherme Paula, Licens: CC BY-SA 3.0
State flag of Serbia (1882-1918)
Flagge Herzogtum Anhalt.svg
Flag of the Duchy of Anhalt and also flag of Augsburg
PRT Order of Christ - Grand Cross BAR.png
Order of Christ - Grand Cross
Swedish norwegian union flag.svg
Svensk handelsflagg 1844-1905
Royal Order of Kamehameha I Grand Cross.gif
Royal Order of Kamehameha I Grand Cross.
LUX Order of the Oak Crown - Grand Cross BAR.png
Order of the Oak Crown - Grand Cross
Serafimersköld Oscar II Riddarholmen 1905.svg
Författare/Upphovsman: Alain Thebault, Licens: CC BY-SA 3.0
Serafimersköld Oscar II Riddarholmen 1905
NLD Military Order of William - Grand Cross BAR.png
Military Order of William - Grand Cross
Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau Ribbon.gif
Ribbon of the Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
Flagge Großherzogtümer Mecklenburg.svg
Flag of the Grand Duchies of Mecklenburg-Strelitz and Mecklenburg-Schwerin; Ratio (2:3)
Grand Crest Ordre de Leopold.png
Grand Cordon of the Ordre de Leopold
Ro1ocr.gif
Ribbon bar of the Order of the Crown of Romania
Order of the Lion and the Sun (Iran). Sash.gif
Order of the Lion and the Sun (Iran) - Sash
Order of the Golden Fleece Rib.gif
Författare/Upphovsman: http://www.phalerae.org/Accueil.htm, Licens: CC BY 3.0
Планка ордена Золотого руна
Kaiserliche Marine-Großadmiral.svg
Författare/Upphovsman: Skjoldbro, Licens: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Großadmiral for the German Empire's Kaiserliche Marine
Order St. Andrew (Russia) ribbon.svg
Författare/Upphovsman: Reliavech, Licens: CC BY-SA 4.0
Barette de l'ordre de Saint-André (Russie impériale).
Flag of Hanover 1837-1866.svg
Författare/Upphovsman: User:Kalan, User:F l a n k e r (crown), Licens: CC BY-SA 2.5
Flag of Hanover during 1837—1866.
Order White Eagle (Russia) ribbon.svg
Författare/Upphovsman: Reliavech, Licens: CC BY-SA 4.0
Barette de l'ordre de l'Aigle blanc (Russie impériale).
Oscar II of Sweden & Sofia of Sweden graves 2013.jpg
Graves of King Oskar II and Queen Sofia (above) of Sweden and Norway stacked from the ground floor of the Bernadottean Chapel at Riddarholm Church
Place: Stockholm, Sweden
Legion Honneur GC ribbon.svg
Författare/Upphovsman: Orem (wiki-pl: Orem, commons: Orem), Licens: CC BY-SA 3.0
Ribbon bar: Legion of Honour, Grand Cross rank
Order of the Tower and Sword - Ribbon bar.svg
Författare/Upphovsman: Portunes, 燃灯, Licens: CC BY 3.0
Ribbon bar of the Portuguese Order of the Tower and Sword
MCO Order of Saint-Charles - Grand Cross BAR.svg
Författare/Upphovsman: Snake bgd, Licens: CC BY-SA 4.0
Order of Saint-Charles - Grand Cross
Order of the Star of Romania - Ribbon bar.svg
Författare/Upphovsman: Portunes, Licens: CC BY 3.0
Ribbon bar of the Order of the Star of Romania
Oscar Fredrik av Sverige.jpg
Porträtt av kronprins Oscar Fredrik, sedermera kung Oscar II. Prinsen bär flottans amiralsuniform, och runt halsen ser man Carl XIII:s ordens halskors. På bröstet bär han kraschan för Serafimerorden, Sankt Olavs orden samt Carl XIII:s orden. Bredvid kraschanerna syns Danneborgordens riddartecken, samt en okänd svensk medalj.

Målning av okänd konstnär från ca 1865.

Proveniens: Målningen skänktes av Oscar Fredrik till Carl Johan Albert Sandströmer (1832-1869).
Flagge Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach (1813-1897).svg
Flag of the Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach 1813-1897; Ratio (2:3)
Order of Saint Anna ribbon bar.svg
Författare/Upphovsman: Portunes, Licens: CC BY-SA 4.0
Ribbon bar of the Russian Imperial order of Saint Anna
Oscar II 1893 - foto Lina Jonn.jpg
King Oscar II of Sweden as doctor honoris causa at Lund University.
VEN Order of the Liberator - Grand Cordon BAR.png
Order of the Liberator - Grand Cordon
Medaille militaire ribbon.svg
Författare/Upphovsman: Boroduntalk, Licens: CC BY 3.0
Ribbon bar: La médaille militaire (France)
Oscar II and Sofia golden jubilee medal Ribbon Bar.svg
Författare/Upphovsman: Portunes, Licens: CC BY-SA 4.0
Ribbon Bar of the Swedish King Oscar II and Queen Sofia golden jubilee medal
PRT Military Order of Aviz - Grand Cross BAR.png
Military Order of Aviz - Grand Cross
Generic-Navy-O11.svg
 • UK Navy Admiral
 • Canadian Navy Admiral
 • Turkish Navy Oramiral
 • Norwegian Navy Admiral
 • Danish Navy Admiral
 • Slovene Navy vice Admiral
Flagge Königreich Sachsen (1815-1918).svg
Flag of the Kingdom of Saxony; Ratio (2:3)
D-SxWe-Order White Falcon BAR.png
Författare/Upphovsman: Mimich, Licens: CC0
Ribbon of the Order of the White Falcon of the Grand-Duchy of Saxe-Weimar
Royal Guelphic Order.png
Författare/Upphovsman: Ericalford, Licens: CC BY-SA 3.0
Royal Guelphic Order ribbon bar
D-PRU Hohenzollern Order BAR.svg
Ribbon bar: House Order of Hohenzollern.
(Hausorden von Hohenzollern)
Order of the Osmanie lenta.png
Författare/Upphovsman: beaver, Licens: CC0
Order_of_the_Osmanie_ribbon
SWE Order of Charles XIII BAR.png
Författare/Upphovsman: Wiki Romi, Licens: CC0
Order of Charles XIII
Oscar II of Sweden & family 1900.jpg
King Oscar II of Sweden (1829-1907) and family, from left: Prince Oscar and Princess Ebba Bernadotte, Princess Ingeborg with daughter Margaretha, Prince Carl, Princess Teresia, Queen Sofia, Princes Wilhelm and Gustaf (VI) Adolf, (king), Crown Prince Gustaf (V), Crown Princess Viktoria, Princes Erik and Eugen
Order of the Southern Cross Knight (Brazil) Ribbon.png
(c) Dandvspengelska Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Ribbon bar of an Officer of the Order of the Southern Cross (Brazil)
Flag of the Ottoman Empire.svg
The Ottoman flag of 1844–1922. Late Ottoman flag which was made based on the historical documents listed in the Source section. Note that a five-pointed star was rarely used in the star-and-crescent symbol before the 19th century.
Oscar II of Sweden & Throne c 1900.jpg
King Oscar II of Sweden and Norway at the Throne of Sweden[1]
Order of Berthold I - Ribbon bar.svg
Författare/Upphovsman: Portunes, Licens: CC BY-SA 4.0
Ribbon bar of the Badish Order of Berthold I
GRE Order Redeemer 1Class.png
Ribbon Order Redeemer 1Class (Greece)
Order of the Norwegian Lion - Ribbon bar.svg
Författare/Upphovsman: Portunes, Licens: CC BY 3.0
Ribbon bar of the Order of the Norwegian Lion
MKB Order of the Wendish Crown ribbon.svg
Författare/Upphovsman: Boroduntalk, Licens: CC BY 4.0
House Order of the Wendish Crown ribbon bar. Grand Duchy of Mecklenburg-Schwerin and Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz.
Order of the Garter UK ribbon.png
Författare/Upphovsman: Image sourced from 'Medals of the World' website: http://www.medals.org.uk/index.htm, Licens: CC BY-SA 2.5
Ribbon of the Order of the Garter
SWE Crown Prince Gustaf V and Crown Princess Silver Wedding Medal ribbon.png
Författare/Upphovsman: EricSerge, Licens: CC BY-SA 4.0
Crown Prince Gustaf V and Crown Princess Silver Wedding Medal ribbon
Greater royal coat of arms of Norway.svg
Royal coat of arms of Norway
Russian Imperial Order of Saint Alexander Nevsky ribbon bar.svg
Författare/Upphovsman: Portunes, Licens: CC BY 3.0
Ribbon bar of the Imperial Order of Saint Aelxander Nevsky
SAX Order of the Rue Crown ribbon.svg
Författare/Upphovsman: Boroduntalk, Licens: CC BY 4.0
Order of the Rue Crown ribbon bar. Kingdom of Saxony.
Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg
Författare/Upphovsman: Sodacan, Licens: CC BY-SA 4.0
Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon
Order of the Most Holy Annunciation BAR.svg
Order of the Most Holy Annunciation ribbon
PRT Order of Saint James of the Sword - Grand Cross BAR.png
Order of Saint James of the Sword - Grand Cross
Order of the Cross of Takovo (Serbia) - ribbon bar.png
Författare/Upphovsman: McOleo, Licens: CC BY 3.0
Ribbon bar of the Order of the Cross of Takovo (Serbia)
Flag of Greece (1822-1978).svg
Flagga Grekland (1822-1969) och (1974-1978), Årsdag flagga Grekland (1978 - )
Order of Albert the Bear.PNG
Författare/Upphovsman: EricSerge, Licens: CC BY-SA 3.0
Duchy of Anhalt Order of Albert the Bear ribbon bar
Ludwig Order (Hesse) - ribbon bar.png
Författare/Upphovsman: McOleo, Licens: CC BY 3.0
Ribbon bar of the Ludwig Order (Grand Duchy of Hesse)
Knight Order of the Crown Württemberg..png
Författare/Upphovsman: Louis14, Licens: CC BY-SA 3.0
Band des Ordens der Württembergischen Krone in der Ausführung: Ritter
Denmark-Navy-OF-9 (1882-1951).svg
Författare/Upphovsman: Skjoldbro, Licens: CC BY-SA 4.0
Rank insignia of Admiral for the Royal Danish Navy, used between
Naval Ensign of Denmark.svg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Order of Saint Stephen of Hungary - Ribbon bar.svg
Författare/Upphovsman: Portunes, Licens: CC BY 3.0
Ribbon bar of the Order of Saint Stephen of Hungary
Civil ensign of Austria-Hungary (1869-1918).svg
Författare/Upphovsman: Den här vektoriserade filen innehåller delar som har tagits eller omarbetats från den här filen:, Licens: CC BY-SA 3.0
Civil Ensign of Austria-Hungary between 1869 and 1918.
Rib bar 2 of Order of State.png
Second Class Ribbon Bar of the Order of State of Republic of Turkey.